Περικυκλώνει την Ελλάδα…Σε Τούρκους οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας σε Αλβανία, Βουλγαρία, Κοσσυφοπέδιο και Σκόπια

tourkia_energia

Με στοχευόμενες επενδύσεις σε Βαλκανικές χώρες οι τούρκοι επιχειρούν να καταστήσουν ενεργειακό υποχείριό τους την χώρα μας. Ήδη, έχουν προβεί σε αγορές εργοστασίων παραγω­γής ηλεκτρικής ενέργειας σε Αλβανία και Σκόπια, ενώ το ίδιο σκοπεύουν να κάνουν και στην Βουλγαρία. Οι κινήσεις αυτές που εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο της Άγκυρας, για στρατηγική και οικονομική πε­ρικύκλωση της Ελλάδας, έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφού την ίδια ώρα επιδιώκεται το «γκριζάρισμα» του μισού Αιγαίου.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, η χώρα μας καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ενεργειακές ανάγκες της με ει­σαγωγή ρεύματος από τα συγκεκριμένα όμορα κράτη. «Ναυαρχίδα» των εξαγορών (ήδη απέκτησε τον υπερσύγχρονο υδροηλεκτρικό σταθμό της Μπίστριτσας της Αλβανίας) είναι η τουρκικών συμφερόντων πολυε­θνική εταιρεία Kurum International Finance Corpora­tion. Πρόκειται για μια επιχείρηση που λέγεται ότι ιδρύθη­κε με κεφάλαια των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και η δράση της χρηματοδοτείται αδρά από μυστικά κονδύλια που αυτές έχουν άφθονα στην διάθεσή τους.

Τα κεντρικά γραφεία της στην Κωνσταντινούπολη θε­ωρούνται «σφηκοφωλιά» της ΜΙΤ και την φύλαξή τους έχουν αναλάβει άνδρες των ειδικών υπηρεσιών του στρατού. Στα Τίρανα εδρεύει στην οδό Ιμπραήμ Ρου- γκόβα, όπου συχνά – πυκνά θεάται ο Έντι Ράμα, ενώ έχει κατασκευάσει εντυπωσιακές σε μέγε­θος εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Δυρραχίου και στο Ελμπασάν. Σημαντική παρουσία σε όλους τους τομείς έχει και στο Κοσσυφοπέδιο, στην πρωτεύουσα του οποίου, Πρίστινα, έχει εγκαταστήσει πολυπληθές κλιμάκιο «επιχειρημα­τιών», ενώ φέρεται να ελέγχει το ενεργειακό δίκτυο του συγκεκριμένου μορφώματος.

Τελευταία δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ηλεκτρι­κή παραγωγή του κρατιδίου των Σκοπίων. Η Kurum είναι αποφασισμένη να αγοράσει τους υδρο­ηλεκτρικούς σταθμούς που υπάρχουν στις περιοχές Βρμπεν, Βρουτσκ και Ραβέν και να κατασκευάσει τρεις άλλους στο Γκόστιβαρ, Μάβροβο και Ροστούσε. Στα σχέδιά της περιλαμβάνεται πλέον και η Βουλγαρία, στις νότιες επαρχίες της οποίας ζει μεγάλη μουσουλμανι­κή μειονότητα που είναι πλήρως χειραγωγούμενη από την Άγκυρα. Εκεί σκοπεύει να πάρει την άδεια παραγωγής και δια­νομής ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία είχε μέχρι πρόσφα­τα η δημόσια τσέχικη εταιρεία CEZ, ενώ ήδη έχει αποκτή­σει μετοχές σε δύο άλλες επιχειρήσεις που δραστηριο­ποιούνται στον τομέα αυτό, την Energo – Pro και την EVN.

Η τσεχική εταιρεία που θεωρείται η μεγαλύτερη ηλε­κτρική της Κεντροανατολικής Ευρώπης κατηγορεί ήδη την Kurum και την θυγατρική της Durres ότι κρύβονται πί­σω από την ανεξήγητη -κατ’ αυτήν- απόφαση του υπουρ­γείου Ενέργειας της Σόφιας, να ζητήσει πίσω την άδεια που της έχει χορηγηθεί. «Δάκτυλο» των τούρκων βλέπει να κρύβεται και πίσω από την πρόσφατη απόφαση της αλβανικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας να κληθεί να μειώσει κατά τουλάχιστον 15% τις τιμές πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος.

Η CEZ κατέχει μεγάλο μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρι­κής ενέργειας στις συγκεκριμένες χώρες. Όλοι κατανοούν τι θα συμβεί σε περίπτωση που οι τούρκοι καταφέρουν να κυριαρχήσουν στην ενεργειακή αγορά των Βαλκανίων. Η Άγκυρα με ένα κλείσιμο διακόπτη στα εργοστάσια που θα είναι υπό τον έλεγχό της, θα μπορεί να αφήσει χω­ρίς ρεύμα για αρκετές ώρες ή και ημέρες μεγάλες περιο­χές της χώρας μας. Το ίδιο δύναται να κάνει και με τον αγωγό φυσικού α­ερίου που θα μεταφέρει στο προσεχές μέλλον ενεργειακές πρώτες ύλες από τις χώρες – παραγωγούς της Κασπίας Θά­λασσας προς τα κράτη της Δυτικοκεντρικής Ευρώπης.

Εκεί θα αρκεί το γύρισμα μιας βαλβίδας στον αγωγό TANAP (φυσικό αέριο Ανατολίας) που φέρνει το καύσιμο στον άλλο αγωγό TAP (Διαδριατικός) με σημείο συνάντη­σης ακριβώς στα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας στο με­θοριακό φυλάκιο των Κήπων.

(Φ. 152)

Advertisements