Ρομποτική: Καταλύτης παραγωγικότητας ή απειλή;

Χωρίς τίτλο.jpg

Τα ρομπότ είναι για τα καλά στην ζωή μας και για πολλούς η αξιοποίησή τους είναι προτιμητέα σε ορισμένες εργασίες. Άλλωστε, αφού κάτι παγιωθεί, τότε θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε  τα πλεονεκτήματα και τις διευκολύνσεις που τα αυτοματοποιημένα ρομποτικά συστήματα μπορούν να προσφέρουν. Ποιος, για παράδειγμα, μπορεί να φανταστεί πως ο μόνος τρόπος ανάληψης μετρητών από μία τράπεζα θα ήταν ο ταμίας ενός καταστήματος, δίχως την πρόσβαση σε ΑΤΜ;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησε να προκαταβάλει τις εξελίξεις μέσω της ρύθμισης του πλαισίου ανάπτυξης και χρήσης των τεχνολογιών ρομποτικής. Συγκεκριμένα, η πρόσφατη έκθεση της ευρωβουλευτού Delvaux προσδοκούσε στην ρύθμιση της προόδου στην ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη για μη στρατιωτική χρήση που εγείρουν νομικά και ηθικά ζητήματα σε ευρύτατο αριθμό διαφορετικών τομέων και εκτείνεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την προστασία και κυριότητα δεδομένων έως κανόνες ειδικής χρήσης ρομπότ και τεχνητής νοημοσύνης για αυτόνομα οχήματα, ρομπότ προσωπικής φροντίδας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Δεν θεωρώ ορθή πρακτική να αντιτιθέμεθα στις αλλαγές στον συγκεκριμένο κλάδο, αλλά οφείλουμε να προετοιμαστούμε έναντι των αλλαγών εξαιτίας του συγκεκριμένου κλάδου. Άρα είναι ορθό να υποστηριχθούν οι επιθυμητές και στοχευμένες αλλαγές στον κλάδο της ρομποτικής όπως και σε κάθε καινοτόμα τεχνολογία, πάντα προς τη θεώρηση της γενικά σωστής κατεύθυνσης.

Υπάρχουν εργασιακές αγορές κρατών όπου αντιστοιχεί περίπου 1 ρομπότ ανά 20 εργαζομένους. Υπάρχουν βιομηχανικοί παραγωγοί με χιλιάδες εργαζομένους που είναι σε θέση σε σύντομο χρονικό διάστημα να μειώσουν το εργατικό τους δυναμικό πλέον του 50% αποκλειστικά διά της επένδυσης στην ρομποτική τεχνολογία, δίχως να υπονομεύουν την παραγωγική δυναμική των εγκαταστάσεών τους.

Αν και οι ρομποτικές καινοτομίες αυξάνουν την παραγωγικότητα και υποστηρίζουν την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, τα δεδομένα καταδεικνύουν πως μόνο μικρό ποσοστό του εργασιακού σώματος ωφελήθηκε κατά το παρελθόν, και εν μέρει για αυτό τα εισοδήματα παγκοσμίως μειώνονται σταθερά ως προς το ΑΕΠ από το 1970. Αν και το παραγωγικό αποτέλεσμα είναι υψηλότερο από ποτέ, οι θέσεις εργασίας σε μονάδες παραγωγής σήμερα είναι χαμηλότερες από ό,τι στα τέλη του ’40. Πρακτικά, τα δεδομένα των τελευταίων 140 ετών υποδηλώνουν πως η τεχνολογία δημιούργησε περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι κατέστρεψε. Παρόλα αυτά, κατήργησε έμμεσα πολύ περισσότερες λόγω των συνεπειών/επιδράσεών της.

Πρέπει να τεθούν κανόνες και για το επιθυμητό πλαίσιο χρήσης για να περιοριστούν οι αρνητικές επιδράσεις και καθοδικές πιέσεις στον τομέα της απασχόλησης και των συνολικών συνταξιοδοτικών εισφορών. Είναι ασύμβατο, αν όχι ανήθικο, να αρνηθούν τα όργανα της ΕΕ τον προκαθορισμό της επιδιωκούμενης και βέλτιστης χρήσης για το σύνολο του κοινωνικού ιστού, τη στιγμή που η τρομακτική ανάπτυξη της ρομποτικής τεχνολογίας οφείλεται εν μέρει στις ενέργειες αυτών των οργάνων. Κάθε επένδυση, εφόσον καρποφορεί, τα οφέλη της επιστρέφουν στους χρηματοδότες και έγκειται στην δική τους βούληση και τις δικές τους προτεραιότητες πώς τα οφέλη αυτά θα αναδιανεμηθούν. Υποστηρίζω πως αυτά τα οφέλη πρέπει να κατευθυνθούν προς όσους επηρεάστηκαν από τις εξελίξεις και κατέληξαν σε δυσμενέστερη θέση από ό,τι πριν τις παρεμβάσεις προς την, θεμιτή και επιβεβλημένη αλλά πάντοτε και υποχρεωτικά συντεταγμένη και εξυπηρετώντας τις γενικές πολιτικές προτεραιότητες, ανάπτυξη της ρομποτικής και συναφών συστημάτων.

