Αναζήτηση

Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ

Εβδομαδιαία εθνική εφημερίδα

Ετικέτα

ΗΠΑ

Τι θα σημάνει ένα θερμό επεισόδιο για την Ελλάδα;

Χωρίς τίτλοΤα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί στην αμυντικο-στρατιωτική ορολογία ο όρος ‘’θερμό επεισόδιο’’. Όχι μόνο ανεύθυνοι αδαείς περί τα αμυντικά θέματα δημοσιογραφούντες και δημοσιολογούντες αλλά και υπεύθυνοι για την ασφάλεια και άμυνα της Ελλάδος κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναφέρονται σε ενδεχόμενο, κατά πώς αυτοί το αποκαλούν, θερμού επεισοδίου μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδος. Είναι όμως τα θερμά επεισόδια τόσο απλά και ασήμαντα γεγονότα ώστε να συζητούνται και αντιμετωπίζονται γενικά, από αναρμόδιους και αρμόδιους, υπεύθυνους και ανεύθυνους με τόση ελαφρότητα και άνεση;

Θερμό επεισόδιο σημαίνει εχθροπραξίες

Αυτό που τώρα έχει επικρατήσει, όχι μόνο ανεξήγητα, αλλά και επικίνδυνα να αποκαλείται, θερμό επεισόδιο, σε παρελθόντα προσδιορισμό ονομάζονταν εχθροπραξίες. Εχθροπραξίες ήταν, είναι και θα είναι η ένοπλη συμπλοκή- σύγκρουση στρατιωτικών τμημάτων αντιπάλων χωρών.

Στη συμπλοκή αυτή δεν μπορεί να περιλαμβάνεται η εκτόξευση κάποιων πυρών εναντίον αλλήλων εκ λάθους. Η πρόκληση κάποιων καταστροφών σε πολεμικά μέσα- υλικά ή και απώλειες σε προσωπικό, από κάποιο λάθος απρόσεκτων, επιπόλαιων ή έστω απείθαρχων στρατιωτικών οργάνων δεν αποτελεί θερμό επεισόδιο- εχθροπραξία. Σε μία τέτοια περίπτωση η χώρα το προσωπικό της οποίας κάνει το λάθος το παραδέχεται και δίνει εξηγήσεις στη χώρα που υπέστη τις ζημίες και τις απώλειες. Καταβάλλει τις αναλογούσες αποζημιώσεις και το όλο θέμα θεωρείται λήξαν. Το να υποτεθεί, ότι το θερμό επεισόδιο θα προκληθεί από αλλεπάλληλα εκατέρωθεν λάθη και πάλι δεν θα είναι βάσιμο. Τα στρατιωτικά τμήματα ούτε διαπράττουν τέτοια επαναλαμβανόμενα λάθη ούτε ανεξέλεγκτα είναι για να μπορούν να καταστρέφουν και να καταστρέφονται κατά λάθος.

Η Επίτευξη Σκοπού θα επιδιώκεται

Με αυτά τα δεδομένα, τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, δεν θα πρέπει να μένει αμφιβολία ότι ένα θερμό επεισόδιο θα προκαλείται από εσκεμμένη ενέργεια ή ενέργειες της μίας ή και αμφοτέρων των αντιπάλων πλευρών. Η ελληνική πλευρά δεν φαίνεται να προτίθεται να προβεί σε τέτοιες ενέργειες. Αυτό ίσως εκδηλωθεί από την τουρκική. Θα ήταν αφελές να πιστέψει κανείς, ότι οι εκ μέρους της Τουρκίας ενέργειες προς πρόκληση θερμού επεισοδίου είναι τυχαίες και άσκοπες. Οι Τούρκοι ούτε για επιπολαιότητα ούτε για απερισκεψία χαρακτηρίζονται και σε κάθε περίπτωση αβάσιμο και επικίνδυνο θα ήταν να εκτιμηθεί ότι αυτοί θα αποφασίσουν και θα εισέλθουν σε διαδικασία σύγκρουσης με την Ελλάδα χάριν παιδιάς. Τουναντίον, βέβαιο θα πρέπει να θεωρείται ότι μία τέτοια εκ μέρους τους διαδικασία, θα είναι και προετοιμασμένη και συγκεκριμένους σκοπούς θα έχει.

Θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο σκοπός των Τούρκων θα είναι να δοκιμάσουν την ελληνική αποφασιστικότητα για αντίδραση. Αυτό είναι λογικοφανές αλλά δεν πρέπει να εκτιμάται ως βάσιμο. Και αυτό διότι από δύσκολο έως αδύνατο θα είναι οι Τούρκοι, που για δεκαετίες τώρα προσεκτικά και μεθοδικά διαμορφώνουν την εικόνα της μεγάλης ισχυρής και αξιόπιστης χώρας τους που διεκδικεί ρόλο περιφερειακής δύναμης, να διακινδυνεύσουν την κατακρήμνιση όλων αυτών για να δοκιμάσουν απλώς την αποφασιστικότητα της Ελλάδος. Μία αποφασιστικότητα την οποία η χώρα μας σε ό,τι αφορά σε πράξεις από χρόνια τώρα παρουσιάζεται να έχει ξεχάσει.

Εάν οι εκ μέρους της Τουρκίας ενέργειες που θα οδηγούν στην έναρξη εχθροπραξιών μεταξύ των ΕΔ των δύο χωρών δεν μπορεί να αποτελεί απλή δοκιμή της ελληνικής αποφασιστικότητας, τότε βέβαιο θα πρέπει να θεωρείται ότι αυτές θα αποσκοπούν στην επίτευξη σοβαρών σκοπών. Σκοπών που θα έχουν άμεση σχέση με τις τουρκικές κατά της Ελλάδος αιτιάσεις περί <<παραβιάσεων διεθνών συνθηκών, αυθαίρετων ενεργειών και τετελεσμένων γεγονότων σε βάρος των τουρκικών δικαίων κλπ>> και επιδιώξεις- αποστρατικοποίηση των νησιών, επέκταση της κυριαρχίας στο Αιγαίο, αυτονόμηση της Θράκης, επίλυση του Κυπριακού Προβλήματος σύμφωνα με τις τουρκικές αξιώσεις και άλλες.

Σε κάθε περίπτωση οι συνέπειες θα είναι μεγάλες

Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι με τη σύγκρουση επιδιώκουν την επίτευξη κάποιου σοβαρού σκοπού, άπαξ και αυτή αρχίσει, είναι αδιανόητο να την εγκαταλείψουν εάν δεν εξαναγκαστούν προς τούτο. Διακοπή ή παύση της σύγκρουσης δεν σημαίνει παρά ήττα και εγκατάλειψη όχι μόνο του συγκεκριμένου σκοπού αλλά και όλων όσων μέχρι τώρα αυτοί με τόση μεθοδικότητα έχουν προβάλλει ως τουρκικά εθνικά δίκαια που καταπατώνται από την Ελλάδα. Εάν οι Τούρκοι δεν εγκαταλείψουν οικειοθελώς την προσπάθεια για την επίτευξη του σκοπού τους, τότε πρέπει να εξαναγκαστούν σ’ αυτό. Εξαναγκασμός της Τουρκίας να απεμπλακεί από τη σύγκρουση χωρίς να πετύχει το σκοπό της δεν σημαίνει τίποτα άλλο από νικηφόρο για την Ελλάδα πόλεμο.

