Απάντηση στον «Ριζοσπάστη» Συνδικαλισμός σε Ε.Δ. και Σ.Α.

Χωρίς τίτλο.jpg

Επανερχόμαστε στο θέμα του συνδικαλισμού στις ΕΔ και τα ΣΑ. Στις 21/3/17 λάβαμε άρθρο, στο οποίο ο «Ριζοσπάστης» επιτίθεται στις απόψεις μας, με ύβρεις και ανοίκειους χαρακτηρισμούς, χωρίς να αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος. Δεν μας εκπλήσσει, καθώς το ίδιο έχει πράξει επανειλημμένως και κατά το παρελθόν, όταν παραμύθιασε μεγάλη μερίδα του Έθνους, με αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό του ΚΚΕ από τον Γ. Παπανδρέου, ως κόμματος του αίματος και της προδοσίας.

Αρχικά προβληματιστήκαμε για τα πλοκάμια του, που μολύνουν τους χώρους των ενόπλων (και όχι ένστολων), αλλά στην συνέχεια διαπιστώσαμε την μία και μοναδική τους επαφή με τον Σύνδεσμο εν ενεργεία στελεχών της (Πολεμικής) Αεροπορίας στις 17/9/15 (σύμφωνα με τον ίδιο τον «Ριζοσπάστη»).

Δεν σκοπεύουμε να ανοίξουμε διάλογο, όμως κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε σε όλους πόσο «ιδανικά» λειτούργησε ο συνδικαλισμός, τον οποίο υπερασπίζονται, στα κομμουνιστικά κράτη τον 20ο αιώνα. Όλοι θυμόμαστε τα γκουλάγκ και τις εξορίες πάσης φύσεως αντιφρονούντων (συμπεριλαμβανομένων και των συνδικαλιστών) στην Σιβηρία.

Επίσης θα υπενθυμίσουμε την άποψη της Χρυσής Αυγής για την αντισυνταγματική ανάμειξη του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και την παθητική συμπεριφορά των συνοδοιπόρων του, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στην συγκεκριμένη απόφαση.

Ιστορικό και αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελεί η συνεργασία της Γερμανίας με την κομμουνιστική Ρωσία (Σοβιετική Ένωση) με το σύμφωνο Ρίμπεντροπ – Μολότωφ (1939), αλλά και το σύμφωνο της Καζέρτας (1944), στο οποίο οι κομμουνιστές συνεργάστηκαν με τον «αστικό» πολιτικό κόσμο για τον διορισμό του Σκόμπυ ως «Στρατηγού Διοικών τας Δυνάμεις εν Ελλάδι».

Η πολιτική που ακολουθεί το ΚΚΕ, απέχει παρασάγγας  λόγων και έργων, και με την πάροδο του χρόνου έχει γίνει αντιληπτή από μεγάλη μερίδα του Ελληνικού λαού, που το έχει κατατάξει σε, ένα κόμμα που μετά βίας κατορθώνει να εισέλθει στο κοινοβούλιο, ώστε  να αμείβεται πλουσιοπάροχα για τις υπηρεσίες που παρέχει στο μεταπολιτευτικό κατεστημένο, που λεηλάτησε την πατρίδα εδώ και πλέον των σαράντα ετών. Τελευταία έχει αναλάβει και νέους ρόλους εναντίον των Εθνικιστών του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή.

Δεν έχει απεμπολήσει όμως τις μπολσεβίκικες νοοτροπίες σε ιδεοληπτικά θέματα, όπως είναι η απαράδεκτη στάση στο θέμα του συνδικαλισμού στις ΕΔ. Άλλωστε, το έχει αποδείξει στην πράξη μιας και προσπάθησε, αλλά και επεδίωξε, όπως επαίρεται, να χαθεί ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, προτρέποντας να στασιάσουν οι στρατιώτες στο μέτωπο και αν αυτό δεν έγινε, σίγουρα επέδρασε αρνητικά στο ηθικό του στρατεύματος, με συνέπεια την Μικρασιατική καταστροφή. Το ίδιο έπραξαν και στην Μέση Ανατολή στη διάρκεια του Β΄ Π.Π. όταν πέτυχαν να στασιάσουν μονάδες του Στρατού και του Πολεμικού Ναυτικού,  με αποτέλεσμα να επέλθει ο ατιμωτικός αφοπλισμός τους, από τους Εγγλέζους. Ανάλογο συνδικαλισμό οραματίζονται και σήμερα αν κρίνουμε από τις θέσεις που αναφέρουν με αφορμή το 20ο συνέδριο τους, μιας και ονειρεύονται συμμοριτοπόλεμο και πάλι.

Αναφέρουν λοιπόν: «σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο και σε ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις, το Κόμμα πρέπει να ηγηθεί στην οργάνωση της εργατικής – λαϊκής πάλης για να βγει η Ελλάδα από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο», κάτι που προϋποθέτει «όχι μόνο να ηττηθεί ο όποιος πιθανός ιμπεριαλιστής εισβολές, αλλά να ηττηθεί ολοκληρωτικά και η ίδια η εγχώρια αστική τάξη», διότι «μόνο έτσι μπορεί να γίνει εφικτό το πέρασμα της εξουσίας στην εργατική τάξη».

