Προτάσεις για την «βαριά βιομηχανία» της χώρας

Χωρίς τίτλο.png

Με αφορμή την πρόσφατη μελέτη της Grand Thornton με τίτλο «Διερεύνηση των επιπτώσεων του φόρου διαμονής στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα» βάση της οποίας η εφαρμογή του φόρου θα προκαλέσει απώλειες 6.174 θέσεων εργασίας και απομείωση των εσόδων του κράτους κατά 435 εκατ. ευρώ, επισημαίνουμε τους άστοχους κυβερνητικούς χειρισμούς, όσον αφορά την τουριστική μας βιομηχανία.

Σύμφωνα με την μελέτη, αν η επιβολή ενός φόρου οδηγεί σε αύξηση της τιμής του δωματίου, λόγω μετακύλησης της δαπάνης στους καταναλωτές, τότε δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά, καθώς το ξενοδοχειακό προϊόν γίνεται ακριβότερο και χάνει μέρος από την ανταγωνιστικότητά του. Αν τα ξενοδοχεία δεν μετακυλήσουν την αύξηση του φόρου στους καταναλωτές, τότε θα υποστούν μείωση των αποτελεσμάτων τους ή θα υποχρεωθούν να μεταβάλουν την ποιότητα των υπηρεσιών με κίνδυνο την μείωση της ζήτησης. Η μελέτη του Ξ.Ε.Ε. σημειώνει ότι η επιβολή του φόρου διαμονής θα μειώσει το σύνολο της αγοράς που δημιουργούν τα ξενοδοχεία κατά 2,51% (435 εκατ. ευρώ), δηλαδή τα έσοδα από τα 17,36 δισ. θα μειωθούν στα 16,93 δισ. ευρώ.

Εάν σε αυτό συνυπολογίσουμε τις απώλειες εσόδων από τον νέο παίκτη της αγοράς, την Airbnb, το δημοσιονομικό κόστος πολλαπλασιάζεται, ενώ ο ξενοδοχειακός κλάδος οδηγείται σε μαρασμό.

Ο τουρισμός παγκοσμίως, αντιστοιχεί στο 11% του παγκόσμιου ΑΕΠ, με 200.000.000 θέσεις εργασίας και συμμετοχή 8% στην παγκόσμια απασχόληση. Για το ελληνικό κράτος τα έσοδα από τον τουρισμό αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,5% του ΑΕΠ και 19% στο σύνολο της απασχόλησης (2010). Οφείλουμε επομένως να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας, τόσο στην βελτιστοποίηση των μεγεθών αυτών, όσο και στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, στοχεύοντας στην προσέλκυση νέων ομάδων επισκεπτών στη χώρα. Επιγραμματικά αναφέρουμε:

Κύριοι Στόχοι

– Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου

– Ενίσχυση του συνεδριακού τουρισμού

– Εναλλακτικές μορφές εξειδικευμένου τουρισμού (Αρχαιολογικός, ιαματικός, θρησκευτικός, αγροτουρισμός, αθλητικός, οικοτουρισμός, τουρισμός περιπέτειας)

– Στόχευση σε νέες τουριστικές αγορές (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα).

– Στόχευση σε νέες τουριστικές ομάδες (συνταξιούχοι, διαλείμματα Σαββατοκύριακου, πανεπιστήμια).

-Κοινή ανάπτυξη τουρισμού, πολιτισμού και πρωτογενούς παραγωγής.

Χωρίς τίτλο.png

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εμπλεκόμενοι φορείς είναι ο ΕΟΤ, το Athens Visitors Conventions Bureau και το Thessaloniki Conventions Bureau, ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι κινούνται προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης επισκεπτών, η Hellexpo ΔΕΘ και Hellexpo Athens που διοργανώνουν μια σειρά εμπορικών εκθέσεων και συνεδρίων. Όλοι οι παραπάνω φορείς, στερούνται Εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού. Προτείνουμε:

-Μελέτη και προσαρμογή της Εθνικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις  μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή (πολεμικές συρράξεις, οικονομική κρίση, μεταναστευτικό ζήτημα) με σκοπό την καλύτερη εκπαίδευση και σχεδιασμό  της προώθησης του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

-Κατάρτιση Εθνικού στρατηγικού σχεδίου τουριστικής προβολής και προώθησης, από επιστημονικούς φορείς και ειδικούς, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

– Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

– Ανασύσταση του ΕΟΤ και μετατροπή του σε Εθνικό φορέα Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης, με τον εμπλουτισμό του σε εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό και από τον ιδιωτικό τομέα.

-Ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας κατοχύρωση και προβολή της Ελλάδος ως ενός ασφαλούς προορισμού.

– Αξιοποίηση υπαρχουσών εγκαταστάσεων για την δημιουργία και προώθηση εκθεσιακών και συνεδριακών κέντρων στις πρωτεύουσες των Νομών ή σε πόλεις οι οποίες θα υποδειχθούν από τους Ο.Τ.Α.

-Στήριξη της επαναλειτουργίας εγκαταστάσεων υπαρχουσών κλειστών ξενοδοχειακών μονάδων.

– Θέσπιση κανόνων αδειοδότησης και εξάσκησης επαγγέλματος, σε όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματικούς φορείς.

Το θέμα της ανταγωνιστικότητας

Η έλλειψη εκσυγχρονισμού των καταλυμάτων, εκπαίδευσης, κατάλληλης προβολής καθώς και η αλλοπρόσαλλη τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται, καθιστούν σταδιακά μη ανταγωνιστικό το Ελληνικό προϊόν. Προτείνουμε:

– Επιβολή σύγχρονων προδιαγραφών και πιστοποίησης όλων των καταλυμάτων, ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των επισκεπτών και να είναι συγκριτικά ανώτερες του ανταγωνισμού.

– Δημιουργία  Ανωτάτων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναβαθμιστεί το ανθρώπινο δυναμικό.

– Επανίδρυση και επαναστελέχωση του Ε.Ο.Τ.

-Συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

– Αντικατάσταση του εγκληματικά υψηλού Φ.Π.Α., ο οποίος λειτουργεί αποτρεπτικά στην προσέλκυση τουριστών, ενισχύοντας έτσι ανταγωνιστικές αγορές και προωθώντας παράλληλα την αισχροκέρδεια, την «μαύρη» εργασία και την φοροδιαφυγή.

-Φορολογικά κίνητρα και ευνοϊκή χρηματοδότηση σε υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες όμως θα υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους.

-Έλεγχος και καθοδήγηση της δράσης των επιχειρηματιών για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος η οποία ενισχύει το τουριστικό προϊόν.

-Επιβολή χωροταξικού σχεδιασμού με σκοπό την ορθολογική συνύπαρξη ανθρώπου και Περιβάλλοντος.

-Άμεση επίλυση ζητημάτων υποδομών. Τα νησιά του Αιγαίου που συγκεντρώνουν το 66% του τουρισμού μας, αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ενέργεια, ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, κέντρα υγείας, λιμενικές διευκολύνσεις κ.α.

– Κατάρτιση μελετών φέρουσας ικανότητας όλων των τουριστικών προορισμών, ούτως ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή διαχείριση των φυσικών πόρων.

– Ενεργειακή αυτονόμηση μονάδων.

-Δημιουργία και στελέχωση Κέντρων Υγείας.

– Αναδιοργάνωση Τουριστικής Αστυνομίας και εμπλουτισμός της με κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

– Επανίδρυση Αγροφυλακής με διευρυμένα καθήκοντα.

Στήριξη στον εσωτερικό τουρισμό

Ο εσωτερικός τουρισμός αντιπροσώπευε ανέκαθεν ένα σεβαστό ποσοστό του ετήσιου τουριστικού τζίρου. Μη διαδεδομένες περιοχές για τους ξένους τουρίστες, όπως η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Μακεδονία, συντηρούνταν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό από Έλληνες τουρίστες. Η συρρίκνωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος και η διακοπή δανειοδοτήσεων και  επιχορηγήσεων, συντέλεσαν στην δραματική μείωση του εσωτερικού τουρισμού. Προτείνουμε:

– Ανασυγκρότηση  Οργανισμού Εργατικής Εστίας

– Ενίσχυση ΚΑΠΗ για την πραγματοποίηση εκδρομών.