Στην Ελλάδα βέβαια επικρατεί η άποψη και μάλλον πεποίθηση ότι η Τουρκία θα πεισθεί ώστε να απεμπλακεί από μία ένοπλη με την Ελλάδα σύγκρουση- θερμό επεισόδιο- από τους ισχυρούς του κόσμου με πρώτους τους Αμερικανούς. Θα γίνει όμως αυτό; Θα πιέσουν οι ΗΠΑ την Τουρκία ώστε να εγκαταλείψει το σκοπό της; Και πώς θα το κάνουν αυτό; Ένοπλη βία των Αμερικανών κατά των Τούρκων θα πρέπει να αποκλεισθεί. Θα εγκαταλείψουν οι Τούρκοι τους σκοπούς τους με τις ενδεχόμενες αμερικανικές απειλές για οικονομικο-εμπορικούς αποκλεισμούς; Και ακόμη, οι Αμερικανοί μόνο τους Τούρκους θα πιέζουν; Δεν θα πιέζουν μάλλον περισσότερο τους Έλληνες να κάνουν υποχωρήσεις για να σταματήσει η σύγκρουση; Αυτή η τελευταία περίπτωση είναι η πιο πιθανή. Και αν η σύγκρουση παύσει με πιέσεις ισχυρών παραγόντων, τίποτα μετά από αυτήν δεν θα είναι όπως ήταν πριν. Τουναντίον η Ελλάδα θα υποστεί επί πλέον απώλειες σε κυριαρχικά δικαιώματα καταστροφές σε πολεμικό υλικό και απώλειες σε προσωπικό.

Εάν οι πιέσεις των ισχυρών του κόσμου δεν φέρουν αποτέλεσμα και γίνει ο πόλεμος και αυτός δεν είναι νικηφόρος για την Ελλάδα, τότε οι συνέπειες γι’ αυτήν θα είναι περισσότερο και από τραγικές. Μία σύγκριση με τις συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής μόνο, θα μπορούσε να αποδώσει το μέγεθός τους.

Για να μην έλθουν τα χειρότερα

Ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση που η Ελλάδα θα έβγαινε νικήτρια από ένα πόλεμο με την Τουρκία, οι συνέπειες θα ήταν σοβαρές. Η Ελλάδα θα πετύχαινε την διατήρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της έναντι πολύ βαρέως τιμήματος. Βαρέως ναι, μικρότερου όμως από εκείνο το τίμημα, που θα κατέβαλε σε προσπάθεια αποφυγής του πολέμου υποχωρούσα στις πιέσεις των όποιων ισχυρών παραγόντων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή- όπερ και το χείριστο- ηττηθεί.

Αυτές οι σοβαρές έως τραγικές συνέπειες είναι που επιβάλλουν και την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου να γίνει θερμό επεισόδιο με σοβαρότητα και οπωσδήποτε όχι την ελαφρότητα και την επιπολαιότητα που επιδεικνύεται μέχρι τώρα ωσάν σ’ αυτό να πρόκειται να βγουν τα τουρκικά και τα ελληνικά αεροπλάνα και πλοία και διεξαγάγουν ασκήσεις επιδείξεως. Πολλά άλλα πολύ διαφορετικότερα και σημαντικότερα θα γίνουν στο θερμό επεισόδιο και γι’ αυτά θα πρέπει να είναι έτοιμοι όχι μόνο οι υπεύθυνοι άρχοντες της Ελλάδος αλλά και ο ελληνικός λαός.

Ετοιμότητα της Ελλάδος για την αντιμετώπιση θερμού επεισοδίου δεν θα πρέπει να σημαίνει τίποτα άλλο από ετοιμότητα για τη διεξαγωγή νικηφόρου πολέμου με την Τουρκία. Αυτή είναι η περίπτωση που μετά την έναρξη εχθροπραξιών θα συνεπάγεται τις λιγότερες συνέπειες για τη χώρα και τον Ελληνισμό και μόνο αυτή θα πρέπει να θεωρείται αποδεκτή. Γι’ αυτό τόσο οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης όσο και κυρίως οι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ακεραιότητας της Ελλάδος φρόνημον είναι να μην αναφέρονται σε θερμά επεισόδια, αλλά σε πόλεμο. Το ότι ο όρος πόλεμος μπορεί να τρομάζει ίσως αποδειχθεί και ωφέλιμο. Θα μπορούσε ίσως να συνετίσει και να καταστήσει περισσότερο προσεκτικούς αυτούς που με τόση ευκολία μπροστά στις κάμερες των τηλεοπτικών σταθμών εκτιμούν το θερμό επεισόδιο ενδεχόμενο ή το αποκλείουν ωσάν να πρόκειται για κάποιο θέαμα που οι Έλληνες θα απολαύσουν στις οθόνες των τηλεοράσεων, παίρνοντας τα καλοκαιρινά τους μπάνια.

Δημήτριος Καντερές

 Υποστράτηγος ε.α.

(Φ. 211)

 

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

Χωρίς τίτλο

Μέρος Γ’

Με ομιλία του στον ΟΗΕ την 19-7-1974, ο Μακάριος κάλεσε τους Τούρκους να επέμβουν στην Κύπρο. Την ίδια ημέρα το πρωί πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού Αδ. Ανδρουτσόπουλου σύσκεψη, στην οποία παρευρέθησαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κυπραίος και ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων Μπονάκος. Σκοπός της συσκέψεως ήτο η εξεύρεση λύσεως και αποφυγή πολέμου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Στις 02:55 διετάχθη από τον Αρχηγό Αεροπορίας τα Α/Φ τα ευρισκόμενα εις Ηράκλειο και Καστέλι να φορτωθούν με τα προβλεπόμενα πυρομαχικά. Στις 08:40 δίδεται και νέα διαταγή του Αρχηγού της Αεροπορίας τα Α/Φ που ευρίσκοντο στο Καστέλι να τεθούν σε ετοιμότητα 30 λεπτών και από τα Α/Φ τα ευρισκόμενα εις Ηράκλειο, δύο σε ετοιμότητα των 5~, έτερα δύο σε ετοιμότητα 15~, τα δε υπόλοιπα σε ετοιμότητα 30~. Στην συνέχεια της ημέρας γίνονται ενέργειες και δίνονται διαταγές προς κάλυψη ελλείψεων και παρουσιαζομένων προβλημάτων.

1η Ημέρα.

Η Απόβαση στην Κύπρο (20 Ιουλίου 1974)

Οι πρώτες πληροφορίες από τα RADAR της Κύπρου την 00:25 ώρα αποκαλύπτουν, ότι εντοπίσθηκαν τα ίχνη των Τουρκικών πολεμικών πλοίων σε απόσταση 23 ΝΜ βορειοδυτικά της Κυρήνειας. Λίγη ώρα αργότερα ο Αρχηγός του ΓΕΑ δίδει εντολή όπως ολόκληρη η Ελληνική Αεροπορική Δύναμη τεθεί, σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας για ανάληψη πολεμικής αποστολής.

