Επιλεγμένα

Διαβάστε στο φύλλο 171 της Εθνικής Εφημερίδος «ΕΜΠΡΟΣ»

01-24.qxp

 
 • Ηλίας Κασιδιάρης: Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αυγής για την Αθήνα καταγγέλλει ρατσισμό κατά των Ελλήνων
 • Αποκάλυψη: Δωρεάν οι μετανάστες στις δομές άθλησης του Δήμου Αθηναίων Μόνον οι άγριοι φορολογούμενοι Ελληνες πληρώνουν!
 • Σχέδιο εξαθλίωσης και υποδούλωσης από τις ΗΠΑ – Ποιο είναι το Ιδρυμα Λεβύ και η υπουργός που καταγγέλλεται για τα «προγράμματα απασχόλησης»
 • Τάσος Ψαθάς – Ο Ελληνας Μαραθωνοδρόμος που τίμησε την Ελληνική Σημαία: «Δεν φοβάμαι να πω ότι είμαι Χρυσαυγίτης!»
 • Προεδρικές εκλογές στις Η.Π.Α – Οι Ελληνες ψηφίζουν Τραμπ
 • Διεθνείς πολιτικές εξελίξεις: Ο κόσμος μέχρι το τέλος του 2016
 • Τα Εθνικά Ονόματα των Ελλήνων
 • Αριστερά: Με το όπλο παρά πόδα
 • Ο Ιερεμίας, τα «εποχιακά» και το τζαμί
 • Δραματική αποδοχή στην Βαυαρία: «Οι μετανάστες κατέλαβαν την πόλη»
 • «Φεύγει» η TTIP αλλά έρχεται μέσω της συμφωνίας CETA
 • Προδότες και επαίτες

Εβδομαδιαία Εθνική Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ – Η φωνή της Αλήθειας

Κυκλοφορεί το Σάββατο 22 Oκτωβρίου 2016 και κάθε Σάββατο με 1.30 ευρώ

Το επόμενο φύλλο της εφημερίδος ΕΜΠΡΟΣ θα κυκλοφορήσει εκτάκτως την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ασάφειες, Μύθοι και Πραγματικότητες

Χωρίς τίτλο.jpg

Μέρος Θ΄

ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  INCUNABULA

Σε προγενεστέρα μας δημοσίευση έχουμε αναφερθεί στο εξαιρετικό γεγονός της μεγαλοφυούς συλλήψεως  του δρωμένου των πρωίμων πληθυσμιακών μεταναστεύσεων, οι οποίες διεμόρφωσαν την ανθρωπολογική φυσιογνωμία των Ευρωπαίων, εκ μέρους  του κορυφαίου φιλέλληνος Αμερικανού ανθρωπολόγου Charles Carleton Coon (1904–1981) ήδη από  το 1939 [(στο αξεπέραστο και μνημειώδες έργο του «Φυλές της Ευρώπης – Η Λευκή Φυλή και Ο Νέος Κόσμος» («Races of Europe – The White Race and the New World»), Νέα Υόρκη, The MacMillan Company]. Κατά την περίοδο εκείνη ένα μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρασίας ήταν ανθρωπολογικώς και αρχαιολογικώς  εν πολλοίς άγνωστο, ένα «ομιχλώδες και σκοτεινό πεδίο» («campus nebulosus et tenebrosus»): Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δεν υφίστατο ραδιοχρονολόγηση, δεν ήτο καν … αντιληπτό το DNA και προφανώς η ανάλυσή του, ούτε εχρησιμοποιείτο μια παγιωθείσα και δοκιμασμένη «πολυμεταβλητή» στατιστική ανάλυση». Όμως  η εξαιρετική θεωρητική σύλληψη του πολυμαθεστάτου αειμνήστου Αμερικανού επιστήμονος, επιβεβαιώθηκε  σαφώς 76 έτη αργότερον, με τα αποτελέσματα της παλαιογενετικής ερεύνης.

Ο σπουδαίος επιστήμων στην έρευνά του για τις προϊστορικές ευρωπαϊκές φυλετικές μετακινήσεις είχε δηλώσει  ότι : «… οι “Δουνάβιοι” αγροκαλλιεργητές της Πρωίμου Νεολιθικής μετέφεραν μιαν οικονομία παραγωγής τροφίμων στην Κεντρική Ευρώπη από την Ανατολή. Μετεκινήθησαν στο νέο ευρωπαϊκό τους περιβάλλον εγκαθιστώντες έναν φυσικό ανθρωπολογικό  τύπο, που αργότερον αντεκατεστάθη στην αρχική τους κοιτίδα. Αρκετούς αιώνες αργότερον, οι άνθρωποι του Σχοινοειδούς Πολιτισμού (“Corded Ware”), με τον ίδιο τρόπο, ήλθαν από την νότιο Ρωσία, αλλά τους πρωτευρίσκουμε  αναμεμειγμένους με άλλους λαούς και οι πολιτισμικοί παράγοντες τους οποίους θεωρούμε ως σαφώς και διακριτώς “Σχοινοειδείς” περιλαμβάνονται σε έναν ευρύτερο πολιτιστικό εξοπλισμό. […]καθώς, επίσης, με βάση τα φυσικά στοιχεία είναι πιθανόν ότι οι “Σχοινοειδείς” άνθρωποι ήλθαν από έναν τόπο βορείως ή ανατολικώς της Μαύρης Θαλάσσης. Τα κρανία της Κυρίως Νεολιθικής από την νότιο Ρωσία, περιλαμβάνουν έναν τέτοιον τύπο, ο οποίος καταφαίνεται επίσης σαφώς και εν μέσω των συλλογών του Σέργκι από τα Κουργκάν (τύμβους). Μέχρις ότου μας παρασχεθεί από αλλού καλύτερο τεκμήριο, έχουμε το δικαίωμα να θεωρούμε την νότιο Ρωσία ως  τον πιθανότερο σταθμό από τον οποίο οι “Σχοινοειδείς” άνθρωποι μετεκινήθησαν προς Δυσμάς».

Το 1939, ο Coon έγραφε στο 1ο εδάφιο του 6ου κεφαλαίου («Φυλή, Γλώσσα και Ευρωπαϊκοί Λαοί»)  του βιβλίου του: «Γλωσσικώς, η ινδοευρωπαϊκή είναι πιθανώς ένα σχετικώς πρόσφατο φαινόμενο, το οποίον προέκυψε αφότου είχαν εξημερωθεί ζώα και είχαν καλλιεργηθεί φυτά. Οι τελευταίες έρευνες ευρίσκουν ότι (η ινδοευρωπαϊκή) είναι ένα παράγωγο μιας αρχικώς μεικτής γλώσσης, της οποίας βασικά στοιχεία ήσαν το Ουραλικό στοιχείο, καλούμενο  στοιχείο Α, καθώς και κάποιο απροσδιόριστο στοιχείο Β, το οποίον πιθανώς ήταν μία εκ των ανατολικών Μεσογειακών ή Καυκασίων γλωσσών.  [Ο Christianus Cornelis Uhlenbeck («The Indogermanic Mother Language and Mother Tribes Complex» στο  «American Anthropologist», τόμος 39, 1937, σελίδες 385-393), αρνείται να αναγνωρίσει το στοιχείο Β ή να το αποκαλέσει ειδικώς Καυκάσιο. Ωστόσον ο Alfons Nehring  (στο «Wiener Beitrage zur Kulturgeschichte und Linguistik – Verφffentlichungen des Instituts fur Volkerkunde der Universitat Wien», τόμος 4 : «Die Indogermanen – und Germanenfrage. Neue Wege zu ihrer Losung». – Beitragen von A. Nehring, W. Brandenstein, W. Koppers, R. Bleichsteiner, W. Amschler, V. G. Childe, R. Pittioni, A. Cloί, A. Slawik, 1936, σελίδες 7-229), είναι βέβαιος ότι το στοιχείο Β είναι από την ομάδα της οποίας η Καυκασική ημπορεί να αποτελεί μέρος]. Τα φυτά και τα ζώα  επί των οποίων εβασίσθη η οικονομία των πρωίμων ομιλητών της Ινδοευρωπαϊκής ανεφέροντο σε  λέξεις προερχόμενες κυρίως  από το στοιχείον Β. Ο χαλκός και ο χρυσός ήσαν γνωστοί  και οι λέξεις για τα προϊόντα αυτά προέρχονται από την Μεσοποταμία. Κάπου στις πεδιάδες της νοτίου Ρωσίας ή της Κεντρικής Ασίας, επραγματοποιήθη η ανάμειξη των γλωσσών η οποία οδήγησε στην ινδοευρωπαϊκή ομιλία. Το προϊόν αυτό εξηπλώθη με την σειρά του,  διεχωρίσθη  και διεφοροποιήθη περαιτέρω με την ανάμειξή του με τις γλώσσες των λαών επί των οποίων επεβλήθη -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο-. Μερικές από τις παρούσες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, εκτός των κατοπινών επί πλέον προσθηκών από μη-ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, περιέχουν περισσότερα μέρη του στοιχείου Α εν σχέσει με άλλες, οι οποίες περιέχουν περισσότερα μέρη του στοιχείου Β. Η ενότης των αρχεγόνων “Ινδο- Ευρωπαίων”, εάν  ποτέ ήταν πλήρης, δεν θα ημπορούσε να είναι μακράς διαρκείας».