Αν και οι επερχόμενες αλλαγές θεωρούνται σίγουρες, το είδος και η ποιότητα αυτών δεν βρίσκουν σε συμφωνία τους διάφορους ειδικούς, καθώς υπάρχουν ακόμη αστάθμητοι παράγοντες και παράμετροι που δεν έχουν καθοριστεί σαφώς. Το δικό μου όραμα μέσα από την πρόσφατη έκθεση είναι αυτές οι αλλαγές να οδηγήσουν μόνο στη δημιουργία και στη μεταφορά θέσεων εργασίας και όχι σε απώλειες στον αριθμό των θέσεων εργασίας ή μείωση των εισοδημάτων. Πρότεινα και η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή δέχτηκε την πρότασή μου για δυνατότητα επιβολής φόρου επί της εκτελούμενης ρομποτικής εργασίας ή η επιβολή τέλους χρήσης και διατήρησης ανά ρομπότ για τη χρηματοδότηση της υποστήριξης και επανεκπαίδευσης ανέργων, των οποίων οι θέσεις έχουν μειωθεί ή καταργηθεί. Σκοπός μου πάντοτε είναι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ευμάρειας μέσω των προωθούμενων πολιτικών. Ιδιαίτερη έμφαση θα ήθελα να προσδώσω στα ζητήματα που πιθανώς θα προκύψουν: καθοδικές πιέσεις στους μισθούς, τάσεις προσαύξησης των ανισοτήτων στην κατανομή του πλούτου τόσο μεταξύ κοινωνικών στρωμάτων όσο και μεταξύ κρατών, αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας με μόνο μερική αναπλήρωση των χαμένων θέσεων, υστέρηση συνεχών συνταξιοδοτικών εισφορών που θα απειλήσει ευθέως τη βιωσιμότητα των τωρινών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης. Τα εργασιακά δικαιώματα πρέπει να εξασφαλιστούν, όπως και η πρόσβαση στην αξιοπρεπή εργασία και συνταξιοδότηση.

Λέγεται πως κάθε τι για να παραμείνει σύγχρονο και άρα να διασφαλιστεί, πρέπει να αλλάζει και να υπάρχουν προσαρμογές. Συμφωνώ, διαχέοντας όμως τις ανάγκες προσαρμογών στο σύνολο των υπευθύνων αιτιών των αλλαγών, δηλαδή σε αυτούς που εξαιτίας τους συντελούνται οι αλλαγές και οι οποίοι, αφού καθορίσουν την ατζέντα, δύνανται να καρπωθούν και το κύριο όφελος. Προφανώς το όφελος προς ένα κράτος είναι επίσης άμεσο και έμμεσο, τόσο μέσω της προσφοράς υπηρεσιών προς τους πολίτες με πιο αποτελεσματικό τρόπο όσο και λόγω της τόσο διαφημισμένης «αύξησης της παραγωγικότητας». Μία κυβέρνηση, όμως, βλέποντας το σύνολο, είναι υποχρεωμένη να ρυθμίσει το πλαίσιο σε βαθμό ικανό ώστε να διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών της, αντισταθμίζοντας παράλληλα τους όποιους θετικούς περιορισμούς με αρκετά και ικανοποιητικά κίνητρα ανάπτυξης και βελτίωσης της τεχνολογίας με υποστήριξη της καινοτομίας.

Είναι αδιαμφισβήτητο πως συνολικά είμαστε θλιβερά απροετοίμαστοι στις επερχόμενες γιγαντιαίες προκλήσεις και άγνωστες συνέπειες. Δεν υπάρχει επαρκής πρόβλεψη και σχεδιασμός, πόσω μάλλον η απαραίτητη γνώση, όπως ακριβώς συνέβη με την οικονομική κρίση και την παράλογη και αντισυνταγματική υιοθέτηση  των μνημονίων. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να είναι ειλικρινείς με τους πολίτες για τα μέτρα αντιμετώπισης της συνεχιζόμενης λιτότητας και της τρικυμιαίας πορείας. Μια εθνικιστική κυβέρνηση του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή εγγυάται για την ειλικρίνειά της.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

Ευρωβουλευτής Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή

(Φ. 190)

Advertisements