Στις 04:40 τα ίχνη των τουρκικών σκαφών έχουν πλησιάσει τις Βόρειες Κυπριακές ακτές. Στις 05:40 προσβάλλεται το ένα εκ των δύο Κυπριακών RADAR. Στις 06:12 ρίπτονται αλεξιπτωτιστές στις ακτές της Κυρήνειας από τα τουρκικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Λίγο μετά την 6η πρωινή ώρας μας μεταβιβάζεται πληροφορία, ότι τα αμερικάνικα κανάλια της τηλεοράσεως μεταδίδουν δήλωση του πρωθυπουργού της Τουρκίας Ετσεβίτ, ότι γίνεται απόβαση των τούρκικων δυνάμεων στην Κύπρο.

Η απόφαση πράγματι άρχισε στις 07:30 ώρα. Στις 08:15 δίδεται εντολή όπως τα σταθμεύοντα στο αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης Α/Φ F-84F τεθούν σε άμεση ετοιμότητα για ανάληψη πολεμικής αποστολής στην Κύπρο.

Τα ως άνω Α/Φ κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είχαν προσβάλλει τα αποβατικά τουρκικά πλοία πριν καν πλησιάσουν τις Κυπριακές ακτές.

Την 08:00 ώρα της 20-7-1974, κατά την διάρκεια συσκέψεως του Πολεμικού Συμβουλίου, υπό τον Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσιάστηκε κλιμάκιο Αμερικανών Αξιωματούχων αποτελούμενο από τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Σίσκο, τον Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης Έλγουορθ και τον πρεσβευτή Τάσκα και με παρέμβασή τους στους παριστάμενους Έλληνες Αξιωματικούς εζήτησαν να επιδειχθεί εκ μέρους της χώρας σύνεση και να αποφευχθεί η πολεμική σύρραξη, διότι αυτή θα ήταν καταστροφική για όλους. Ζήτησαν δε πίστωση χρόνου, για να επιδιώξουν το ίδιο και από την Τουρκική ηγεσία.

Κατά τον υπό συζήτηση χρόνο υπήρξαν ορισμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά Α/Φ, τα οποία αναχαιτίζονται από τα Α/Φ αναχαιτίσεως της Ελληνικής Αεροπορίας.

Εν τω μεταξύ οι τούρκικες αεροπορικές δυνάμεις επιχειρούν προσβολές εναντίον θέσεων πυροβολικού και τεθωρακισμένων της Κυπριακής Εθνοφρουράς.

Στις 09:15 διετάχθη Γενική Επιστράτευσις.

Στις 10:20 από το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων αποφασίζεται η λήψις Γενικού Συναγερμού.

Στις 10:35 δίδεται εντολή στην Ολυμπιακή Αεροπορία να διαθέσει τρία Α/Φ BOEING 707 για την μεταφορά δυνάμεως καταδρομών στην Κύπρο τις νυκτερινές ώρες.

Στις 15:45 γίνεται επίταξη της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Δύο Α/Φ BOEING αποστέλλονται στην Σμύρνη για την μεταφορά στην Ελλάδα των εκεί υπηρετούντων στο ΝΑΤΟ Ελλήνων Αξιωματικών. Οι δραστηριότητες της 20-7-74 συμπληρώνονται με την παραλαβή των καταδρομέων από το Αεροδρόμιο της Μίκρας στην Θεσσαλονίκη και την μεταφορά τους στο αεροδρόμιο της Σούδας στην Κρήτη με τρία BOEING 707 της Ο.Α.

2η Ημέρα της Τουρκικής Αποβάσεως στην Κύπρο (21 Ιουλίου 1974)

Στις 01:30 της 21-7-74 ο κυβερνήτης ενός εκ των τριών BOEING, τα οποία έχουν μεταφέρει τους καταδρομείς από την Β. Ελλάδα στην Σούδα, στο οποίο είναι μάλιστα φορτωμένος ο οπλισμός των καταδρομέων, αναφέρει βλάβη του συστήματος πέδησης. Επειδή η βλάβη δεν μπορούσε να αποκατασταθεί άμεσα και η αντικατάσταση του Α/Φ θα απαιτούσε μεγάλο χρόνο, ο υπεύθυνος της Δυνάμεως Καταδρομών εζήτησε την αναβολή της αποστολής. Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνουν δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά στο παράδοξο της φορτώσεως του οπλισμού των καταδρομέων σε ξεχωριστό Α/Φ με συνέπεια σε περίπτωση αδυναμίας, για οποιοδήποτε λόγο, του εν λόγω Α/Φ να προσγειωθεί, η μεταφερόμενη στρατιωτική δύναμη να είναι άοπλη. Η δεύτερη, ότι το τεχνικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας δεν είχε την τεχνογνωσία των Α/Φ BOEING, με αποτέλεσμα να μην έχει επίγνωση της σοβαρότητας της βλάβης, ή του τρόπου αποκατάστασής της. Διάχυτη δε ήταν η εντύπωση μεταξύ των αεροπορικών κύκλων την εποχή εκείνη, ότι η βλάβη στο συγκεκριμένο BOEING προεκλήθη απ’ το ίδιο το πλήρωμα του Α/Φ, προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί η αποστολή. Δυστυχώς ούτε το θέμα της φορτώσεως του οπλισμού, ούτε εκείνο της βλάβης του BOEING διερεύνησαν επαρκώς. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσβολές υπό των Τουρκικών Δυνάμεων του Αεροδρομίου Τύμβου, της ΕΛΔΥΚ και του Πενταδακτύλου. Προσβάλλεται επίσης το Αεροδρόμιο Λευκωσίας και συνεχίζεται η μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων στην περιοχή Κυρήνειας.

Στις 11:38 προσγειώνεται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού Α/Φ, το οποίο μεταφέρει τον υφυπουργό των ΗΠΑ Σίσκο επιστρέφοντα εκ Τουρκίας. Δεν κατέστησαν γνωστές οι επαφές του εν λόγω Αμερικανού υφυπουργού με Έλληνες Αξιωματικούς μετά την άφιξη.

Τις μεσημβρινές ώρες σε σύσκεψη που γίνεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού Αδαμαντίου Ανδρουτσόπουλου, με συμμετοχή των αρχηγών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, δίδεται η εντολή του Πρωθυπουργού να προσβληθεί από την Ελληνική Αεροπορία η τούρκικη αποβατική δύναμη.

Στις 17:10 περιέχεται η πληροφορία, ότι το RADAR Κατάρας της Κύπρου επλήγη με βόμβες NAPALM και εγκαταλείφθηκε από το προσωπικό.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ

Ταξίαρχος (Ι) ε.α.