Μετά  το 2015 τα αποτελέσματα της παλαιογενετικής ερεύνης  υποστηρίζουν μια σαφώς διακριτή άποψη της ευρωπαϊκής προϊστορίας η οποία εσφραγίσθη από δύο μεγάλες μεταναστεύσεις : Πρώτον, από την  άφιξη των πρώτων αγροτών – γεωκαλλιεργητών από την Εγγύς Ανατολή κατά την διάρκεια της Πρωίμου  Νεολιθικής και δεύτερον των κτηνοτρόφων Γιαμνάγια από την στέπα κατά την διάρκεια της Οψίμου Νεολιθικής. Τα ερευνητικά αυτά αποτελέσματα δύνανται να εξηγηθούν λογικώς, εφόσον το νέο γενετικό υλικό που έφθασε  στον χώρο της κατοπινής  Γερμανίας ήταν σύνθετο, συνιστάμενο από δύο στοιχεία : Από τους Ευρασιανούς Κυνηγούς – Τροφοσυλλέκτες και από έναν άλλον τύπο ανθρώπων, προερχομένων μεν εκ της Εγγύς Ανατολής, όμως διαφορετικής γενετικής προελέυσεως από τους πρωίμους αγρότες. Εκτιμάται ότι τα δύο αυτά στοιχεία συνεισέφεραν αμφότερα στην καταγωγή των Γιαμνάγια εξ ημισείας, πράγμα που εξηγεί γιατί η πληθυσμιακή μεταστροφή του πληθυσμού που επήλθε με πηγή τους Γιαμνάγια, εμφανίζεται  διπλασία σε σύγκριση με των  «καθαρών» καθαυτούς,  Ευρασιανών Κυνηγών – Τροφοσυλλεκτών.

Επισημαίνεται ότι οι συντάκτες της παλαιογενετικής ερεύνης αγνοούν τα δεδομένα και τις θεωρίες σχετικώς με την πατρίδα των Πρωτο – Ινδοευρωπαίων, την περιβόητη «Πρωτοπατρίδα» (Urheimat). Επίσης τονίζεται εμφατικώς ότι,  η θέση της Πρωτοπατρίδος (στην οποίαν εγεννήθησαν οι αρχικές καταβολές των  ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, όχι μόνον της  Ευρώπης αλλά επίσης και των  ινδοευρωπαϊκών γλωσσών της Ασίας),  δεν ημπορεί να προσδιοριστεί μόνον από τα προαναφερόμενα γενετικά δεδομένα. Με την συστηματική λεπτομερή μελέτη του γενετικού κράματος  στους Γιαμνάγια, και με την κατανόηση των γενετικών σχέσεων μεταξύ ενός λίαν ευρυτέρου συνόλου αρχαίων και συγχρόνων πληθυσμών ομιλούντων τις Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, είναι δυνατόν να οδηγηθούμε σε νέες και ακλόνητες γνώσεις σχετικώς  με την αρχέγονη «Πρωτοπατρίδα».

Όποια και αν είναι όμως η τελική περί αυτής απάντηση, φαίνεται ότι ο Coon είχε δίκαιο ισχυριζόμενος ότι : «Η ενότης των αρχεγόνων “Ινδο- Ευρωπαίων”, εάν  ποτέ ήταν πλήρης, δεν θα ημπορούσε να είναι μακράς διαρκείας».  Εάν οι Πρωτο-Ινδοευρωπαίοι ταυτίζονται με τους Ευρασιανούς Κυνηγούς – Τροφοσυλλέκτες (όπως προτείνουν ο David Anthony και ο Don Ringe  με το άρθρο τους «The Indo-European Homeland from Linguistic and Archaeological Perspectives», στο «Annual Review of Linguistics», τόμος  1, 2015, σελίδες 199-219), τότε εγγενώς η Πρωτο-Ινδοευρωπαϊκή  έλκει την ημίσεια καταγωγή της από μία μη ινδοευρωπαϊκή πηγή της Εγγύς Ανατολής. Αντιθέτως εάν η Πρωτο-Ινδοευρωπαϊκή  ταυτίζεται εγγενώς με την Εγγύς Ανατολή,  τότε έλκει το ήμισυ της καταγωγής της από μία μη ινδοευρωπαϊκή πηγή της Ανατολικής Ευρώπης.

Έως σήμερα οι Γιαμνάγια είναι γενετικώς «παρόντες» μέσα  όλους τους συγχρόνους Ευρωπαίους. Κατά το πλείστον δε είναι παρόντες στους Νορβηγούς, περίπου στο ήμισύ τους, πράγμα που σημαίνει ότι οι Νορβηγοί είναι γενετικώς περίπου κατά το ένα τέταρτο Πρωτο-Ινδοευρωπαίοι, ανεξαρτήτως  από το ποια θεωρία περί της «Πρωτοπατρίδος» και της εκείθεν «Ινδοευρωπαϊκής μεταναστεύσεως» είναι σωστή.

Αυτές οι δύο δυνατότητες (όπως και η τρίτη που εκτιμά ότι η Πρωτοϊνδοευρωπαϊκή είναι μάλλον ένα γλωσσικό μίγμα των γλωσσών των Ευρασιανών Τροφοσυλλεκτών – Κυνηγών και της Εγγύς Ανατολής) είναι ελέγξιμες. Η εκδοχή των Anthony – Ringe περί της «Υποθέσεως της Στέπας» προβλέπει και μετακινήσεις πληθυσμών από την στέπα προ των Γιαμνάγια. Εάν αυτές συνέβησαν, ημπορεί να ελεγχθεί σε επαρκή  βαθμό ποία ήταν η επίδρασή τους : Εάν πράγματι συνέβησαν και στερούνται καταγωγή εκ της «Εγγύς Ανατολής», τότε η «Υπόθεση της Στέπας» θα αποδειχθεί αδιαμφισβητήτως. Εφόσον υπήρξαν Πρωτο-Ινδοευρωπαίοι στην Εγγύς Ανατολή, ορισμένες πρωτοϊνδοευρωπαϊκές γλώσσες (μετά βεβαιότητος δε οι Ανατολικές)  συνιστούν επέκταση «εντός της Εγγύς Ανατολής». Εάν συνέβησαν αυτές οι μεταναστεύσεις και εστερούντο καταγωγής από τους Ευρασιανούς Κυνηγούς – Τροφοσυλλέκτες, τότε θα αποδειχθεί κάποια «παραλλαγή» του προτύπου / μοντέλου των Γκαμκρελίτζε – Ιβάνοφ, περί αρμενοκαυκασιανής Πρωτοπατρίδος. Ή, ημπορεί να είναι αλήθεια μια άλλη συνεκδοχή, ότι δηλαδή παντού όπου έφθασαν οι Ινδοευρωπαίοι μετέφεραν  εξ αρχής ένα γλωσσικό και γενετικό μείγμα από «Δυτικούς Ασιάτες» και «Ευρασιανούς Κυνηγούς Τροφοσυλλέκτες». Ο χρόνος θα δείξει.

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Φ. 170)

HΠΑ: Εκλογές 2016

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf

Οι ΗΠΑ, παραμένουσες η μοναδική παγκόσμιος υπερδύναμη προβαίνουν σε εκλογή προέδρου, εκλογή που θα σχηματοποιήσει την εξωτερική τους πολιτική περισσότερο απ’ ό,τι συνήθως.