Το άρθρο 23 του Συντάγματος, το οποίο το ΚΚΕ (σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση) επιθυμεί να τροποποιήσει, παρατίθεται για την ενημέρωση των αναγνωστών ως έχει:

  1. To Kράτoς λαμβάνει τα πρoσήκoντα μέτρα για την διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ’ αυτή δικαιωμάτων εναντίoν κάθε πρoσβoλής τoυς, μέσα στα όρια τoυ νόμoυ. 2. H απεργία απoτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές oργανώσεις για τη διαφύλαξη και πρoαγωγή των oικoνoμικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζoμένων. Aπαγoρεύεται η απεργία με oπoιαδήπoτε μoρφή στoυς δικαστικoύς λειτoυργoύς και σ’ αυτoύς πoυ υπηρετoύν στα σώματα ασφαλείας. To δικαίωμα πρoσφυγής σε απεργία των δημόσιων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της τoπικής αυτoδιoίκησης και των νoμικών πρoσώπων δημoσίoυ δικαίoυ, καθώς και τoυ πρoσωπικoύ των κάθε μoρφής επιχειρήσεων δημόσιoυ χαρακτήρα ή κoινής ωφέλειας, πoυ η λειτoυργία τoυς έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών τoυ κoινωνικoύ συνόλoυ, υπόκειται στoυς συγκεκριμένoυς περιoρισμoύς τoυ νόμoυ πoυ τo ρυθμίζει. Oι περιoρισμoί αυτoί δεν μπoρoύν να φθάνoυν έως την κατάργηση τoυ δικαιώματoς της απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής τoυ.

Θα τους διευκόλυνε πάρα πολύ, λοιπόν, και οι ΕΔ να είναι «συνδικαλισμένες» και διηρημένες σε κόμματα, αποκόμματα, παρατάξεις, με καθοδηγητές και ινστρούχτορες, οι οποίοι θα αποφασίζουν αντί των Αξιωματικών. Όλα αυτά έχουν αποφασιστεί και έχουν μελετηθεί μετά την ήττα που υπέστησαν το 1949, και για το λόγο αυτό επιχειρούν να λάβουν τα αντίστοιχα μέτρα, ώστε να μην επαναληφθεί το γεγονός αυτό. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να σπείρουν την διχόνοια και τον διχασμό στο Έθνος, αλλά και στον θεματοφύλακα των Αξιών του Έθνους που είναι το Στράτευμα. Κατάπτυστοι θα μείνουν στην Ιστορία, την αληθινή όμως – και όχι αυτή που τους επέτρεψε να γράψουν η μασονοδεξιά. Κατάπτυστοι για τις σφαγές στην ανταρσία του 44, το παιδομάζωμα των παιδιών των Ελλήνων που θέλησαν να τα κάνουν γενίτσαρους κατά της πατρίδας τους, και την προθυμία να παραδώσουν Ελληνικά εδάφη της Μακεδονίας και της Θράκης μας, ακρωτηριάζοντας τον Εθνικό κορμό.

Αναλογιστείτε κύριοι κυβερνώντες τι θα συναντήσετε (και δεν αργεί) όταν, στα πλαίσια του συνδικαλισμού, οι ένοπλοι απαιτήσουν την απεμπλοκή από τις υπηρεσίες που παρέχουν σε αλλοδαπούς και ζητήσουν να υπηρετούν τον χειμαζόμενο Έλληνα, τον πραγματικό λαό και όχι τον νέο γενίτσαρο, την 5η φάλαγγα, που απειλεί να διασπάσει την ενότητα του Έθνους, με αντάλλαγμα το μικρότερο κόστος παραγωγής, προς όφελος του κεφαλαιοκράτη.

Καλούμε όσους συνδικαλίζονται να μην πέσουν στην παγίδα των κομμουνιστών, για δελεαστικά υλιστικά δικαιώματα, γιατί πολύ απλά θα εγκαταλείψουν τα εθνικά δικαιώματα, τις πραγματικές ελευθερίες των Ελλήνων.

Με τους νέους νόμους καταργείται στην ουσία το δικαίωμα της παραιτήσεως των στρατιωτικών, το οποίο είναι θεμελιώδες σε περίπτωση διαφωνίας με την ηγεσία. Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε σε επόμενο φύλλο.

Τα ατομικά δικαιώματα θα οδηγήσουν στον καπιταλιστικό ευδαιμονισμό και στην λαφυραγώγηση, σε μια άλλη μορφή του υλισμού που δεν αρμόζει στον μαχητή για την πραγματική ελευθερία. Θα οδηγήσουν στην εμπορευματοποίηση της εθνικής κυριαρχίας και την ανταλλαγή εθνικών εδαφών προς χάριν της επιβιώσεως.

Η κοινωνική πολιτική είναι άχρωμη, χωρίς νόημα, όταν στερείται του στοιχείου της εθνικής πολιτικής. Καθιστά το εξειδικευμένο, ανώτερο του συνολικού, και οδηγεί σε διάσπαση των προσπαθειών για το πραγματικά καλύτερο, την ρεαλιστική βελτίωση. Εισάγει την ένταση των εμφυλίων διαφορών και των λεγομένων ταξικών αγώνων, για τον κλονισμό της ενότητας του Έθνους.

Εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα Δίκαια των Ελλήνων, σε όλους τους τομείς, με κάθε κόστος, γιατί δεν είμαστε υλιστές, ούτε διεθνιστές, ούτε ατομιστές. Επιθυμούμε Ελληνικές ΕΔ  και ΣΑ, από τον λαό για το σύνολο της Πατρίδος.

Το άδικο δεν θα περάσει!

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

(Φ. 194)

Advertisements