(Φ. 210)

 

Το χρήμα ως είδος προς εξαφάνιση

Χωρίς τίτλο.jpg

«Τα χρήματα δεν θα υπάρχουν πλέον σε 10 χρόνια», δήλωσε ο Τζον Κράιαν, διευθυντής της Deutsche Bank στο φόρουμ του Νταβός τον Ιανουάριο του 2016. Σύμφωνα με υπολογισμούς, στην Ευρώπη οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα αυξάνονται κατά 6% κάθε χρόνο μέχρι το 2020 και κατά 7% από το 2020 έως το 2025. Έως το 2022 οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα έχουν ξεπεράσει τις συναλλαγές με μετρητά. Παρατηρείται ότι η ανάληψη χρημάτων από τα ATM, με εξαίρεση την Γερμανία, μειώνεται, και δίνει την θέση της στις χρηματικές συναλλαγές μέσω κάρτας, ίντερνετ ή μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

Παρά το ότι η εν λόγω εξέλιξη δεν θεωρείται καινούργια, καθώς εδώ και δεκαετίες οι συναλλαγές με μετρητά έχουν αντικατασταθεί σταδιακά από τις επιταγές και από τις κάρτες, οι τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες έχουν επιταχύνει την διαδικασία προσφέροντας στους καταναλωτές και στους επιχειρηματίες μεγαλύτερες διευκολύνσεις με την χρήση των ανέπαφων καρτών και των συναλλαγών μέσω smartphones. Αυτό το νέο είδος τεχνολογίας ονομάζεται FinTech. Γνωρίζει, δε, μεγάλη άνοδο καθώς οι χρήστες του Paypal και των ηλεκτρικών πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου το 2015 έφταναν τα 192 εκατομμύρια, ενώ η αξία της εταιρείας άγγιζε τα 47 δις. ευρώ. Αξίζει να αναφέρουμε πως στις ΗΠΑ, η εταιρεία ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων, ονόματι Square, ιδρύθηκε το 2009 από τον συνιδρυτή του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ, και αξίζει ήδη 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με την νέα αυτή τεχνολογία καταργούνται οι επιταγές για τις επιχειρήσεις, αφού η μεταφορά των χρημάτων γίνεται από λογαριασμό σε λογαριασμό χωρίς την χρήση κάρτας πληρωμών. Ήδη 750.000 επιχειρήσεις στην Γαλλία και την Ιρλανδία την χρησιμοποιούν, ενώ αναμένεται να γίνει υποχρεωτική για την Αγγλία, την Ισπανία, την Γερμανία και την Αυστρία από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Επιπροσθέτως, ήδη μια εταιρεία με 7 εκατομμύρια πελάτες σε 150 χώρες, μέσω της τεχνολογίας FinTech, αντικατέστησε το παραδοσιακό «φακελάκι» με χρήματα που έδιναν συγγενείς και φίλοι σε βαπτίσεις, γάμους και εορτές γενεθλίων, με έναν ανοιχτό διαδικτυακό λογαριασμό, όπου οποιοσδήποτε μπορεί να καταθέσει χρήματα μέσω της πιστωτικής του κάρτας. Μετέπειτα, τα εικονικά αυτά χρήματα μπορούν να ξοδευτούν σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, που παρέχει η εν λόγω εφαρμογή, ώστε να εξαργυρώσει κανείς το δώρο του.

Τα απεριόριστα κέρδη των τραπεζών από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν κατακλείσει σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου. Στην Ινδία υπάρχει η εφαρμογή Paytm, στην Κίνα η WeChat, στην Σκανδιναβία η e-crown, κτλ. Αυτό, όμως, που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η μανία των συγκεκριμένων εταιρειών να εισχωρήσουν στις φτωχές, αλλά ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές, όπως αυτές της Αφρικής, της Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου σε χώρες όπως η Κένυα και η Νιγηρία τετραπλασιάζουν τα κέρδη των εταιρειών και αποτελούν ουσιαστικά ένα τεράστιο success story. Ο γαλλικός κολοσσός Orange έθεσε ως στόχο την αγορά των αφρικανικών χωρών, μια αγορά όπου ελάχιστοι άνθρωποι έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Προσέφερε, λοιπόν, την ευκαιρία σε όσους είχαν κινητό τηλέφωνο να μπορούν άμεσα να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό και να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με την βοήθεια του κινητού τους τηλεφώνου. Το αποτέλεσμα ήταν, μέχρι το τέλος του 2016, 440.000 συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας να πραγματοποιήσουν ένα εκ. ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας 16 εκ. ευρώ.

Έτσι, οι τράπεζες έχουν βρει μια νέα μέθοδο απεριόριστων κερδών, αφού σε κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή η τράπεζα κρατά ένα μικρό μέρος του ποσού που μεταφέρεται από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι του αγοραστή στον τραπεζικό λογαριασμό του επιχειρηματία. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μια μέθοδος που έχει εφαρμοστεί βίαια και στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα μετά την επιβολή των capital controls, με μοναδικούς νικητές τις τράπεζες, και ολοκληρωτικά χαμένους τους μικροεπιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν δει τον τζίρο του να μειώνεται εκ νέου και η τράπεζα να παρακρατεί ποσά από τα πενιχρά έσοδά τους.

Μαγαζιά χωρίς υπαλλήλους με χρήση ανέπαφων καρτών

Η «πρόοδος» όμως, της τεχνολογίας δεν σταματά εδώ, αλλά συνεχίζεται με την δημιουργία των επιχειρήσεων χωρίς υπαλλήλους. Η εταιρεία Amazon Go φέρνει στις επιχειρήσεις μια νέα ιδέα αγορών, το «grab and go», δηλαδή το «πάρε και φύγε». Με αυτόν τον τρόπο, ο πελάτης μπορεί να μπαίνει σε ένα μαγαζί, να συγκεντρώνει στο καλάθι του τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει και, χωρίς να περιμένει σε ουρά, χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο να σκανάρει τα προϊόντα προς αγορά και να καταθέτει με την κάρτα του τα χρήματα στον λογαριασμό της επιχείρησης.

Παρά την ευκολία της διαδικασίας που μπορεί να διακρίνει ο οποιοσδήποτε, αυτό το εγχείρημα βάζει ουσιαστικά τίτλους τέλους σε κάθε μικρή επιχείρηση που αδυνατεί να ακολουθήσει την παραπάνω πρακτική. Ας λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι πολλοί υπάλληλοι θα αντιμετωπίσουν την ανεργία, καθώς οι θέσεις εργασίας τους θα αντικατασταθούν από ένα κινητό τηλέφωνο! Πρόκειται, επίσης, για θέσεις εργασίας που θα εξαλειφθούν εντελώς από τις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς οι περισσότεροι θα επιλέγουν να ψωνίζουν από μαγαζιά που τους παρέχουν την «ευκολία» του κινητού.