Αυτό οφείλεται στις ισχυρές διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων των δύο υποψηφίων. Αμφότεροι συμφωνούν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να διατηρήσουν την ηγεμονία τους, όμως διαφωνούν περί του πρακτέου. Η μία θεωρεί ότι η χώρα πρέπει να παίξει τον ρόλο που κληρονόμησε μετά τον Β~ Μεγάλο Πόλεμο, με εξάσκηση της ισχύος της μέσω συμμαχιών, παγκοσμίων εμπορικών συνάψεων και εκλεκτικών παρεμβάσεων. Ο άλλος πιστεύει σ’ έναν ιδιάζοντα αυτεξούσιο τρόπο δράσεως που υπερβαίνει την παγκοσμιοποίηση, καθώς θεωρεί ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους οφείλουν να προστατέψουν τα δικά τους συμφέροντα αντί να δεσμεύονται περιττά σε διεθνή σύμφωνα προστασίας ασφαλείας και παγκοσμίου εμπορίου.

Δεν αποπειρώμεθα την πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος αλλά οφείλουμε να εξετάσουμε πώς ημπορεί αυτό να διαφοροποιήσει τις συμπεριφορές των άλλων κρατών, καθόσον ο πολιτικός περισπασμός από την ενδεχόμενη αναδιοργάνωση στην Ουάσινγκτον δύναται να επιφέρει ευκαιρίες. Για παράδειγμα, η Βόρειος Κορέα έχει πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου και συστήματος άφεσής του, οπότε στους επόμενους τρεις μήνες θα έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει την τελική φάση του κύκλου δοκιμών, δίχως να διακινδυνεύει να δεχθεί προληπτικό στρατιωτικό πλήγμα, ενώ προβληματισμοί ασφαλείας οδήγησαν την Ιαπωνία, την Κίνα και την Νότιο Κορέα σε ενεργότερο μεταξύ τους διάλογο, παρά το ότι υπήρξε σχετική κλιμάκωση λόγω  της ηυξημένης εμπλοκής της Ιαπωνίας στην διένεξη περί την νότιο θάλασσα της Κίνας.

Για την Ρωσία, οι υπόλοιποι μήνες του 2016 θα αφιερωθούν στην σχεδίαση και την συγκρότηση των θέσεων και του μηχανισμού διαπραγματεύσεων με τον νέο Αμερικανό πρόεδρο. Με την αποχώρηση του Μπαράκ Ομπάμα οι Ρώσοι ηγέτες αντιλαμβάνονται ότι μειώνονται οι πιθανότητες πολύωρων συναντήσεων τύπου αγοραπωλησίας σχετικά με την Ουκρανία ή την Συρία. Η Ρωσία και για τις δύο περιοχές χρειάζεται περισσότερη δουλειά: Στην Ουκρανία οφείλει να εργαστεί περισσότερο για την αποκλιμάκωση της ρήξεως στην Ανατολή αλλά και να πείσει τους Ευρωπαίους να απομειώσουν τις κυρώσεις. Η Μόσχα θα περιμένει εκ μέρους της Ουκρανίας παραχωρήσεις, αν όμως το Κίεβο δεν υποστεί επαρκείς πιέσεις δεν θα ενδώσει, οπότε οι συνομιλίες θα παρακωλυθούν και πάλι.

Στην Συρία η Ρωσία θα στηριχθεί περισσότερο σε στρατιωτικές τεχνικές παρά σε διπλωματικές ενέργειες ώστε να ισχυροποιήσει την διαπραγματευτική της θέση. Όμως οι ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες της προεδρίας Ομπάμα δεν δείχνουν πρόθυμες για παραγωγικές συνεννοήσεις με την Μόσχα. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα διενεργήσουν επιθέσεις κατά του ISIS στην Μοσούλη και την Ράκα επιδιώκοντας την διαχείριση των χερσαίων δυνάμεων και την διατήρηση μιας ελάχιστης συνεργασίας με την Ρωσία ώστε να αποσυμφορηθεί και να αποκλιμακωθεί το συριακό πεδίο μάχης. Καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τους σουνίτες στην Συρία παραμερίζοντας τον διάλογο με την Μόσχα, στο τέλος του χρόνου το δυναμικό των συγκρούσεων θα αυξηθεί. Η Τουρκία επιδεινώνοντας την κατάσταση, διαθέτει ήδη στρατεύματα επί του συριακού εδάφους. Καθώς κινείται προς νότο θα χρειαστεί την αμερικανική κάλυψη – προστασία για να αποφύγει την σύγκρουση με την Ρωσσία. Όμως, η όποια τριβή μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσσίας σημασιοδοτεί λιγότερη απομόνωση και περιορισμό των Τούρκων.

Ποικίλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ επιδιώκουν και προσμένουν την συνέχιση της αμερικανικής δέσμευσης προστασίας τους από ισχυρότερους γείτονές τους: Με την «Διειρηνική Πρωτοβουλία» (ΤΡΡ) αγκυλωμένη, και την αξιοπιστία των ΗΠΑ υπό αμφισβήτηση, συνέταιροί τους όπως οι Φιλιππίνες και το Βιετνάμ αναζητούν διστακτικά οικονομική συνεργασία με το Πεκίνο, έστω και μόνο για την άμβλυνση θεμάτων ασφαλείας. Οι τριβές των Ευρωπαίων και οι διαιρέσεις τους θα μεγεθυνθούν καθώς πολιτικές δυνάμεις σε ολόκληρη την ήπειρο επιζητούν διαφοροποίηση της Συνθήκης της Ε.Ε., ώστε να εξασφαλίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα. Μικρές ομάδες θα συσφίξουν τους δεσμούς τους, όπως εκείνοι του Βίζεγκραντ και της Βαλτικής, αποπειρώμενες την κατοχύρωσή τους έναντι της Ρωσσίας, καθώς αναμένουν την συνέχιση δεσμεύσεων των ΗΠΑ. Στην Μέση Ανατολή οι σύμμαχοι των ΗΠΑ που κατατρίβονται με την Ρωσσία θα χρησιμοποιήσουν αυτό το δρώμενο για την κινητοποίηση των σουνιτών που επηρεάζουν, εναντίον του Ιράν. Ήδη η φιλόδοξη Σαουδαραβία αποπειράται αναδιανομή της αγοράς πετρελαίου υπέρ της, με επιπλέον προμήθειες από Λιβύη, Ιράκ, Νιγηρία και Καζακστάν, οπότε ο ΟΠΕΚ θα θέσει σοβαρούς περιορισμούς στην επιρροή του επί της τιμής του πετρελαίου, εφόσον οι αμερικανοί παραγωγοί δύνανται να αποκρίνονται τάχιστα στις οποιεσδήποτε, έστω και ελάχιστες, αυξήσεις τιμών.

Η παγκόσμια οικονομία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε αθλία κατάσταση παραμένοντας βαλτωμένη όπως τους προηγούμενους εννέα μήνες, καθώς οι αγορές προσμένουν μια διαφοροποίηση των επιτοκίων από την Τράπεζα Ομοσπονδιακού Αποθεματικού των ΗΠΑ. Η απορρέουσα από τις αμερικανικές εκλογές αβεβαιότητα θα καθυστερήσει κάθε εμπορική συμφωνία, οδηγώντας πιθανώς ακόμη και σε νομισματικούς κλυδωνισμούς χώρες με ευρύ εμπόριο με τις ΗΠΑ, όπως το Μεξικό.

Ο νέος αμερικανός πρόεδρος θα έχει να αντιμετωπίσει έναν ενδεχόμενο παγκόσμιο τραπεζικό πανικό, οπότε όποιος κι αν είναι ο νικητής θα περάσει μια αρκετά δύσκολη και σκληρή περίοδο ώστε να επιτύχει την πολιτική συναίνεση που απαιτείται για την διαχείριση μιας ανθεκτικότερης προβληματικής και άβολης δομικής εκτροπής στην παγκόσμια οικονομία, καθώς η παρατεινόμενη απροθυμία τραπεζοεπενδυτικού ρίσκου μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη αστάθεια χρηματιστηριακών αποθεμάτων, αφήνοντας τις ήδη συντεθλιμμένες τράπεζες περισσότερο έκθετες στην επίδραση των υφισταμένων χαμηλών επιτοκίων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΙΤΗΣ

(Φ. 170)

Οι Αρχαίοι Έλληνες, τεχνίτες του «Πήλινου Στρατού»;

Χωρίς τίτλο.jpg

«Είναι συναρπαστικό ότι η Ιστορία όπως την γνωρίζουμε μπορεί να αλλάζει», παρατηρεί ο ιστορικός και παρουσιαστής του BBC Νταν Σνόου, αναφερόμενος στο ντοκυμαντέρ του BBC και του National Geographic που αλλάζει σημαντικά όσα γνωρίζαμε ως τώρα από την επίσημη Ιστορία για τις σχέσεις Ευρώπης και Ασίας.

