Προτάσεις για την πρωτογενή

 

ilia_map

Νομός Ηλείας, ένας κατά κόρον αγροτικός νομός αφού το 65% του πληθυσμού του ασχολείται με τη Γεωργία και την κτηνοτροφία. Οι υπόλοιπες πηγές εισοδήματος όπως ο Τουρισμός, γνωρίζουν την απόλυτη καταβαράθρωση, καθώς όλοι οι πολιτικάντηδες επί σειράν ετών, κατάφεραν να υποβαθμίσουν ιστορικές περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα μπορούσαν να προσελκύσουν εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό, κάνοντας τους επισκέπτες να μείνουν και να ξεναγηθούν περισσότερες μέρες στο νομό μας.

Στο θέμα των υποδομών ο νομός Ηλείας είναι από τους τελευταίους νομούς, όσον αφορά το οδικό δίκτυο, τις συγκοινωνίες, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια.

Πιο κάτω θα αναλύσουμε τα κυριότερα προβλήματα και θα προτείνουμε λύσεις.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μεγάλο πρόβλημα παρουσιάζεται στη διάθεση και στην εξαγωγή των τοπικών προϊόντων, εσπεριδοειδών, πατάτας, φράουλας, καρπουζιού, οπωροκηπευτικών για τα νότια διαμερίσματα του νομού (κάμπος), καθώς μιλάμε για εξευτελιστικές τιμές και εκμετάλλευση από ντόπιες συσκευαστικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν ως ανασταλτικός παράγοντας, με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση και την υποβάθμιση των προϊόντων.

Πρέπει να προστεθεί επίσης η πλήρης έλλειψη αγροτικών αποζημιώσεων, με αποτέλεσμα ο αγρότης να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις καλλιεργητικές απαιτήσεις του επόμενου έτους.

Επιπλέον, ουδέποτε στο νομό Ηλείας υπήρχε συμβουλευτική μονάδα γεωπόνων και συμβούλων καλλιέργειας η οποία να προσανατολίζει σωστά τους αγρότες ως προς την ορθή καλλιέργεια και την σωστή φυτοπροστασία, με αποτέλεσμα να γίνεται αλόγιστη και μη σωστή χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα  την περιβαλλοντική επιβάρυνση του εδάφους, του υδροφόρου ορίζοντα και την επιβάρυνση των παραγόμενων προϊόντων με χημικά υπολείμματα. Όλα αυτά υποβαθμίζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και την διάθεσή τους.

Μεγάλο πρόβλημα επίσης, αποτελεί η μη ύπαρξη διαμετακομιστικού κέντρου διάθεσης και προώθησης  των αγροτικών προϊόντων του νομού για την ελληνική και ξένη αγορά.

Στα βόρεια διαμερίσματα του νομού καλλιεργούνται οι μοναδικές σε ποιότητα ποικιλίες κάστανου και κερασιού. Η διάθεσή τους είναι μηδενική, γεγονός το οποίο επηρεάζει αρνητικά την κτηνοτροφία της περιοχής. Για παράδειγμα, ο αδιάθετος καρπός του κερασιού καταλήγει στο έδαφος με αποτέλεσμα να καταναλώνεται από τα αιγοπρόβατα. Ο πυρήνας του καρπού επηρεάζει την πέψη τους και επιφέρει αιφνίδιο θάνατο των ζώων συντελώντας  στη μείωση της ζωικής παραγωγής.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

1) Δημιουργία επιτροπής ελέγχου εμπορικών συναλλαγών μεταξύ συσκευαστικών μονάδων και παραγωγών. Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να καθορίζει τις τιμές αγοράς των προϊόντων τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στο εξωτερικό.

2) Εξισωτική ταξινόμηση καλλιέργειας δηλαδή, θα πρέπει να χωριστεί ο νομός σε καλλιεργητικές ζώνες, ανάλογα με την δυνατότητα παραγωγής του εδάφους και της περιοχής. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ποσοτική και ποιοτική παραγωγή καθώς και το κατάλληλο είδος καλλιεργήσιμου προϊόντος.

3) Συμβουλευτικές μονάδες γεωπόνων – γεωτεχνικών ανά καλλιεργητική ζώνη, που θα αποσκοπεί στην ειδικευμένη παροχή πληροφοριών, για την αποδοτικότερη καλλιέργεια.

4) Εξασφάλιση των αγροτικών αποζημιώσεων με άμεσους ελέγχους.

5) Ίδρυση και οργάνωση διαμετακομιστικού κέντρου αγροτικών προϊόντων τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για το εξωτερικό. Στο νομό Ηλείας υπάρχει ένα ανενεργό αεροδρόμιο αυτό του Επιταλίου το οποίο μπορεί να χωριστεί στους παρακάτω τομείς. α) Τομέας συγκέντρωσης και μονάδα ελέγχου καταλληλότητας των αγροτικών προϊόντων για την εγχώρια αγορά. β) Τομέας συγκέντρωσης προϊόντων προοριζομένων για εξαγωγή, αεροδιακομιδή. γ) Συσκευαστικός τομέας για όσους παραγωγούς δεν επιθυμούν να απευθυνθούν στις ιδιωτικές τοπικές συσκευαστικές μονάδες. δ)Τομέας αποστολής. ε) Τομέας οικονομικών συναλλαγών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των παραγωγών. στ) Τομέας λειτουργίας μέσων φόρτωσης και εκφόρτωσης προϊόντων.

6) Βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας φράουλας, κερασιού και κάστανου, μονάδες χυμοποίησης. Να σημειώσουμε ότι κατά τους θερινούς μήνες η Ελλάδα εισάγει παγοκολώνες χυμών από Αργεντινή με τεράστιο κόστος, παρουσιάζοντάς τους ως Ελληνικό προϊόν.

