Σε απόγνωση οι Μηχανικοί

Χωρίς τίτλο.jpg

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων.

Οι μηχανικοί αποτελούν τον μοναδικό κλάδο που ασφαλίζεται βάσει της επαγγελματικής ιδιότητας και όχι της δραστηριότητας. Ακόμη κι αν είναι άνεργοι, καλούνται να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ).

Το ΤΣΜΕΔΕ, ως ταμείο, δεν επιβάρυνε ποτέ τον κρατικό προϋπολογισμό και αυτό οφείλεται στις μεγάλες εισφορές των μηχανικών κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ τοποθετήθηκαν εκβιαστικά σε ομόλογα της Τράπεζας της Ελλάδος, και, χωρίς προηγούμενη συναίνεση των μετόχων και δικαιούχων «κουρεύτηκαν». Μέρος αυτών μετατράπηκαν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής. Ό,τι απέμεινε χρησιμοποιήθηκε για να καλυφθούν οικονομικά κενά, εντός και εκτός ΕΤΑΑ. Ουσιαστικά, πρόκειται για εκείνα τα αποθεματικά, το ύψος των οποίων δικαιολογούσε το μέγεθος των εισφορών των μηχανικών.

Από το 1992, ξεκίνησε η επιδρομή χωρίς έλεος στα ασφαλιστικά δικαιώματα των μηχανικών.

Ο Ν. 2084/1992, γνωστός ως «Νόμος Σιούφα», τριπλασίασε τις εισφορές των νέων ασφαλισμένων, ενώ θεσμοθέτησε την υποχρεωτική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας ανά τριετία.

Ο Ν. 3518/2006, «Νόμος Τσιτουρίδη», οδήγησε σε νέες υπέρογκες αυξήσεις εισφορών και θεσμοθέτησε την ανταποδοτικότητα στην λειτουργία όλων των κλάδων του Ταμείου. Ο νόμος αυτός κατέστησε το 50% των μηχανικών ανασφάλιστους.

Το 2008, το ΤΣΜΕΔΕ συνενώθηκε με τα ταμεία των δικηγόρων, συμβολαιογράφων και υγειονομικών, συστήνοντας το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) κατ’ εφαρμογή του Ν. 3655/2008. Παρά το γεγονός ότι το ΤΣΜΕΔΕ διέθετε το μεγαλύτερο ύψος αποθεματικών, οι ασφαλισμένοι συνέχιζαν να πληρώνουν τις υψηλότερες εισφορές.

Ο Ν. 3863/2010, «Νόμος Λοβέρδου», έθεσε τα όρια ηλικίας και το ύψος της βασικής σύνταξης.

Με την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3986/2011), οι εισφορές των μηχανικών αυξήθηκαν σε δραματικό βαθμό. Ενδεικτικά, οι παλαιοί ασφαλισμένοι (προ της 31/12/1992), κατέβαλλαν 385 ευρώ/μήνα. Οι νέοι ασφαλισμένοι, (μετά την 1/1/1993) κατέβαλλαν 423 ευρώ/μήνα. Με την πάροδο του χρόνου, ένας ασφαλισμένος με 35 έτη ασφάλισης θα κατέβαλλε άνω των 1.000 ευρώ μηνιαίες εισφορές.

Σήμερα, το μέγεθος των εισφορών διατηρείται σε δυσθεώρητο ύψος και η πλειοψηφία των μηχανικών αδυνατεί να καλύψει αυτές τις οφειλές. Η υποχρεωτική αλλαγή κατηγορίας ανά τριετία των νέων ασφαλισμένων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κατακόρυφη μείωση των εισοδημάτων τους, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Πριν και μετά το PSI

Πριν την εφαρμογή του PSI, το ΤΣΜΕΔΕ, κατά προσέγγιση, διέθετε 3,3 δις ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος, 157 εκατ. ευρώ σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, 353 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Αττικής σε προθεσμιακή κατάθεση και 121 εκατ. ευρώ σε Μετοχές, Αμοιβαία Εσωτερικού, Ακίνητα.

Μετά το PSI, έγινε αντιστοίχιση 1,9 δις ευρώ στην Τράπεζα Ελλάδος σε νέα Ομόλογα, και 73 εκατ. ευρώ μετατράπηκαν σε νέα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ως άμεση επένδυση.

Το Ταμείο έχασε πάνω από το 90% των επενδεδυμένων κεφαλαίων, ποσοστό που έρχεται να προστεθεί στην απώλεια 1,8 δις ευρώ λόγω του ληστρικού «κουρέματος».