Πριν από 40 χρόνια, στο μαυσωλείο του Τσιν Σι Χουάνγκ, του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας, αγρότες αποκάλυψαν έναν «πήλινο στρατό» 8.000 ανδρών, ο οποίος συνόδευε τον κινέζο ηγέτη πέρα από τον θάνατο.  Σήμερα, έντονος ενθουσιασμός έχει καταλάβει την διεθνή επιστημονική κοινότητα μετά την  απόδειξη πως η πρώτη επαφή της Κίνας με την Δύση πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον 1500 χρόνια προτού  ο Μάρκο Πόλο ακολουθήσει τον Δρόμο του Μεταξιού.

Μία νέα θεωρία, βασισμένη σε τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και στον εντοπισμό ευρωπαϊκού μιτοχονδριακού γενετικού υλικού, οδηγεί τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι Ελληνες γλύπτες εκπαίδευσαν τους κινέζους τεχνίτες του Πρώτου Αυτοκράτορα.

Οι αρχαιολόγοι κάνουν λόγο για ανακαλύψεις που μπορεί να ξαναγράψουν την Ιστορία, και τονίζουν ότι η απόδειξη της πρώτης επαφής Κίνας – Δύσης ξεπερνάει σε σπουδαιότητα ακόμη και την ίδια ανακάλυψη του Στρατού.

«Έχουμε πλέον αποδείξεις ότι υπήρχε στενή επαφή μεταξύ του Πρώτου Αυτοκράτορα της Κίνας και της Δύσης προτού ανοίξει ο Δρόμος του Μεταξιού. Προφανώς πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα», επισημαίνει η αρχαιολόγος Λι Σιουζέν.

Άλλη μελέτη, με την οποία ανακαλύφθηκε ευρωπαϊκό μιτοχονδριακό DNA στην επαρχία Σινζιάνγκ, στην Δυτική Κίνα, οδηγεί τους επιστήμονες στο ασφαλές συμπέρασμα ότι δυτικοί εγκαταστάθηκαν, έζησαν και πέθαναν στην περιοχή την εποχή του Πρώτου Αυτοκράτορα.

Αυτό που κίνησε αρχικά την περιέργεια των επιστημόνων ήταν το γεγονός ότι οι 8.000 πήλινοι στρατιώτες, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν το 1974, έχουν φυσικό μέγεθος, γεγονός που απέχει πολύ από τις μινιατούρες των περίπου 20 εκατοστών του κινεζικού πολιτισμού.

Η στροφή αυτή, υποστηρίζει η Σιουζέν, πρέπει να προκλήθηκε από έξωθεν επιρροές. «Πιστεύουμε πλέον πως ο Πήλινος Στρατός, οι Ακροβάτες και τα χάλκινα αγάλματα που βρέθηκαν στο μαυσωλείο, έχουν επιρροές από τα αρχαία ελληνικά αγάλματα και την τέχνη».

Ο καθηγητής Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πάνος Βαλαβάνης υπενθυμίζει πως η μορφή του Βούδα είναι εμπνευσμένη από την αρχαία ελληνική γλυπτική της εποχής, από την ελληνοβουδιστική τέχνη της Γανδάρας. «Η τέχνη αυτή ήταν εισαγόμενη. Από πού θα έβρισκαν τα πρότυπα αν όχι από την αρχαία ελληνική γλυπτική;», λέει.

Αλλά και η διευθύντρια του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης στην Αθήνα Δέσποινα Ζερνιώτη δεν αποκλείει την ελληνική επιρροή στην κατασκευή αυτών των αγαλμάτων.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο δρ Λούκας Νίκελ, καθηγητής Ιστορίας της Ασιατικής τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, ο οποίος εκτιμά ότι ο Πρώτος Αυτοκράτορας είχε επηρεαστεί από την άφιξη των ελληνικών αγαλμάτων στην Κεντρική Ασία, μετά τον Μέγα Αλέξανδρο.

Κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι Έλληνες έφθασαν μέχρι την Σαμαρκάνδη, αλλά και τον Ινδικό Ωκεανό, όπου πήγε ο Νέαρχος παραπλέοντας τη Σαουδική Αραβία.

Το 164-150 π.Χ. ο βασιλιάς  Ευκρατίδης ολοκλήρωσε την κατάληψη της Αραχωσίας, της Γεδρωσίας, της Γανδάρας, των Ταξίλων και της Πενταποταμίας, και έφθασε μέχρι την κοιλάδα του Γάγγη.

Μεταξύ 100-80 π.Χ. ο Μένανδρος ο Β΄ο Δίκαιος, κατέλαβε την δυτική κοιλάδα του Γάγγη και του Γουτζράτ και ίδρυσε το ελληνοϊνδικό βασίλειο.

Η αρχαία Γανδάρα σήμερα περιλαμβάνει το ανατολικό Αφγανιστάν, τμήμα του Πακιστάν, την δυτική Πενταποταμία και όλο το αρχαίο Κασμίρ.

Στην Γανδάρα από τον 1ο έως τον 6ο αιώνα μ.Χ. αναπτύχθηκε η ιδιόμορφη ελληνοβουδιστική τέχνη, που διαφοροποιείται από εκείνη των άλλων περιοχών της Κεντρικής Ασίας καθώς είναι εμπνευσμένη από ελληνιστικά πρότυπα.

(Φ. 170)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ

Φύλα και Φυλαί

Φύλον ή Φυλή (εκ του ρήματος φύω) είναι σύνολον ανθρώπων «φύσει», εκ φύσεως, διακρινομένων από των υπολοίπων φύλων και εθνών.

Έθνος πρωτογενώς σημαίνει ακριβώς Φύλον, βάσει του αυτού έθους πορενόμενον (νέω, νέομαι = όχι μόνον πλέω, αλλά και πορεύομαι). Όθεν έθ-νος. «Εκάστω έθνει, ίδιον έθος (συνήθεια)».

Το Ελληνικόν Έθνος συνέκειτο (απετελείτο) εκ πολλών φύλων. Γράφει ο Όμηρος εις την Ιλιάδα: 68

Πελασγικόν Άργος έναιον…

… ηδέ Ελλάδα καλλιγύναικα

Μυρμιδόνες δε καλούντο και Έλληνες και Αχαιοί…

… Πανέλληνας και Αχαιούς…

Δαναούς

Δαναοί: Εκ του δα=γα=γη (δηλ. οι γηγενείς) όσον και εκ του δαν = το υγρόν στοιχείον, ως εκ της δίνης των υδάτων. «Δινάεν ύδωρ ποταμών» (Ευριπίδης Κ.44). «Δαν οι Έλληνες εκάλουν το ύδωρ». Δαν = Ζευς, ως Ζευς όμβριος, υέτιος (βρόχινος). Άρα Δαναοί = λαός αυτόχθων, θαλασσινός. Δανάη, Δαναΐδες (Πίθος των Δαναΐδων!). Ο Ποσειδών, δωρικός Ποτιδάν είναι ο πόσις, πότις (= κύριος) του υγρού στοιχείου.

Αχαιοί: Η αρχική ρίζα αχά, αχή, εκφράζει την θορυβώδη πτώσιν  των υδάτων, το «αχέρον κύμα», τον «ευάχητον πόντον» και τους ποταμούς Αχέρων, Ίναχος, Αχελώος κ.λπ. «Κοινώς παν ύδωρ αχελώος καλείται»! «Αριστοτέλης πάντα τα υλώδη φυτά αχερούσια λέγει» Δαναοί και Αχαιοί, είναι οι «λαοί της θάλασσας», οι οποίοι εξεστάτευσαν εναντίον της Αιγύπτου επί Ραμσή του Β!