Η «εμμονή» των Ευρωπαίων με τα χρήματα

Οι τράπεζες εμμένουν ότι τα χαρτονομίσματα στα ΑΤΜ προκαλούν κόστος στις ίδιες αλλά και στις κυβερνήσεις. Συνεχώς, λοιπόν, προσπαθούν να βρουν νέους τρόπους και να δημιουργήσουν νέες ανάγκες ώστε το κοινό να στραφεί όλο και περισσότερο στην χρήση του ηλεκτρονικού νομίσματος. Και σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουν καταφέρει. Παρά ταύτα, υπάρχουν ακόμα πολλές ευρωπαϊκές χώρες που αντιστέκονται στην αντικατάσταση του παραδοσιακού τρόπου πληρωμής. Συγκεκριμένα, το 55% των χρηματικών συναλλαγών στην Γαλλία γίνονται ακόμα με μετρητά. Αντίστοιχα, το 89% στην Ιταλία, το 75% στην Γερμανία και το 60% στην Αγγλία. Μόνο στις Σκανδιναβικές χώρες, και ιδιαίτερα στην Σουηδία και την Δανία, μόνο το 5% χρησιμοποιεί τα μετρητά για τις συναλλαγές του. «Οι καταναλωτές πιστεύουν ότι τα μετρητά είναι ο πιο ακίνδυνος τρόπος πληρωμής» λέει ο οικονομολόγος και αρθρογράφος Φιλίπ Χέρλιν. «Τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα, τα οποία εμφανίστηκαν εκατοντάδες χρόνια πριν, αποτελούν ένα μέρος της ιστορίας και των κοινωνικών σχέσεων του ανθρώπου, και θεωρούνται ως ένα μέσο σύσφιξης των σχέσεων», λέει ο Ουμπέρτ ντε Βοπλάν, δικηγόρος με ειδίκευση στον τραπεζικό τομέα.

Η πίεση της κοινωνίας να θεωρήσει τις τραπεζικές κάρτες με τα κρυπτογραφήματα, την χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων και την κράτηση των προσωπικών αρχείων του καθενός σε βάση δεδομένων σε ένα κεντρικό υπολογιστή, είναι άραγε αρκετή για να αντικαταστήσει και να εξαφανίσει παντελώς τα μετρητά; Μπορεί και όχι. «Παρά την τεχνολογική πρόοδο, η ασφάλεια των συναλλαγών παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Κανείς δεν μας βεβαιώνει ότι ένα τεχνικό πρόβλημα θα μας επέτρεπε να δούμε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των χρημάτων πίσω από τους τραπεζικούς κολοσσούς», σημειώνει ο Ολιβιέ λε Κουρτουά, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Λυών. «Πρέπει να είμαστε προσεχτικοί μήπως και βρεθούμε σε μια ολοκληρωτική κοινωνία, όπου μικρές ομάδες ανθρώπων ή εταιρειών ξέρουν τα πάντα για κάθε έναν από εμάς», συμπληρώνει ο Βοπλάν.

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

(Φ. 207)

 

ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ «ΔΩΡΑ» ΦΕΡΟΝΤΑΣ

Χωρίς τίτλο.jpg

Μετά από μία περίοδο πολιτικής αστάθειας στα Σκόπια, η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση του Ζάεφ, φέρνει πάλι στο προσκήνιο το θέμα της ονομασίας της χώρας, με αντικειμενικό σκοπό να άρει τις επιφυλάξεις της Ελλάδος και να δεχθεί να γίνουν τα Σκόπια μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Σε μία επίδειξη καλής θελήσεως και διαλλακτικότητος, έχει περιορίσει σημαντικά την αλυτρωτική ρητορική, κάνει μετριοπαθείς δηλώσεις, ο δε πρωθυπουργός Ζάεφ έφθασε στο σημείο να ανακοινώσει πως θα αφαιρεθούν από τα Σκόπια τα αγάλματα των Φιλίππου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, ώστε να μη προκαλούνται οι Έλληνες. Οι παραπάνω όμως κινήσεις είναι υποκριτικές. Τα Σκόπια δεν πρόκειται να μετακινηθούν από τις θέσεις τους ούτε προτίθενται να δεσμευθούν απέναντι στην Ελλάδα ότι θα κάνουν ουσιαστικές προσπάθειες προς επίτευξη λύσεως. Ο Ζάεφ δήλωσε σαφώς πως κανείς πολιτικός δεν θα ζητήσει την αλλαγή της Συνταγματικής ονομασίας της χώρας και ο υπουργός Εξωτερικών Ντιμιτρώφ, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα, επεσήμανε ότι η λύση που θα συμφωνηθεί στο ΝΑΤΟ με την Ελλάδα, θα είναι μόνο για διεθνή χρήση.

Από τότε που ο Τίτο αποφάσισε να ονομάσει τα Σκόπια «Μακεδονία», το όνομα αυτό απετέλεσε τον μοναδικό συνδετικό κρίκο της ενότητος των διαφορετικών εθνοτήτων της χώρας. Δύο γενεές Σκοπιανών γαλουχήθηκαν με τον μύθο της «Μακεδονικής» εθνότητος, της «Μακεδονικής» γλώσσας και του «Μακεδονικού» κράτους. Χωρίς αυτά, το κράτος τους θα διαλυθεί. Αυτή ακριβώς είναι η αγωνία και ο εφιάλτης τους, και τον κίνδυνο της διαλύσεως του κράτους προβάλλουν ως επιχείρημα όταν τους ζητείται να εξηγήσουν γιατί επιμένουν να καπηλεύονται το όνομα της Μακεδονίας και να εκφράζουν επεκτατικές βλέψεις κατά της Ελλάδος. Κατά το παρελθόν η πολιτική αυτή είχε επιτυχία. Το ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα οι ΗΠΑ, με εχθρικές προς τις γειτονικές χώρες των Σκοπίων, με δεδομένη και έντονη την ρωσική επιρροή στην περιοχή και με μόνη χώρα του ΝΑΤΟ την Ελλάδα, επεδίωκαν πάση θυσία την διατήρηση των Σκοπίων, ως ζώνη ασφαλείας (Buffer Zone) απέναντι στην Ρωσία. Στην σκοπιμότητα αυτή οφείλοντο και οι πιέσεις που ασκούσαν συνεχώς στην Ελλάδα για να αποδεχθεί ως λύση το όνομα «Μακεδονία».

Στην σημερινή όμως εποχή η κατάσταση έχει αλλάξει άρδην. Η Βουλγαρία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο είναι πλέον χώρες του ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για το εάν διαλυθούν τα Σκόπια και ένα τμήμα τους ενσωματωθεί στην Αλβανία, ένα άλλο στην Βουλγαρία, ή εάν η Ελλάδα διεκδικήσει την περιοχή του Μοναστηρίου στην οποία κατοικούν περίπου 200.000 Έλληνες. Ο μόνος ανασταλτικός παράγοντας να συμβεί αυτό είναι η πιθανή δημιουργία της μεγάλης Αλβανίας, που θα πυροδοτήσει τις έντονες αντιδράσεις των γειτονικών χωρών και θα δημιουργήσει εκρηκτική κατάσταση. Η μόνη χώρα η οποία δεν επιθυμεί την διάλυση των Σκοπίων ούτε όμως και την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ είναι η Ρωσία η οποία, μετά την ένταξη του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ και την σταδιακή προσέγγιση της Σερβίας προς την Δύση, δεν θα έχει πλέον δυνατότητα προσβάσεως στα Βαλκάνια. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, κατά την παρούσα συγκυρία, η μόνη χώρα που εγγυάται την επιβίωση των Σκοπίων, είναι η Ελλάδα. Τούτο διότι είναι η μόνη χώρα που δεν προβάλλει εδαφικές διεκδικήσεις, ενισχύει την οικονομία των Σκοπίων και δεν ασκεί, προς το παρόν τουλάχιστον, αποτελεσματικά το δικαίωμα της αρνησικυρίας (veto) για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την άλλη πλευρά, οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, πιέζουν το ΝΑΤΟ να εντάξει σ’ αυτό τα Σκόπια, ώστε να μην επιτρέψει στην Ρωσία να επηρεάζει τις καταστάσεις στα Βαλκάνια. Την υπόψη αναγκαιότητα την γνωρίζουν τα Σκόπια και επιδιώκουν να παγιδεύσουν την Ελλάδα ώστε να συναινέσει να γίνουν αποδεκτά ως FYROM κατά παράβαση βεβαίως των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, σύμφωνα με τους οποίους, ένα κράτος δεν είναι δυνατόν να γίνει μέλος των διεθνών οργανισμών με την προσωρινή του ονομασία. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιένς Στόλτενμπεργκ έχει διαμηνύσει σαφώς στους Σκοπιανούς πως πρέπει πρώτα να επιλυθεί το θέμα του ονόματος και κατόπιν θα γίνουν μέλη της Συμμαχίας.

