ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ-ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΙΜΑΪΚΟ ΠΟΛΕΜΟ

810

Κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου, οι Ρώσσοι διέταξαν την μεταφορά όλων των ανδρών των απομονωμένων φρουρίων στους μεγάλους λιμένες, όπου θα ήταν ασφαλείς διότι οι Αγγλογάλλοι διέθεταν ισχυρή ναυτική παρουσία στην Μαύρη Θάλασσα. Το σχέδιο ετέθη υπό την επίβλεψη του Ναυάρχου Σεμπριακώφ, ο οποίος έδρευε στο Κερτς. Πράγματι, οι περισσότερες ολιγάριθμες φρουρές πρόλαβαν να μεταφερθούν. Εξαίρεση απετέλεσε η φρουρά της Γάγρας, ενός μικρού λιμανιού του Καυκάσου, το οποίο ήταν απομονωμένο στα βόρεια του Σοχούμι. Αυτή απαρτιζόταν από 1 στρατηγό, 1 ιερέα, 50 αξιωματικούς και 1.200 στρατιώτες περίπου. Η μεταφορά της δεν κατέστη εφικτή λόγω της θέσεως της Γάγρας, αλλά και του σχετικά μεγάλου αριθμού των ανδρών της. Εντούτοις, αυτοί θα ήταν αδύνατον να προβάλουν αποτελεσματική άμυνα σε περίπτωση επιθέσεως της ναυτικής μοίρας των Αγγλογάλλων.

Τον Απρίλιο του 1854, ο Σεμπριακώφ απευθύνθηκε σε καπετάνιους διαφόρων ουδετέρων κρατών, προκειμένου να σώσει την φρουρά. Αν και η προσφερόμενη αμοιβή ήταν πολύ υψηλή, ουδείς απεδέχθη. Ο Ρώσσος Ναύαρχος διεμήνυσε στην Αγία Πετρούπολη ότι η μεταφορά της φρουράς ήταν ανέφικτη, αν και είχε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Κατά τις ημέρες εκείνες, εισέπλευσε στο Κερτς το μπρίκι «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος» του καπετάνιου Σαράντη Φωτιά (ή καπετάν-Φωτιά) με 12μελές πλήρωμα. Ο Φωτιάς εσκόπευε να φορτώσει σιτάρι και να το μεταφέρει στη Μαριανούπολη. Στο άκουσμα του κινδύνου που αντιμετώπιζαν οι ομόδοξοι Ρώσσοι (και αφού συμβουλεύθηκε το πλήρωμά του) προσεφέρθη να εκτελέσει την επιχείρηση διασώσεως και μάλιστα άνευ αμοιβής! Ο Σεμπριακώφ, έκπληκτος, απεδέχθη την προσφορά του και τον εφοδίασε με τις απαραίτητες οδηγίες. Το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου 1854, ο παράτολμος Υδραίος απέπλευσε από το Κερτς για το παράτολμο εγχείρημά του. Η απόσταση μέχρι την Γάγρα είναι 259 ν.μ.. Φυσικά, οι Αγγλογάλλοι τον αντελήφθησαν και τον κατεδίωξαν. Εκείνος, όμως, κατάφερε και τους ξέφυγε, έφθασε στην Γάγρα και επεβίβασε την ρωσσική φρουρά. Ακολούθως, απέπλευσε για το ταξίδι της επιστροφής, το οποίο ήταν εξίσου επικίνδυνο. Εκείνος κατάφερε και πάλι να ξεφύγει από τους διώκτες του και να μεταφέρει σώους τους επιβάτες του στο Κερτς. Δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για το περιπετειώδες ταξίδι του ούτε και ο ίδιος παραθέτει λεπτομέρειες στο ιστορικό σημείωμά του, στο οποίο αναφέρει το περιστατικό. Αποδίδει την επιτυχία του ταξιδιού μόνον στην «Θεία χάρη».

Στο Κερτς, έγινε δεκτός με τιμές και η άφιξή του προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού μεταξύ των Ρώσσων. Οι τοπικοί αξιωματούχοι τον ανέμεναν στην προκυμαία, ενώ πλήθος λαού τον αποθέωσε. Ο Τσάρος έσπευσε να του απονείμει το χρυσό παράσημο του Αγίου Βλαδίμηρου. Επίσης, πολλοί επιφανείς Ρώσσοι της Αγίας Πετρουπόλεως έκαναν έρανο και συγκέντρωσαν ένα αξιοσέβαστο ποσόν, με το οποίο αγόρασαν μία χρυσή εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Η εικόνα εστολίσθη με πολύτιμους λίθους και έφερε την εξής επιγραφή : «Τω Έλληνι πλοιάρχω Σαράντη Φωτιά, οι ευγνώμονες συμπατριώτες της παρ’ αυτού σωθείσης φρουράς της Γάγρας». Η εικόνα αυτή προσεφέρθη στον καπετάν-Φωτιά. Ο ναύκληρος του πλοίου έλαβε το χρυσό μετάλλιο ανδρείας και 3.000 ρούβλια, ενώ κάθε ναύτης έλαβε από 1.000 ρούβλια. Ο Υδραίος καπετάνιος ευχαρίστησε τους Ρώσσους δια μίας μακροσκελούς επιστολής, της οποίας ευτυχώς εσώθη το αντίγραφο. Σε αυτήν, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής : «…Πως λυπούμαι ότι έχω μίαν μόνον ζωήν. Αν ήθελον είχον χιλίας με ενθουσιασμόν θα τας εθυσίαζα όλας δια τον Αυτοκράτορα της Ρωσσίας Νικόλαον, δια τας αθανάτους λέξεις, τας οποίας μεγαλοφώνως εξεφράσθη προς όλα τα έθνη, εν καιρώ όπου τα κραταιότερα εξ αυτών απειλούν την Ρωσσίαν: “O Bασιλεύς Αυτοκράτωρ δεν θα υποφέρει να υποκύψουν οι επαναστατήσαντες Ορθόδοξοι Χριστιανοί εκ νέου υπό τον ζυγόν των Οθωμανών”. Πώς ημπορώ ύστερον από αυτό να δώσω την παραμικράν σημασίαν εις την εκδούλευσίν μου; Είμαι βέβαιος πως κάθε Υδραίος, κάθε αληθής Έλλην, ήθελε προσφερθή να μεταφέρη δέκα φρουράς της Γάγρας και θα στεναχωρήται, αν ακολούθως δεν επιτύχη ή δεν αποθάνη εν ναυμαχία υπέρ του Αυτοκράτορος Νικολάου..». Πρόκειται για το πιο χαρακτηριστικό, ίσως, παράδειγμα των άδολων αισθημάτων του ελληνικού λαού για τους ομόδοξους Ρώσσους.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ

(Φ. 126) 

Advertisements