Οι Αχαιοί ήσαν μία Ελληνική φυλή, που με τον φυσιολογικό πολλαπλασιασμό της επεξετάθη από την Θεσσαλία στην Πελοπόννησο και ανέμιξε το αίμα της με τους Πελασγομυκηναίους.

Ίωνες: εκ του Ίωνος, εγγονού του Έλληνος, και υιού του Ξούθου (εκ Θεού δε, του Απόλλωνος) και της Αθηναίας Κρεούσης. Ετυμολογείται εκ της μετοχής «ιών» του ρήματος είμι = πορεύομαι, ορμώ. (Γνωστή η λέξις ιόν = μετακινούμενον!) πιθανώτατα λόγω των περιπλανήσεών του προς Ανατολάς (Ιωνία, εξ ου Ιάουνα, Γιουνάν οι Έλληνες μέχρι σήμερον, Γιαβάν εβραϊστί, Ουϊνίν οι Έλληνες της Αιγύπτου, Ιανού η λευκή! φυλή της Ιαπωνίας) αλλά και προς δυσμάς. Γράφει ο Αθαν. Σταγειρίτης: «Ο Ιανός, ο αρχαιότατος βασιλεύς της Ιταλίας ήτο Έλλην το γένος και υιός του Απόλλωνος και της Κρεούσης, θυγατρός του Ερεχθέως βασιλέως των Αθηνών. Έκτισε και φρούριον επί τινος λόφου της Ρώμης, το Ιανικούλον και εδίδαξεν πολλά. Όθεν ετίμησαν τον Ιανόν ως Θεόν μετά θάνατον. Ενομίσθη δε έφορος του πολέμου και της ειρήνης και υπερασπιστής της Ρώμης και διά τούτο είχε δύο πρόσωπα, τα οποία έχουσι ηθικήν αλληγορίαν. Επειδή Έλλην ω, ήλθε εις την Ιταλίαν 150 χρόνους προ του Αινείου. Αρχαιότερον βασιλέα και ευεργέτην τοιούτον δεν εγνώριζον εις την Ιταλίαν! (Αισχύλος: Ιάνων λαός = Έλληνες!, Πέρσαι 1025).

Δωριείς: Από Δώρου, υιού του Δευκαλίωνος και της Πύρρας… Δωριείς απ’ αυτού προσαγορευθήναι άπαντας συνέβη.

Αιολείς: Εκ του Αιόλου, υιού του Έλληνος. «Πελασγών Αιολιδών» (Αλκαίος 44). Ο Κων. Οικονόμου ετυμολογεί εκ του έλω, αέλλω, – αίολος = ταχύς, ορμητικός, σχετικόν με άημι, άελλα, θύελλα! Διά τούτο και ο βασιλεύς των ανέμων ονομάζεται Αίολος: «αιολείν, ο εστίν κινείν» (Προσφύριος).

Αρκάδες προσέληνοι: Οι Αρκάδες, οι οποίοι ανυμνούνται τόσον παλαιοί, ως «προ της σελήνης υπάρξαντες»! Ετυμολογείται εκ του αρ- (της λέξεως άρουρα = γη) + κάσιοι = ομόφυλοι, αδελφοί^ -κάσης = ηλικιώτης (Ησύχιος). Και πάλιν η αυτή κωδικοποιημένη πληροφορία εντός του ονόματος: γηγενές φύλον! Δεν αποκλείεται όμως η Αρκαδία, λόγω των υψηλών της ορέων, να οφείλη το όνομά της εις την λέξιν άρκος = φυλακτήριον. Όπου υπάρχουν ψηλά βουνά παρέχουν ασφάλειαν, προφύλαξιν.

Μακεδόνες: Εκ του Μακεδόνος, υιού του Διός και της Θυίας, θυγατρός του Δευκαλίωνος. (Μακεδών ετυμολογείται εκ του μήκος – μάκος – Μακεδανός – Μακεδών = Υψηλόις!).

Κρητικοί – Μινωίτες (Μίνως, ετυμολογείται εκ του μένος = ισχύς, νους.

Θράκες: εκ του θρώσκω = ορμώ.

Μυκηναίοι: Από τον μύκην = κομβίον της θήκης του Περσέως. Γι’ αυτό και ο Θούριος Άρης ελατρεύετο επισημότατα εις Θράκην. Υπάρχει σήμερον χωρίον Μύκη εις Θράκην.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΚΟΛΟΣ

Αγράμματος Εθνικιστής

(Φ. 170)

Ασφαλιστικό Υπερ-Ταμείο και Αρμαγεδδώνας μειώσεων

Χωρίς τίτλο.jpg

Eξι χρόνια μνημονίων. Έξι χρόνια αδιεξόδου. Έξι χρόνια μειώσεων και περικοπών χωρίς να λιγοστεύει «το χρέος», ένα χρέος μυθώδες και εν πολλοίς ανεξερεύνητο που δημιούργησαν οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, των κομμάτων που ένοχα όντα, επέβαλλαν και ψήφισαν τα μνημόνια.  Έξι χρόνια σαρωτικών αλλαγών στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των Ελλήνων. Συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι ζουν σε διαρκή εφιάλτη. Μετά από έξι χρόνια θυσιών, οι Έλληνες βρίσκονται ακόμα σε καθεστώς Μνημονίου και δεν φαίνεται πουθενά διέξοδο.

Αντιθέτως, οι απαιτήσεις των δανειστών εντείνονται και αυξάνονται, η εμπιστοσύνη του λαού σε ένα καλύτερο Αύριο κλονίζεται καθημερινά, οι νέοι Έλληνες φεύγουν, η Ελλάδα μαραζώνει, εγκατάλειψη και απογοήτευση κυριαρχούν, και ο θυμός σιγοβράζει στην κοινωνία.

Ιδού περιληπτικά τα προοδευτικά μνημόνια, χωρίς να υπολογίζονται οι ενδιάμεσοι νόμοι που μεδική τους πρωτοβουλία κατά την ομολογία Αδώνιδος Γεωργιάδη ψήφισε η κυβέρνηση Σαμαρά.

Παρά τα μνημόνια, «η κρίση» παραμένει.

-Ανεργία «στο κόκκινο»

-Δημόσιο χρέος τεράστιο και μη βιώσιμο

-Ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο στα λυψη

Η μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής υπό την εποπτεία του Εcofin, η οποία εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2015 και χρησιμοποιείται ως σήμερα από τους «δανειστές» για την προώθηση των «μεταρρυθμίσεων».

Οι «προτάσεις» περιλαμβάνουν

– Σύνταξη στα 72 έτη

– Αύξηση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης στα 20 έτη

Συνεχές «κούρεμα» συντάξεων. Ως το 2030, οι ασφαλισμένοι θα παίρνουν κύρια σύνταξη ίση με το 51,35% των αποδοχών που είχαν ως εργαζόμενοι και η αναπλήρωση στην επικουρική σύνταξη θα είναι στο 11,12%.

-Η ετήσια αύξηση των δαπανών για συντάξεις δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 2,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), από 13,5% του ΑΕΠ που ήταν το 2009.

2010: 1o μνημόνιο (Σοσιαλιστικό)

– Μειώθηκαν κατά 30% τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας

– Μειώθηκαν κατά 12% όλα τα επιδόματα του Δημοσίου

– Αυξήθηκε το όριο απολύσεων

– Μειώθηκε ο κατώτατος μισθός (η «γενιά των 700 ευρώ έγινε παρελθόν)

– 13ος και 14ος μισθός στο Δημόσιο αντικαταστάθηκαν από επίδομα 500 ευρώ για αποδοχές μέχρι 3.000€

– 13η και 14η σύνταξη αντικαταστάθηκαν από  επίδομα 800 ευρώ για συντάξεις έως 2.500 ευρώ

2012: 2o μνημόνιο (Νεοδημοκρατικό)

– Μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22% για όσους ελάμβαναν βασικό μισθό

– Μείωση του κατώτατου μισθού κατά 32% στους νεοεισερχόμενους στην εργασία έως 25 ετών

– Καταργήθηκαν 150.000 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

2015: 3o μνημόνιο («Αριστερό»)

-Εκθεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

-Αύξηση ορίων ηλικίας.

-Αύξηση ασφαλιστικών  εισφορών.

– Περικοπές σε συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ μεικτά ή 1.150 ευρώ καθαρά

– Κατάργηση του  ΕΚΑΣ σταδιακά. Μέχρι 31/12/2018 κανείς δεν θα δικαιούται επιδόματος.