Την στιγμή λοιπόν αυτήν η Ελλάδα βρίσκεται διπλωματικά, σε θέση ισχύος και πρέπει να εκμεταλλευθεί αυτό το πλεονέκτημα. Επ΄ ουδενί πρέπει να δεχθεί την πρόταση να ενταχθούν πρώτα τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ και κατόπιν να συνεχισθούν οι διαπραγματεύσεις για το όνομα, για να εξασφαλισθεί η σταθερότητα στην περιοχή των Βαλκανίων. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο είναι βέβαιο ότι θα χάσουμε οριστικά το θέμα του ονόματος. Όλοι θα αποκαλούν τα Σκόπια «Μακεδονία» και ουδείς θα ενδιαφέρεται για την επίλυση του θέματος της ονομασίας. Ακόμη χειρότερα. Ως μέλος των προαναφερθέντων διεθνών οργανισμών τα Σκόπια θα έχουν το δικαίωμα του veto, οπότε θα αποτρέπουν κάθε προσπάθειά μας να ασχοληθούμε με ένα πρόβλημα το οποίο θα απασχολεί πλέον μόνον εμάς. Επιβάλλεται συνεπώς να μην κάνουμε την παραμικρή παραχώρηση. Οφείλουμε να δώσουμε τόσο στα Σκόπια όσο και σε όλους τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ πως δεν θα επιτρέψουμε την ένταξη ενός κράτους που δεν πληροί τους προβλεπομένους όρους, και έχει επεκτατικές βλέψεις εις βάρος μας. Θα το δεχθούμε μόνον εάν εξευρεθεί λύση, η οποία θα σέβεται την ιστορία της Ελλάδας και θα διαφυλάττει την ελληνικότητα του ονόματος της Μακεδονίας.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνουν γρήγορα, διότι είναι δεδομένο πως κατά την επομένη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η χώρα μας θα γίνει αποδέκτης σφοδρών πιέσεων αναφορικά με το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων και την προοπτική της εντάξεώς τους στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Ας μη λησμονούμε επίσης την βέβαιη εμπλοκή της Τουρκίας η οποία ανέκαθεν ήταν ο βασικός υποστηρικτής της ανθελληνικής υστερίας των Σκοπίων και της αδιαλλαξίας τους εναντίον μας. Όσο πιο σύντομα καταστήσουμε σαφές ότι τα Σκόπια ακόμα κι αν ενταχθούν στο ΝΑΤΟ δεν θα πάψουν να αποτελούν ένα προβληματικό εταίρο και μία πηγή αστάθειας, το οποίο δεν θα δεχθούμε, τόσο περισσότερες ελπίδες θα έχουμε να επιλύσουμε προς το συμφέρον μας το πρόβλημα της ονομασίας τους.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ

Αντγος ε.α

Ευρωβουλευτής

Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή

(Φ. 206)

Η Ελλάδα, η Τουρκία και η κρίση στο Κατάρ

Χωρίς τίτλο.jpg

Τις προηγούμενες εβδομάδες το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας ήταν δικαιολογημένα στραμμένο στην Μέση Ανατολή καθώς οι εξελίξεις έχουν πυροδοτήσει μία νέα κρίση στην περιοχή. Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος και το Μπαχρέιν διέκοψαν τις διπλωματικές τους σχέσεις με το Κατάρ το οποίο κατηγόρησαν ότι στηρίζει την τρομοκρατία και το Ιράν. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια αλλαγής της ισορροπίας της ισχύος στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ και έχει πολλές και ποικίλες προεκτάσεις, δεδομένου ότι στα γεγονότα  εμπλέκονται πολλές χώρες με αλληλοσυγκρουόμενες επιδιώξεις.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα γεγονότα επηρεάζουν άμεσα και την χώρα μας διότι, πίσω από την κρίση βρίσκεται το ενεργειακό (έρευνα, εξόρυξη, διακίνηση και εκμετάλλευση πετρελαίου και αερίων). Η Ελλάδα καλείται πλέον να λάβει μέρος στη μεσανατολική διπλωματική σκακιέρα και οφείλει να καταβάλει  κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξέλθει ωφελημένη.

Η Τουρκία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Κατάρ οικονομικά, εμπορικά και γεωστρατηγικά υπό την έννοια της συνεργασίας με αυτό για την κυριαρχία στον μουσουλμανικό κόσμο και την καθιέρωσή της ως περιφερειακής δυνάμεως, θορυβήθηκε από την διπλωματική απομόνωσή του και δεν δίστασε να συγκρουσθεί με τις χώρες που επέβαλαν τον αποκλεισμό, και, φυσικά με τις ΗΠΑ. Υποστήριξε ευθέως το Κατάρ το οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο χρηματοδότη της ενώ σε περιόδους που η τουρκική οικονομία βρέθηκε αντιμέτωπη με προκλήσεις η εισροή δισεκατομμυρίων από μέρους του της προσέφερε την απαραίτητη στήριξη. Απέστειλε άμεσα γεωργικά προϊόντα και νερό, για να αντιμετωπισθούν πιθανές ελλείψεις. Ταυτόχρονα, αποφάσισε την αποστολή στρατιωτικής δυνάμεως 3000 ανδρών οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε στρατιωτική βάση που έχουν συμφωνήσει να κατασκευάσουν τα δύο κράτη, για να εκπαιδεύσουν την Αστυνομία και τις δυνάμεις της Στρατοφυλακής του εμιράτου. Επίσης έχει συμφωνηθεί η ίδρυση Στρατηγείου αυτής της δυνάμεως στην Ντόχα. Άλλωστε η Τουρκία χρησιμοποιεί το Κατάρ προκειμένου να προωθεί υλικά της αμυντικής της βιομηχανίας και, μέσω αυτού, να επεκτείνεται στις αγορές και των άλλων ισλαμικών χωρών της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Πέραν αυτών, έχει αναλάβει την εκτέλεση έργων στο Κατάρ στα πλαίσια της διεξαγωγής εκεί των αγώνων του κυπέλλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου του 2022.