Παρ’ όλα αυτά, τα κύρια έσοδα συνεχίζουν να προέρχονται από τις εισφορές των ασφαλισμένων και ετησίως ανέρχονται στο ύψος των 200 εκατ. ευρώ περίπου (έως το α’ εξάμηνο του 2015).

Από τα μέσα του 2012, εμφανίζεται σημαντικός αριθμός οφειλετών προς το Ταμείο. Το 40% δεν πλήρωσε κάποιο από τα δύο ειδοποιητήρια του έτους. Από τους ελεύθερους επαγγελματίες εισπράχθηκε μόλις το 50% από το αναμενόμενο και  διπλασιάστηκαν οι εργοδότες που δεν κατέβαλλαν τις εισφορές των υπαλλήλων τους.

Το ΤΕΕ είχε προσφύγει στο ΣτΕ για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και είχε παγώσει τις νέες αυξήσεις. Το ΣτΕ γνωμοδότησε αρνητικά, με αποτέλεσμα οι μηχανικοί να πρέπει να καταβάλουν αναδρομικά τις αυξημένες εισφορές.

Η είσοδος των νέων στο επάγγελμα ακολουθεί φθίνουσα πορεία λόγω της αυξημένης ανεργίας και της υποχρεωτικής καταβολής εισφορών ακόμη και από τους ανέργους.

Το ΤΣΜΕΔΕ, μετρά 110.000 ασφαλισμένους, αλλά έχουν διαγραφεί τα τελευταία 2 χρόνια άνω των 3.000 μηχανικών, 45.000 αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές τους και εκκρεμούν χιλιάδες αιτήσεις διαγραφής, κάτι που σημαίνει ότι αυτοί οι μηχανικοί μένουν ανασφάλιστοι και χάνουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Για το νέο ασφαλιστικό

Στην πρόταση του υπουργού Εργασίας, κ. Κατρούγκαλου, που αναμένεται να ισχύσει από 1/1/2017, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, απάντησε ότι «εισφορές και φορολογία οδηγούν εκτός Ελλάδας ή εκτός επαγγέλματος χιλιάδες μηχανικούς». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, προκύπτει ότι η συνολική επιβάρυνση από τις ασφαλιστικές εισφορές είναι 38,45% του εισοδήματος. Αυτό αν προστεθεί στο 33% που αντιστοιχεί στην φορολογία εισοδήματος και στο 100% της προκαταβολής φόρου για τα υψηλότερα εισοδήματα, τότε οδηγούμαστε σε συνολική επιβάρυνση της τάξης 104,5% του εισοδήματος, χωρίς να υπολογίσουμε τέλος επιτηδεύματος και έκτακτες εισφορές.

Πρακτικά, ένας νέος μηχανικός με το ελάχιστο εισόδημα (7032,96 ευρώ ανά έτος) και συνολική επιβάρυνση στο 80,5% του εισοδήματος, καλείται να ζήσει με 114 ευρώ τον μήνα.

Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν οι παράλογες αυξήσεις των εισφορών ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν δει τον κύκλο των εργασιών τους να μηδενίζεται. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την απόδοση δημόσιας, καθολικής και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Είναι ανεπίτρεπτο, ένα Κράτος Πρόνοιας, να αφήνει χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εργαζομένους, εν προκειμένω τους μηχανικούς και τις οικογένειές τους, την στιγμή που επί χρόνια έχουν καταβάλλει στο ακέραιο τις εισφορές προς το ΤΣΜΕΔΕ. Ο διαχωρισμός των εισφορών για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα συνέβαλλε στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, με χαμηλότερο αντίτιμο, σε αυτή την δύσκολη περίοδο.

Δεν θα πρέπει, επίσης, να ισχύσει η αναδρομική καταβολή των εισφορών. Οι δε εισφορές θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση τα πραγματικά εισοδήματα των μηχανικών. Άλλωστε, δεν είναι όλοι οι μηχανικοί μεγάλοι εργολάβοι με εκατομμύρια ευρώ κέρδη ετησίως.

Μένει να δούμε πώς θα χειριστούν οι κυβερνώντες το ζήτημα δεδομένου ότι έχουν δεσμευτεί προεκλογικά να αντιμετωπίσουν τις καταστροφικές παρελθούσες πολιτικές για το ασφαλιστικό σύστημα, με την επιδίωξη μιας ουσιαστικής θετικής ρύθμισης για τα ασφαλιστικά και φορολογικά προβλήματα του κλάδου.

ΞΕΝΙΑ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μέλος ΤΕΕ

(Φ. 134) 

Advertisements