– Περιορισμοί  στο επίδομα γάμου και ανηλίκων

– Οσοι λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη, θα λαμβάνουν την εθνική (384 ευρώ/20ετία, 345 ευρώ/ 15ετία) ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας.

– Συνταξιούχοι με παράλληλη απασχόληση θα υποστούν  μείωση 60% στην σύνταξή τους

– Σταδιακή κατάργηση με μειώσεις έως 75% στις συντάξεις χηρείας

– Ακριβότερα πλασματικά έτη για όσους υπέβαλαν αιτήσεις μετά την ψήφιση του Νόμου Κατρούγκαλου (12/5/2016)

Το 3ο Μνημόνιο, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ακραία νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας.

Με το 3ο Μνημόνιο συνεχίζονται οι αδιέξοδες πολιτικές μειώσεων μισθών και συντάξεων, εντείνεται η φοροεπιδρομή κατά των αγροτών και των μεσαίων και χαμηλών οικονομικά κοινωνικών ομάδων, το ξερίζωμα του κοινωνικού κράτους, και επεκτείνονται οι ιδιωτικοποιήσεις μετατρέποντας το ελληνικό κράτος σε χώρα περιορισμένης και ελεγχόμενης κυριαρχίας και αποικία της Ε.Ε., του ΔΝΤ και των ΗΠΑ.

Οι ρήτρες που επιβλήθηκαν στην χώρα μας από τους δανειστές, είναι στην πραγματικότητα ωμοί εκβιασμοί που ακυρώνουν την εθνική μας κυριαρχία και καθιστούν την κοινοβουλευτική δημοκρατία ένα θέατρο σκιών.

Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι όσα εμφανίζονται ως ΝΕΕΣ απαιτήσεις τις οποίες η κυβέρνηση ΔΗΘΕΝ διαπραγματεύεται, πρόκειται για απιτήσεις των δανειστών της, τις οποίες ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ!

Όπως φαίνεται από την ανακοίνωση του Eurosummit και το ίδιο το κείμενο της συμφωνίας που ψηφίστηκε από την Βουλή με την σύμφωνη γνώμη της αντιπολίτευσης στις 15 Ιουλίου ως ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80/16/7/2015):

 • Η κυβέρνηση υποχρεούνται όχι μόνο να νομοθετήσει χωρίς καθυστέρηση για να «επαναοικοδομηθεί η εμπιστοσύνη» με τους «δανειστές» αλλά η συμφωνία ορίζει και «τις πολιτικές δεσμεύσεις που πρέπει να ακολουθήσει η επιτυχής υλοποίηση τους»! Ανεξάρτητα, δηλαδή, από το αν «βγαίνουν» ή όχι τα σκληρά υφεσιακά μέτρα, παρά το ότι η οικονομία καταρρέει εμφανέστατα και η κοινωνία έχει γονατίσει από τις καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές, την ευθύνη για την «επιτυχή» υλοποίησή των μέτρων αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η ελληνική κυβέρνηση με δική της ευθύνη, με τους εκβιαστές «δανειστές» να νίπτουν τας χείρας των.
 • Αφού η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύθηκε να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της υλοποίησης των στόχων, οι δανειστές επέβαλαν και η κυβέρνηση δέχτηκε να προβλέπονται «ημιαυτόματες» περικοπές δαπανών σε περιπτώσεις αποκλίσεων, δηλαδή χωρίς να απαιτείται να νομοθετήσει η Βουλή. Πρόκειται επομένως για σαφή και ευθεία κατάργηση του Κοινοβουλίου ως προς την δημοσιονομική πολιτική της χώρας αλλά και της ίδια της κυβερνήσεως, επομένως και του Πολιτεύματος, αφού  αφού για μέτρα και περικοπές θα ζητείται η σύμφωνη γνώμη του «Δημοσιονομικού Συμβουλίου» παρακάμπτοντας τον Υπουργό Οικονομικών.

Με την «πλήρη ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ»,  και την απαλλαγή Γεωργίου από τις κατηγορίες για υπαγωγή της χώρας στο Μνημόνιο, το «Κουαρτέτο» έχει τον πλήρη έλεγχο στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, επιβάλλοντας αποικιοκρατικού τύπου ιδιωτικοποιήσεις σε «επενδυτές» και ολοένα αυξούμενη λιτότητα με σκοπό την εξαθλίωση και υποδούλωση των Ελλήνων.

Η κατάσταση εκτιμάται ως «έντονα επιδεινωθείσα» κάθε φορά ώστε η οικονομική και δημοσιονομική θέση της χώρας να εμφανίζεται ολοένα και πιο επίφοβο και μια ενδεχόμενη εισαγωγή εθνικού νομίσματος να φαντάζει ως ολοκληρωτική καταστροφή με ήδη κατεστραμμένη την Οικονομία και τον παραγωγικό ιστό.

Εμφανίζεται έτσι το παράδοξο, η Ελληνική Κυβέρνηση να αποδέχεται το οξύμωρο η ακόμη αυστηρότερη λιτότητα να είναι το μέσον και μάλιστα το μοναδικό για την έξοδο από την ήδη καταστροφική λιτότητα των Μνημονίων!

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει ακόμη αποδεχθεί

 • Να πραγματοποιήσει περεταίρω «φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό» και να εφαρμόσει την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.
 • Να υλοποιήσει τις εργαλειοθήκες Ι και ΙΙ του ΟΟΣΑ, με άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, το γάλα επτά ημερών, το κλείσιμο των αρτοποιείων, κ.λπ.
 • Την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ.
 • Την «αυστηρή επανεξέταση και εκσυγχρονισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων των εργατικών κινητοποιήσεων και των ομαδικών απολύσεων».
 • Να μην παρεμβαίνει η κυβέρνηση στο διορισμό των διοικήσεων των τραπεζών, την ανακεφαλαιοποίηση των οποίων όμως έχει επωμισθεί και πληρώνει ο ελληνικός λαός και την πλειοψηφία των μετοχών τους κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο.
 • Να «μειώσει ακόμα περισσότερο τις δαπάνες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης».
 • Να μην έχει δυνατότητα να νομοθετεί χωρίς την έγκριση του «Κουαρτέτου» αφού «πρέπει να συσκέπτεται και να συμφωνεί με τους θεσμούς για όλα τα σχέδια νόμου πριν τα υποβάλει σε δημόσια διαβούλευση»!
 • Να επανεξεταστούν οι νόμοι που ψηφίστηκαν από τη Βουλή πλην του νομοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση!

-Πέραν και υπεράνω όλων των άλλων η κυβέρνηση δεσμεύει την χώρα να ξεπουλήσει όλα τα ελληνικά «ασημικά», περιουσιακά στοιχεία ύψους 50 δισ. ευρώ και τα οποία «θα μεταφερθούν σε ένα Ανεξάρτητο Ταμείο, το οποίο θα τα ρευστοποιεί μέσω ιδιωτικοποιήσεων»!

Το ίδιο κείμενο διαψεύδει όσους προσπαθούν να υποβαθμίσουν το ξεπούλημα της Ελλάδος, αφού η κυβέρνηση αποδέχθηκε πως «παρ’ ότι τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης υιοθέτησαν κατά τα τελευταία χρόνια μια εντυπωσιακή δέσμη μέτρων υποστήριξης της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, αυτό επιδεινώθηκε λόγω των πολιτικών των τελευταίων 12 μηνών».

Τέλος, όπως τονίζεται στο κείμενο της συμφωνίας, διαψεύδοντας πλήρως την κυβέρνηση, και τις σκιαμαχείες της για λόγους προπαγάνδας προς την «πλέμπα», «ονομαστικό κούρεμα του χρέους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί».

Σύμφωνα με όσα η ίδια κυβέρνηση έχει υπογράψει «επαναλαμβάνουμε την ανεπιφύλακτη δέσμευσή μας ότι θα εκπληρώνουμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως»!

Υπάρχει κανένας ακόμη μετά από όλα αυτά που μπορεί να ισχυριστεί ότι το «δικό μας Μνημόνιο είναι καλύτερο από τα άλλα δύο;».