Η Τουρκία άσκησε αυστηρή κριτική  στην Σαουδική Αραβία χαρακτηρίζοντάς την υπεύθυνη για την τρομοκρατική επίθεση στην Τεχεράνη και προχώρησε σε επαφές με το Ιράν το οποίο αποτελεί και τον αντικειμενικό σκοπό της ενέργειας των γειτόνων του Κατάρ, διότι μοιράζεται με αυτό το μεγαλύτερο κοίτασμα πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο και οι ΗΠΑ επιδιώκουν να το αποδυναμώσουν και να το περικυκλώσουν. Παράλληλα, για μία ακόμη φορά, επανέλαβε τις επαφές της με την Ρωσία που και αυτή, στα πλαίσια των εντόνων διπλωματικών ζυμώσεων που συντελούνται στη Μέση Ανατολή προσέγγισε το Κατάρ με σκοπό την εμπορική συνεργασία και τις κοινές επενδύσεις επιδιώκοντας να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων. Ακόμη και αν η πολυσυζητημένη αγορά των αντιαεροπορικών πυραύλων S-400 δεν πραγματοποιηθεί τελικά, που είναι το πιθανότερο να συμβεί, η αναθέρμανση των σχέσεων με την Ρωσία, θα χρησιμοποιηθεί από την Τουρκία ως μοχλός πιέσεως και εκβιασμών προς το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ που έχουν δείξει, σαφώς πλέον, πως προσανατολίζονται να συνεργαστούν στην περιοχή με άλλα κράτη όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρά με την Τουρκία. Αυτή η πολιτική θα έχει επιπτώσεις  σε καίρια ζητήματα που άπτονται των τουρκικών συμφερόντων και η Τουρκία συνειδητοποιεί πως οδηγείται στην απομόνωση από τη Δύση  με κίνδυνο υποβαθμίσεως του ρόλου της στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όμως, οι παραπάνω αντιδράσεις της Τουρκίας είναι η τελευταία και πιο δραματική προσπάθεια που καταβάλλει ώστε να αποφύγει τον επαπειλούμενο διαμελισμό της. Η παρά τις τουρκικές αντιρρήσεις και πιέσεις σταθερή υποστήριξη από τις ΗΠΑ των Κούρδων της Συρίας, προς τους οποίους χορηγήθηκε σύγχρονος οπλισμός, δημιουργεί τις προϋποθέσεις της δημιουργίας, στο άμεσο μέλλον, κουρδικού κράτους που κάποια στιγμή θα περιλάβει και τις κουρδικές περιοχές της Τουρκίας, Αυτή η πραγματικότητα δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών στην Τουρκία που θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο.

Στα πλαίσια αυτών των διπλωματικών διεργασιών, η Ελλάδα, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, ευνοείται από τις συγκυρίες και έχει την δυνατότητα να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα εθνικά της συμφέροντα. Πρέπει να αξιοποιήσει την επιδίωξη των ΗΠΑ να δημιουργήσουν στην Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο μία ελεγχομένη από αυτές ζώνη στην οποία θα εξορύσσονται πετρέλαια και αέρια και θα διακινούνται με ασφάλεια. Άλλο θετικό στοιχείο για την χώρα μας είναι η πρόθεση των μεγάλων διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών να αρχίσει, το συντομότερο δυνατόν η εξόρυξη και εκμετάλλευση πετρελαίου και αερίου. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτό θα πρέπει να επιλυθεί το Κυπριακό. Προκειμένου να αποφύγει τις πιέσεις που ασκούνται τόσο στην ίδια όσο και στην Κύπρο προς την κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα οφείλει να ανακηρύξει άμεσα την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της. Με τον τρόπο αυτόν, αφ΄ ενός μεν θα αφαιρέσει από την Τουρκία την δυνατότητα να αμφισβητεί την ΑΟΖ του Καστελλορίζου, αφ΄ ετέρου δε, θα έχει και την υποστήριξη των διεθνών εταιρειών που δεν θα επιτρέψουν στην Τουρκία να δημιουργεί προβλήματα και να καθυστερεί τις εργασίες εξορύξεως θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια στην περιοχή. Ισχυρό σύμμαχο στην ανακήρυξη της ΑΟΖ θα έχει η χώρα μας την Αίγυπτο η οποία έχει στηρίξει κατ’ επανάληψη την Ελλάδα.  Οι στενοί διπλωματικοί δεσμοί των δύο χωρών επιβεβαιώθηκαν και από την απόφαση της κυβερνήσεως του Στρατηγού Αλ Σίσι, να αναλάβει η Ελλάδα την διπλωματική εκπροσώπηση της Αιγύπτου στο Κατάρ λόγω της αποφάσεως του Καΐρου να διακόψει τις διπλωματικές του σχέσεις με το εμιράτο. Με την ανάληψη της διπλωματικής εκπροσωπήσεως της Αιγύπτου στο Κατάρ έχει την δυνατότητα άμεσης αντιλήψεως των εξελίξεων, ώστε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή και να εξυπηρετήσει καλύτερα τα εθνικά μας συμφέροντα.

Για να μεγιστοποιήσει όμως αυτά τα πλεονεκτήματα επιβάλλεται να στηρίξει την Κύπρο στην προσπάθεια να μην επαναλάβει τις συνομιλίες με την Τουρκία εάν προηγουμένως δεν δεσμευθούν οι διεθνείς εταιρείες ότι δεν θα επιτρέψουν την παρακώλυση των εργασιών  εξορύξεως. Η άρον, άρον επίλυση του Κυπριακού, θα αποβεί εις βάρος μας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ

Ευρωβουλευτής

Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή

(Φ. 205)

 

Κλιματική Αλλαγή: 15 αλήθειες που ενοχλούν

Χωρίς τίτλο.jpg

Την απόφασή του να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τη Συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, ανακοίνωσε ο  Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ διακόπτουν την εφαρμογή των μη δεσμευτικών όρων της Συνθήκης.

«Προκειμένου να επιτελέσω το καθήκον μου και να προστατεύσω τις ΗΠΑ και τους πολίτες της, η χώρα θα αποσυρθεί από τη συμφωνία του Παρισιού, αλλά θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις για να επανέλθει είτε στην Συμφωνία του Παρισιού είτε σε μια εντελώς νέα συμφωνία με όρους δίκαιους για τις ΗΠΑ. Αποσυρόμαστε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα τερματίσουν την συνδρομή τους στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ενημερώσει τα μέλη του Κογκρέσου για την απόφαση του Τραμπ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων: «Η συμφωνία του Παρισιού είναι μια κακή συμφωνία για τους Αμερικανούς και η κίνηση του προέδρου αποτελούσε υπόσχεση που είχε δώσει κατά την προεκλογική εκστρατεία του για να βάλει μπροστά τους Αμερικανούς εργαζόμενους. Η συμφωνία έγινε με κακή διαπραγμάτευση από την κυβέρνηση Ομπάμα και υπογράφηκε με απελπισία», επισημαίνεται.

Επιπροσθέτως, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή ως «μια απάτη που επινοήθηκε από τους Κινέζους» για να καταστήσουν την αμερικανική βιομηχανία λιγότερο ανταγωνιστική.