– Επιχορήγηση ασφαλιστικών ταμείων για την επίσκεψη ιαματικών λουτρών.

-Στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες για την πραγματοποίηση οικογενειακών διακοπών.

Έμφαση στον Συνεδριακό-Εκθεσιακό τουρισμό

Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέλκυση επαγγελματικών εκδηλώσεων. Ο Συνεδριακός-Εκθεσιακός τουρισμός απευθύνεται σε ένα κοινό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις.

Παρουσιάζει κινητικότητα καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Οδηγεί σε σημαντική δευτερογενή αύξηση της τουριστικής κίνησης (επιμήκυνση άφιξης ή αναχώρησης, ταυτόχρονη άφιξη συνοδού, προγραμματισμός για μεταγενέστερη επίσκεψη προς αναψυχή).

Κύριο χαρακτηριστικό όσων πραγματοποιούν επαγγελματικά ταξίδια, είναι ότι ανήκουν στην μέση και ανώτερη εισοδηματική τάξη, που μεταφράζεται σε υψηλή κατά κεφαλή δαπάνη, έως και δεκαπλάσια του αντίστοιχου μεγέθους για τον γενικό τουρισμό.

Σημαντικά είναι και τα οφέλη στον τομέα της απασχόλησης. Με την συνεχή προσέλκυση εκδηλώσεων, σε συνδυασμό με την αυξημένη παροχή υπηρεσιών, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Προτείνουμε:

– Ίδρυση Εθνικού γραφείου συνεδρίων και επαγγελματικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς.

– Δημιουργία μητρώου για την καταγραφή και εν συνεχεία αξιοποίηση και προώθηση όλων των συνεδριακών και εκθεσιακών εκδηλώσεων.

Σύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα

Με δεδομένο το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδος στον περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πλούτο, την ήπια ανάπτυξη και το παρθένο φυσικό τοπίο, προτείνουμε:

– Συνέργειες του τουρισμού με ευέλικτες ενέργειες προβολής για τον πολιτιστικό πλούτο και την αγροτική, κτηνοτροφική και εν γένει  διατροφική παραγωγή.

– Παράλληλη ενίσχυση του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης ώστε να δρουν συμπληρωματικά με τον τουρισμό.

– Δημιουργία συνθηκών για βιώσιμη ανάπτυξη για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες.

– Στροφή από τον μαζικό τουρισμό ο οποίος σταδιακά αποφέρει περιορισμένα κέρδη με βαριά επιβάρυνση στο Περιβάλλον και την δραστηριότητα στις τοπικές κοινωνίες, προς μια ολιστική προσέγγιση, με έμφαση στην βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

– Η ουσιαστική διασύνδεση της αγροδιατροφής και του πολιτισμού, μπορούν να ενισχύσουν άμεσα και ποιοτικά την επισκεψιμότητα.

– Στήριξη στην υγιή και καινοτόμο επιχειρηματικότητα, και ανάδειξη προτύπων επιχειρήσεων πάνω στην εμπειρία των οποίων μπορεί να στηριχθεί ο κλάδος.

– Έμφαση στην ιδιομορφία κάθε περιοχής και στα μοναδικά τοπικά προϊόντα.

– Η συνδυασμένη προβολή του τουρισμού και της πρωτογενούς παραγωγής, θα ενισχύσει και θα ενθαρρύνει την μοναδική και αυθεντική ελληνική φιλοξενία και θα καταστήσει το τουριστικό προϊόν της χώρας περεταίρω ελκυστικό.

– Η Ελλάδα καθίσταται έτσι βίωμα για κάθε επισκέπτη.

– Τα οφέλη διαχέονται πλέον των τουριστικών  επιχειρήσεων και στις τοπικές οικονομίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, νέες επιχειρήσεις, και νέες πηγές εσόδων για τις τοπικές κοινωνίες.

Πέραν όλων των άλλων, στηρίζουμε εμφατικά τις επενδύσεις από Έλληνες επιχειρηματίες έναντι ξένων σχημάτων, ώστε τα χρήματα που δημιουργούνται στην Ελλάδα να καταλήγουν σε ελληνικά χέρια.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

(Φ. 225)

 

Advertisements