(Φ. 170)

Eνώ στην Αθήνα χτίζεται τέμενος… ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ

Χωρίς τίτλο.jpg

Σε μια εποχή που αναζητούμε αξίες και αυθεντικά πρότυπα για τους νέους μας, το παράδειγμα του αγίου Ιωάννη του Μονεμβασιώτη έχει πολλά να μας πει για το θάρρος και το ήθος των προγόνων μας. Οι νεομάρτυρες με την αγάπη τους για τον Θεό και την Ελλάδα μας αποτελούν πυξίδα για όλους μας, ιδιαίτερα όμως για την νέα γενιά.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης είναι ένας νεομάρτυρας που διαφέρει από τους υπόλοιπους, λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Μαρτύρησε στην πόλη της Λάρισας το 1773 σε ηλικία μόλις 15 ετών!

Γεννήθηκε στις Γούβες Μονεμβασίας στα 1758, ήταν μοναχοπαίδι και ο πατέρας του ήταν ιερέας. Το 1770 με τα “Ορλωφικά”, εστάλησαν από τον σουλτάνο στην Πελοπόννησο 60.000 τουρκαλβανοί, οι οποίοι επί εννέα χρόνια λεηλατούσαν την χερσόνησο, έκαιγαν, έσφαζαν, εξανδραπόδιζαν και πουλούσαν τους κατοίκους. Πάνω από 20.000 κάτοικοι πουλήθηκαν σκλάβοι. Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος γράφει ότι “η χερσόνησος ηρημώθη κατοίκων”. Στην κεντρική πλατεία των Γουβών πρώτος σφαγιάστηκε ο πατέρας του Αγίου, ιερέας Δημήτριος, μπροστά στο ποίμνιό του. Σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόξενο Πουκεβίλ 6.000 κληρικοί βρήκαν σκληρό θάνατο κατά την διάρκεια του Αγώνα. (Καλό θα ήταν να ανοίξει και κανένα βιβλίο Ιστορίας ο κ. Φίλης, που θεωρεί ότι η Εκκλησία δεν πρόσφερε τίποτα κατά την διάρκεια της μακραίωνης Ελληνικής Ιστορίας).

Η μητέρα του μαζί με τον δωδεκάχρονο Ιωάννη αιχμαλωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν στην Λάρισα, όπου πουλήθηκαν σκλάβοι χωριστά δύο και τρεις φορές, ώσπου αγοράστηκαν από έναν πλούσιο τούρκο μετά από δύο χρόνια. Έτσι ήταν πάλι μαζί. Ο τούρκος εκτίμησε τις αρετές του Ιωάννη, που ήταν έξυπνος, φιλότιμος, σβέλτος, εργατικός, με αγέρωχο χαρακτήρα, και θέλησε μαζί με την γυναίκα του να τον υιοθετήσει γιατί δεν είχαν δικά τους παιδιά. Κάτι τέτοιο, όμως, σήμαινε τον εκτουρκισμό του Ιωάννη, ο οποίος είχε μεγαλώσει με τα Ελληνορθόξα νάματα, ενώ μπροστά στα μάτια του γι’ αυτές τις αρχές είχε χύσει το αίμα του ο πατέρας του. Πώς ήταν δυνατόν να τα ξεχάσει όλα αυτά και να αλλαξοπιστήσει; Αφού ο Άγιος αρνήθηκε την πρόταση του αφεντικού του, εκείνος δεν σταμάτησε να προσπαθεί να πετύχει τον στόχο του. Ενίοτε τον πίεζε με κολακείες και υποσχέσεις για πλούτο και αξιώματα, ενίοτε με απειλές για τιμωρίες και βασανιστήρια. Ο βιογράφος του αναφέρει ότι το τουρκικό ζεύγος προσπάθησε ακόμη και με μάγια να πείσει τον νεαρό Ιωάννη να αρνηθεί την Πίστη και την Πατρίδα του.

Αφού ο τούρκος έβλεπε ότι ο Άγιος παρέμενε αμετακίνητος, μια μέρα του Ιουλίου του 1773 τον οδήγησε υπό την απειλή ξίφους σε ένα από τα μουσουλμανικά τεμένη της Λάρισας. Εκεί έσπευσαν και άλλοι μουσουλμάνοι και άρχισαν να εκφοβίζουν τον Ιωάννη και να τον απειλούν χτυπώντας τον και σπαθίζοντάς τον. Εκείνος όμως, ως γνήσιος Χριστιανός και Έλληνας, ακλόνητος στην πίστη του χωρίς να φοβηθεί ή να δειλιάσει στο παραμικρό, ομολόγησε με θάρρος: «Δε γίνομαι τούρκος εγώ χριστιανός είμαι και χριστιανός θέλω να αποθάνω». Παρά την ομολογία του, οι τούρκοι δεν τον σκότωσαν.

Λίγες μέρες αργότερα, την 1η Αυγούστου άρχιζε η νηστεία της Παναγίας. Ο τύραννος το γνώριζε αυτό και για να εκδικηθεί τον Ιωάννη του έδινε μόνο αρτύσιμο φαγητό. Βλέποντας ότι εκείνος περιφρονούσε τα εδέσματα που του πρόσφερε, τον έκλεισε στο στάβλο με τα ζώα, τον κρέμασε σε ένα δοκάρι και συχνά έβαζε φωτιά σε άχυρα κάτω από τα πόδια του, ώστε να ζαλίζεται και να δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Καθ’ όλη την διάρκεια της νηστείας ο δεκαπεντάχρονος Ήρωας υπέμενε αυτό το μαρτύριο. Μέχρι και η μητέρα του λύγισε μπροστά στα βασανιστήρια του παιδιού της και τον παρακαλούσε να καταλύσει την νηστεία. Ο Ιωάννης παρέμεινε ανεπηρέαστος στα λόγια της μητέρας του. Αντιθέτως, την ενθάρρυνε και την ενδυνάμωνε. Δύο μήνες υπέμενε με θάρρος και ανδρεία ο νεαρός μάρτυρας. Ο τούρκος αφέντης του απογοητευμένος από την άρνησή του, τον μαχαίρωσε κοντά στην καρδιά και μετά από δύο ημέρες ο Ιωάννης παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Ήταν 21 Οκτωβρίου του έτους 1773. Μετά το μαρτυρικό τέλος του Αγίου ο αφέντης του έδωσε εντολή να πετάξουν το καταπληγωμένο σώμα του μακριά από το σπίτι του για να καταφαγωθεί από σκυλιά και άγρια ζώα. Επί δύο ημέρες φως έλουζε το σημείο που κειτόταν το σώμα του νεομάρτυρα. Μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός ο επίσκοπος Λαρίσης Μελέτιος ο Δ’ πήρε άδεια και ενεταφίασε το ιερό λείψανο, το οποίο τρία χρόνια αργότερα μετέφερε η μητέρα του στην ιδιαίτερη πατρίδα τους την Μονεμβασία. Ο Άγιος Ιωάννης αν και μικρός στην ηλικία, ώριμος όμως ως προς την σύνεση, θυσιάστηκε. Ευχής έργο θα ήταν να αποτελούσε παράδειγμα για τα παιδιά μας, τα οποία βομβαρδίζονται καθημερινά από ακατάλληλα πρότυπα επιφανειακών διάσημων του life style.

ΙΟΥΣΤΙΝΗ Μ.

(Φ. 170)

 

 

Θ. Μάλλιος (Πρόεδρος Περιπτερούχων και Πωλητών καπνικών) «Είμαστε τρομοκρατημένοι»

Χωρίς τίτλο.jpg

Στόχος τους είναι να αφανίσουν όλους τους μικρομεσαίους

Για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο των περιπτερούχων και των εμπόρων προϊόντων καπνού μίλησε στο «ΕΜΠΡΟΣ» ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Καπνοπωλών Περιπτερούχων τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης (ΕΕΚΠΑ) κ. Μάλλιος Θεόδωρος. Ο κ. Μάλλιος μιλώντας για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος , ανέλυσε τις βασικότερες αιτίες που οδήγησαν περισσότερους από 5.000 συμπολίτες μας στο λουκέτο και την καταστροφή.

