Ένοχοι προδοσίας – Σύμφωνοι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Σε ιδιώτες ο FIR Αθηνών

3.jpg

Eνα σκάνδαλο τεραστίου μεγέθους, μια εθνική προδοσία συντελείται τούτη την ώρα. Ο εναέριος χώρος της Ελλάδος παραχωρείται σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία εκχωρείται στο περίφημο «υπερταμείο». Με δυο λόγια, η Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και η Δεξιά των ΑΝΕΛ  πωλούν την εθνική μας ανεξαρτησία έναντι ενός ακόμη «δανείου» των κακόφημων, αμαρτωλών και καταχρεωμένων κομμάτων τους. Οι υπάλληλοι των μνημονίων με τον τρόπο αυτό παραχωρούν και την υφαλοκρυπίδα , αφού η υφαλοκριπίδα των νησιών καταργείται!

Η κυβέρνηση δια του υπουργού της κ. Σπρίντζη ανακοίνωσε στον πρόεδρο της Πολιτικής Αεροπορίας ότι κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο έλεγχος του FIR δεν θα γίνεται πλέον από την Πολιτική Αεροπορία  αλλά θα συσταθεί μια Α.Ε. η οποία θα μπει στο υπερταμείο και θα παραχωρηθεί σε ιδιώτη.

Το θέμα έχει ξεκινήσει από  την άνοιξη του 2004, όταν η Ελλάδα συνυπέγραψε μαζί με τους ευρωπαϊκούς της εταίρους, την Νορβηγία και την Ελβετία, τον Κανονισμό του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οργανισμού (Single European Sky). Έναν Κανονισμό που ενώ αρχικά προέβλεπε την ελευθερία των αερομεταφορών στον Ευρωπαϊκό Εναέριο Χώρο, τελικά εξελίχθηκε σε ένα Κανονισμό διαχείρισης και ελέγχου του Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου.

Τρία ήταν τα πολιτικά κίνητρα

της δημιουργίας αυτού του Κανονισμού:

α. Οι πιέσεις των οικονομικών συμφερόντων για την ελεύθερη διακίνηση στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

β. Η προσπάθεια αποδέσμευσης της Ευρώπης από το Διεθνή Οργανισμό Αεροναυτιλίας και Ασφάλειας (ICAO) και η ενίσχυση του EUROCONTROL.

γ. Η κεντρική γραφειοκρατική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου και η αποδυνάμωση των κρατών-μελών της ΕΕ στα θέματα αυτά.

Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό:

α. Θα πρέπει να μειωθούν οι στρατιωτικές πτήσεις και οι περιοχές αεροπορικών ασκήσεων.

β. Οι Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας θα πρέπει να διαχωρισθούν σε Regulatory (Κανονιστική Αρχή) και Service Provider (Πάροχος Υπηρεσιών).

γ. Η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να απελευθερωθεί με την είσοδο ιδιωτικών εταιριών στο χώρο της διαχείρισης εναερίου χώρου.

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των τροποποιήσεων στα θέματα της εθνικής μας ασφάλειας;

α. Η εθνική- κρατική (μέχρι σήμερα) διαχείριση του εναέριου χώρου του FIR Αθηνών, εξασφάλιζε την άσκηση κοινής πολιτικής Υπουργείου Άμυνας, Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείου Μεταφορών σε ευαίσθητα εθνικά θέματα. Με την είσοδο των ιδιωτών ο εναέριος χώρος του FIR Αθηνών δεν θα ελέγχεται από κρατικές υπηρεσίες αλλά από ιδιωτικές εταιρίες.

β. Το Service provider έχει adHOC και αρμοδιότητες Regulary, όπως:

– αλλαγή σχεδίου πτήσης

– αλλαγή στα σημεία εισόδου στο FIR Αθηνών

– έλεγχος-διαδικασίες τερματικών περιοχών

– υποβολή αναφορών παράβασης κανόνων εναέριας κυκλοφορίας

γ. Ο έλεγχος των τερματικών περιοχών των αεροδρομίων της χώρας θα παραδοθεί στους ιδιώτες, για να ασκούν κατά την κρίση τους διαχείριση του εναέριου χώρου εντός των περιοχών αυτών.

δ. Δεν θα είναι δυνατή η κοινή εκμετάλλευση των αεροναυτιλιακών μέσων και Radars της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ε. Ο Service Provider εκπροσωπείται αυτόνομα σε διεθνής οργανισμούς (ICAO, EUROCONTROL, EE, NATO) προβάλλοντας δικές του θέσεις και όχι τις εθνικές θέσεις της χώρας.

στ. Θα ασκείται (για θέματα εναέριας κυκλοφορίας) έλεγχος των ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών από ιδιωτικές εταιρίες.

ζ. Οι πτήσεις των ξένων αεροσκαφών εντός του FIR θα είναι κάτω από τον έλεγχο και την αρμοδιότητα του ιδιώτη Service Provider.

η. Θα υπάρξει αποδυνάμωση της χώρας σε εθνικά θέματα που σχετίζονται με τον εναέριο χώρο.

θ. Σε περιόδους κρίσεων ποιος θα είναι ο ρόλος του ιδιώτη Service Provider;

Οι εξελίξεις αυτές είναι σίγουρο ότι αποδυναμώνουν επικίνδυνα τις κρατικές-εθνικές αρμοδιότητές μας σε θέματα διαχείρισης εναερίων χώρων, και μάλιστα σε μία περίοδο όπου η τουρκική προκλητικότητα (παραβιάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας, παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου) έχει υπερβεί κάθε όριο.

Οδηγούμαστε, δηλαδή, σε εθνικές υποχωρήσεις στο Αιγαίο μέσω ενός Κανονισμού της ΕΕ!

(Φ. 167)

Advertisements