7) Προτείνεται η δημιουργία φωτοβολταϊών πάρκων, τα οποία θα παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στους οργανισμούς ΓΟΕΒ – ΤΟΕΒ. Η παραπάνω ενέργεια αποσκοπεί στην συνεχή υδροδότηση των καλλιεργειών κατά τους θερινούς και χειμερινούς μήνες (αντιπαγετική προστασία), θα μειώσει το κόστος παραγωγής μια και τα χρηματικά πάγια των παραπάνω οργανισμών βρίσκονται σε υψηλές τιμές και τέλος με την πώληση του ρεύματος στη Δ.Ε.Η, θα ξεχρεώσει τους οργανισμούς (ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ).

Δύο από τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα προϊόντα του νομού Ηλείας, σε ποιότητα, είναι το ελαιόλαδο και ο οίνος. Το ελαιόλαδο, ξεχωρίζει για την χαμηλή περιεκτικότητα σε οξέα, άρα μιλάμε για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.Η εκμετάλλευση του συγκεκριμένου προϊόντος, (αναφερόμαστε στα εκατομμύρια τόνους που παράγει ο νομός Ηλείας), δεν ευνοεί την οικονομία του νομού, διότι το εκμεταλλεύονται εταιρείες Ιταλικών συμφερόντων. Οι συγκεκριμένες εταιρείες αγοράζουν το ελαιόλαδο σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές και στη συνέχεια το επαναπροωθούν  στην ελληνική αγορά, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη, αφού η τιμή εισαγωγής του υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή της εγχώριας αγοράς.

Στις αγορές τις Ευρώπης έχει παρατηρηθεί ότι η πώληση του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου κυμαίνεται στην τιμή των 25ευρώ ανά 250ml, όταν η τιμή αγοράς κιλού από τον παραγωγό είναι τα 2,50 ευρώ.

Ο λόγος για τον οποίον ο Ηλείος παραγωγός βγαίνει ζημιωμένος από την παραγωγή ελαιόλαδου είναι γιατί δεν υπάρχουν οργανωμένες μονάδες συσκευασίας ελαιόλαδου, και άμεσης προώθησης του προϊόντος από τον ίδιο το νομό.

Όσο αφορά τον οίνο πρέπει να σταματήσει να περιορίζεται η αμπελουργική  καλλιέργειά του, μέσω της ζήτησης καλλιεργητικών δικαιωμάτων που αποσκοπούν στον περιορισμό της καλλιέργειας λόγω επιπλέον κόστους.

Η τήρηση του αμπελουργικού μητρώου είναι απαραίτητη για τον έλεγχο και την διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών, άλλα δεν πρέπει να επιβαρύνει οικονομικά τους παραγωγούς. Γι’ αυτό προτείνεται η ΔΩΡΕΑΝ χορήγηση του αμπελουργικού μητρώου στους παραγωγούς.

Τα δυο αυτά προϊόντα είχαν καταστεί ευρέως ήδη από την αρχαιότητα τα βασικά είδη εμπορίου των αρχαίων Ελλήνων. Προτείνεται λοιπόν η καθιέρωση ειδικής ταυτότητάς τους ως «Ολυμπιακά Προϊόντα» λόγω του ότι συνδέονται άμεσα με την κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού την Αρχαία Ολυμπία.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η κτηνοτροφία χαρακτηρίζει την οικονομική δραστηριότητα της ορεινής Ηλείας, όπου εκτρέφονται χιλιάδες αιγοπρόβατα. Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η μη στήριξη των κτηνοτροφικών μονάδων, με αποτέλεσμα τα αρίστης ποιότητος αλλά λιγοστά γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται καθώς και το κρέας να μην προωθούνται. Το δε γάλα αγοράζεται από ξένες και εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες σε πολύ χαμηλή τιμή, ομοίως και το κρέας.

Οι ξένες γαλακτοβιομηχανίες αγοράζουν το γάλα, το μετατρέπουν σε σκόνη και το εξάγουν στις ελληνικές βιομηχανίες γάλακτος σε τριπλάσιες τιμές. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η τιμή του γάλακτος και των προϊόντων του στην ελληνική αγορά.

Η δημιουργία βιομηχανίας γάλακτος στην ορεινή Ηλεία αποτελεί άμεση ανάγκη καθότι θα αυξήσει την παραγωγή, θα ενισχύσει την οικονομία του νομού και θα εξασφαλίσει στην εγχώρια αγορά ποιοτικό γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Όσον αφορά την παραγωγή κρέατος κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία σφαγείων στην ορεινή Ηλεία για να μην αυξάνεται το κόστος αγοράς κρέατος στην ελληνική αγορά. Επίσης προτείνεται η δημιουργία βυρσοδεψείου, ώστε η επεξεργασία των δερμάτων να περάσει και πάλι σε ελληνικά χέρια καθώς αυτήν την στιγμή το 100% των δερμάτων το εκμεταλλεύεται η Αλβανία.

Ένα ακατέργαστο δέρμα ζώου αγοράζεται στην τιμή των 5 έως 10 ευρώ ανάλογα το βάρος από αλβανό δερματέμπορο και εξάγεται στην Ελλάδα σε πενταπλάσια τιμή. Τέλος η λειτουργία μονάδας επεξεργασίας μαλλιού θα αποτελούσε ένα σημαντικό οικονομικό παράγοντα της περιοχής.

Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα του νομού διότι παρέχουν σημαντικό αριθμό ελληνικών θέσεων εργασίας και εξασφαλίζουν την παραμονή των κατοίκων στο νομό.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΕΣΠΗΣ

(Φ.109)

Advertisements