Συνέντευξη στον Π.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

Π. Παναγόπουλος: Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν τον κλάδο σας στην σημερινή κατάσταση;

Θ. Μάλλιος: Όλα αυτά που έγιναν βρίσκονται μέσα στα πλαίσια ενός γενικότερου σχεδίου, παγκόσμιου σχεδίου των πολυεθνικών, οι οποίες έχουν σαν στόχο να βγάλουν από την μέση όλους τους μικρούς επαγγελματίες. Ο απώτερος σκοπός τους είναι να μας μετατρέψουν από «ιδιοκτήτες» σε υπαλλήλους, οι οποίοι θα εργάζονται κάτω από πολύ κακές συνθήκες και με πολύ μικρές αμοιβές. Με λίγα λόγια, δημιουργούν και προωθούν έναν εργασιακό «μεσαίωνα», μέσα από τον οποίο κατασκευάζουν εν δυνάμει «σκλάβους». Σκοπός τους είναι ο πλούτος να συγκεντρώνεται όλο σε λιγότερους. Είναι το γνωστό σύστημα του άκρατου καπιταλισμού. Ζούμε στην εποχή της αποκορύφωσης αυτού του υπερκανίβαλου που ονομάζεται «άκρατος καπιταλισμός», και ας προσπαθούνε κάποιοι «καλοθελητάδες» της πολιτικής να μας πείσουν για το αντίθετο.

Π.Π. Για να δούμε το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση, πώς και γιατί περιπτερούχοι και ψιλικατζήδες οδηγήθηκαν από το 2009 και μετά στο λουκέτο και την καταστροφή;

Θ.Μ. Οι κινήσεις που κάνανε οι κυβερνώντες από το 2009 και μετά, είχανε να κάνουν με τους μικρομεσαίους, αλλά και τους ακόμα μικρότερους, γιατί κακά είναι τα ψέματα αυτό είμαστε εμείς, τους οποίους στοχοποιήσανε σαν τα πρώτα και πιο εύκολα θύματα για ισοπέδωση και εξαφάνιση. Αυτό όμως είναι όπως σας είπα, το γενικότερο σχέδιο που εξελίσσεται για το οποίο δουλεύουν, και αυτό εξυπηρετούν. Τα περίπτερα ήτανε λίγο πολύ στον «αέρα» όσον αφορά την νομοθεσία. Υπήρχε μια πρόβλεψη στο άρθρο 21 του Συντάγματος για την προστασία των ευπαθών ομάδων, όπως ήτανε οι ανάπηροι ή τα θύματα πολέμου. Όπως ξέρουμε όμως σήμερα, στις μέρες μας, την εποχή των μνημονίων μετά το 2010, οι εκάστοτε κυβερνώντες έκαναν το Σύνταγμα της Ελλάδος κουρελόχαρτο. Δεν το τηρεί κανείς. Υπό αυτή την έννοια, ασφαλώς και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο πλέον σε αυτή την χώρα. Είχε στόχο την φτωχοποίηση και την καταστροφή όλης της Ελληνικής κοινωνίας.

Π.Π. Θα μπορούσατε να μου πείτε με ποιες «μεταρρυθμίσεις» το κάνανε αυτό σε εσάς;

Θ.Μ. Βγάλανε μια νομοθεσία, με το 40/93 του 12 και με το 42/57 του 14, που η μια ήρθε και αντικατέστησε την άλλη μέσα σε μόλις δύο χρόνια. Και οι δύο πατούσαν  επάνω στις ίδιες βάσεις. Με αυτές το άρθρο 21 του Συντάγματος που μας προστάτευε πήγε «περίπατο». Χωρίς βέβαια να γίνει κάποια αναθεώρηση τους Συντάγματος! Αυτά βέβαια δεν έγιναν με στόχο μόνον τον κλάδο τον δικό μας, και αυτό το επαναλαμβάνω. Χτυπήσανε όλη την μικρή και μεσαία τάξη των επιχειρηματιών. Αυτούς θέλανε να βγάλουνε από την μέση. Δεύτερο μέρος του σχεδίου τους ήτανε η οικονομική καχεξία που φέρανε στην Ελληνική κοινωνία με την μείωση των μισθών και των συντάξεων. Όλο αυτό σημαίνει μικρότερη κατανάλωση. Μικρότερη ζήτηση. Έτσι ήρθε το δεύτερο συντριπτικό χτύπημα στην αγορά. Και οι προηγούμενοι αλλά και αυτοί που κυβερνάνε τώρα υπηρετούνε ξεκάθαρα τον άκρατο καπιταλισμό. Με λίγα λόγια, υπηρετούνε το χρήμα και το μεγάλο κεφάλαιο. Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι παρελκόμενα, αλλά και αναμενόμενα. Το «κεφάλαιο» άνθρωπος για αυτούς απλά… δεν υπάρχει.

Π.Π. Πώς σκέφτεστε και πώς μπορείτε να αμυνθείτε σαν κλάδος απέναντι σε όλα αυτά;

Θ.Μ. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν κλάδος. Είμαστε τρομοκρατημένοι με όλα αυτά που γίνονται και δεν σας το κρύβω. Επί χρόνια οι κυβερνώντες επιδίδονται στη κατατρομοκράτηση των Ελλήνων, και έτσι καταφέρνουν να κυβερνάνε. Βασίζονται στον οικονομικό τρόμο που δημιουργούν για να κρατιούνται στην εξουσία. Κρατιούνται στην εξουσία, με την τακτική του «Σοκ και Δέος», το οποίο συντηρεί και η παραπληροφόρηση που έχουνε στην υπηρεσία τους. Για να αντιδράσει ο λαός, πρέπει να γίνει μαζικά. Ειδικά οι τωρινοί κυβερνώντες, είναι και αυθεντίες στην παραπλάνηση αλλά και την διάσπαση. Διασπάνε και παραπλανούν τον λαό με κάθε τρόπο, σε σημείο που να μη μπορείς να πιστέψεις τίποτε πλέον. Από ό,τι λένε, γίνετε πάντα το αντίθετο, και μετά όταν διαμαρτύρεσαι, προσπαθούνε και από πάνω να σε πείσουν ότι κάνεις λάθος. Ότι σε εξοντώνουν για το καλό σου! Προσωπικά, όμως, θέλω να πιστεύω, ότι αν κάτι μας «εμπνεύσει» θα βγούμε και θα τα κάνουμε λαμπόγυαλο. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και τότε όλοι αυτοί, θα φεύγουνε σαν τα ποντίκια για να γλυτώσουν.

Π.Π. Θα ήθελα να μου πείτε λίγα πράγματα για την φορολογία, και τις επιπτώσεις που είχε για τον κλάδο σας.

Θ.Μ. Οι αυξήσεις είναι απόλυτο προνόμιο των καπνοβιομηχανιών. Αυτές καθορίζουν το «παιχνίδι» και τις τιμές, και πάντα προς όφελός τους, με τους εκάστοτε κυβερνώντες να το δέχονται. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνον με την Ελληνική νομοθεσία, αλλά και την Ευρωπαϊκή, και το έχουν καταφέρει με τα λόμπι τους. Το κράτος χρησιμοποιεί την φορολογία σαν «εργαλείο» αφαίμαξης. Υπάρχουν τέσσερις φόροι, όπου το σύνολο αυτών των φόρων πριν τον Γενάρη του 2010, ήτανε συνολικά 73,5%, κάτι που σημαίνει ότι αποφορολογημένες ήτανε οι υπόλοιπες 26,5 μονάδες. Αυτές προορίζονταν να μοιραστούν από τον καπνοπαραγωγό έως και τον λιανοπωλητή. Το 60,4% αυτής της αποφορολογημένης το παίρνανε οι καπνοβιομηχανίες. Το υπόλοιπο 39,6% το έπαιρνε το «δίκτυο», δηλαδή οι χονδρέμποροι, και ό,τι απέμενε το παίρναμε εμείς. Αυτό που τελικά έμενε για εμάς ήτανε σκάρτο ένα 7%. Την δεκαετία του 80, αυτό το ποσοστό για εμάς ήτανε 9,1 %, φρόντισε όμως και το κατάργησε ο κ. Μάνος, το ‘92. Σήμερα το 26,5% έχει κατέβει γύρω στο 15%. Με την φορολογία που ψηφήσανε τον Ιούνιο, και θα εφαρμόζεται από 1/1/ 17, με τον λεγόμενο «αναλογικό» φόρο, αυτό θα φτάσει στο 10%. Με αυτό θα αφήσουν να ζήσουμε, ή μάλλον να επιζήσουμε, αλλά είναι φανερό πλέον ότι στόχος τους, δεν είναι ούτε καν να επιζήσουμε. Στόχος τους είναι να μας αφανίσουν.

(Φ. 170)