Μπορούμε, λοιπόν, σε αυτό το σημείο να παραθέσουμε μία μελέτη, που ουσιαστικά επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του Αμερικανού Προέδρου, χρησιμοποιώντας επιστημονική και ερευνητική μεθολογία. Πρόκειται για το σύγγραμμα του Ιστβάν Μαρκό, ενός ακούραστου Χημικού, ο οποίος άφησε το εργαστήριό του ώστε να γράψει το βιβλίο «15 αλήθειες που ενοχλούν», καταγγέλλοντας την κινδυνολογία που επικρατεί γύρω από την κλιματική αλλαγή. Ο εν λόγω επιστήμονας, εδώ και χρόνια, ερευνά το Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2) για να βελτιώσει την καθημερινότητα των ανθρώπων, και όχι για να καταγγείλει την υποτιθέμενη ζημία που μας προκαλεί. Ο Ιστβάν Μαρκό είναι λάτρης της τεχνολογίας, της επιστήμης και της έρευνας. Ως πανεπιστημιακός καθηγητής στη Διδασκαλία της Επιστήμης προσπαθεί πάντα με χιούμορ να ελαφρύνει το κλίμα αυστηρότητας και να την κάνει πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική.

Γεννήθηκε στην Ουγγαρία το 1956. Ο πατέρας του ήταν επαγγελματίας αυτοκινητιστής και η μητέρα του μοδίστρα. Οι γονείς του εγκατέλειψαν την Ουγγαρία, υπό την Σοβιετική απειλή, για να έρθουν στο Βέλγιο. Μάλιστα, μετέφεραν τον ίδιο, όταν ήταν 4 μηνών, μέσα σε μια βαλίτσα από χαρτόνι, την οποία και κράτησε για πολλά χρόνια ως πολύτιμο κειμήλιο. Έχει κάνει κλασσικές σπουδές, μετά πανεπιστημιακές στο Κολλέγιο του Λονδίνου μέχρι και την απόκτηση του Διδακτορικού του. Μετέπειτα έκανε μεταδιδακτορικές σπουδές στις ΗΠΑ, ενώ κατέχει την πρώτη ακαδημαϊκή θέση στο Σέφιλντ της Αγγλίας, το 1988. Τέλος, γύρισε πίσω στο Κολλέγιο του Λονδίνου, το 1993.

Η έρευνά του επικεντρώνεται στην οργανική χημεία, στην χημεία του άνθρακα και τους μετασχηματισμούς της. Παράγει νέα μόρια που έχουν πολλές σημαντικές βιολογικές δραστηριότητες, όπως τα αντιβιοτικά, αντιμυκητιασικά ή αντι-ογκικά, και προσπαθεί να τα κάνει πιο αποτελεσματικά και λιγότερο τοξικά. Προσπαθεί να φανταστεί νέους μετασχηματισμούς που θα χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρική ενέργεια, ή θα μετατρέψουν το Διοξείδιο του Άνθρακα σε χρήσιμες ενώσεις. Τέλος, εργάζεται για την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Με έναυσμα ένα συνέδριο με θέμα  «Η χημεία του περιβάλλοντος», όπου θα ήταν ομιλητής, ο Ιστβάν Μαρκό διεξήγαγε μια εξονυχιστική έρευνα για την κλιματική αλλαγή, όπου ανακάλυψε πολλές ασυνέπειες, αυθαίρετες επιλογές δεδομένων και ανυποστήριχτα αποτελέσματα. Μαζί με συναδέλφους του αποφάσισε να συγγράψει ένα βιβλίο στο οποίο θα αντέκρουε την έρευνα της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ως αποτέλεσμα εκδόθηκε το σύγγραμμα «15 αλήθειες που ενοχλούν», το οποίο εμπεριέχει τεκμηριωμένες απόψεις, απομακρυσμένες από αυτές των ΜΜΕ που παίζουν με τον φόβο του κόσμου για το μέλλον του και για έναν πλανήτη «καθαρό» για να ζήσει.

Στο σύγγραμμα αποδεικνύεται ότι η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος είναι πάνω απ’ όλα ένας πολιτικός οργανισμός. Μερικές από τις αλήθειες που αναφέρονται στο βιβλίο είναι ότι:

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος καλύπτεται από:

Τις κυβερνήσεις

Τις ΜΚΟ

Τα πολιτικά κόμματα

Τα ινστιτούτα και τα κέντρα έρευνας

Τα Πανεπιστήμια

Τα ΜΜΕ

Τις εταιρείες «πράσινων» τεχνολογιών

Το σύγγραμμα καταλήγει ότι οι κλιματο-σκεπτικιστές είναι ανέντιμοι και αναξιόπιστοι, ενώ η συζήτηση μαζί τους αποτελεί χάσιμο χρόνου. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος διασύρει, συκοφαντεί και εμποδίζει την ελευθερία της έκφρασης εκείνων που δεν συμμερίζονται τις απόψεις της.

Πράγματι, η έρευνά του προκάλεσε πλήθος επικριτικών σχολίων ανάμεσα στους συναδέλφους του στο Κολλέγιο του Λονδίνου, έως το σημείο να ζητηθεί από τους ίδιους να τεθεί σε διαθεσιμότητα από το Πανεπιστήμιο. Ο Ιστβάν Μαρκό αναφέρει για το περιστατικό ότι είναι αδιανόητο σε μια χώρα όπου ο καθένας απολαμβάνει πλήρη ελευθερία της έκφρασης, σε ένα μέρος όπως το Πανεπιστήμιο, όπου η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδης ακαδημαϊκή Αρχή, να προσπαθούν να φιμώσουν κάποιον με αυτόν τον τρόπο, διότι δεν συμφωνεί με τους υπόλοιπους. Αντίθετα, όμως, παρά τις ύβρεις και την προσωπική κριτική που υφίσταται, συνεχίζει να ερευνά και να συνεχίζει.

Ο ρόλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος και ο λόγος ύπαρξής της είναι να αποδείξει ότι η αλλαγή του πλανήτη / κλιματική αλλαγή, οφείλεται στην παραγωγή Διοξειδίου του Άνθρακα από τον άνθρωπο. Ο όρος «υπερθέρμανση του πλανήτη» έχοντας σταματήσει εδώ και μια δεκαπενταετία να χρησιμοποιείται, άλλαξε σε «κλιματική αλλαγή», που εμπεριέχει οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα με μοναδικό υπεύθυνο τον άνθρωπο. Ετσι, η βροχή το φθινόπωρο, και το χειμώνα το χιόνι… οφείλονται στην κλιματική αλλαγή! Αν κάνει ζέστη, κρύο, αν βρέχει, αν υπάρχει ξηρασία, είναι λόγω του σφάλματος του ανθρώπου και των απορρίψεων του αερίου του θερμοκηπίου, ειδικά το τρομακτικό Διοξείδιο του Άνθρακα! Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από αυτό και η επιστήμη χρησιμοποιείται για την –παντελώς ανεδαφική- δια παντός απαλλαγή μας από αυτό!

Από την άλλη πλευρά, τα επιχειρήματα της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος, που εμπεριέχουν «αμφίβολες αλήθειες, οι επανειλημμένες διαβεβαιώσεις και οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν, με τη συνεχή πλύση εγκεφάλου, τον άνθρωπο από την παιδική ηλικία.

Ο Ιστβάν Μαρκό λέει ότι η Κλιματολογία είναι μια πολύ νέα επιστήμη. Θα υπάρξουν λάθη, εσφαλμένοι υπολογισμοί των θυμάτων εμπορίας αποφάσεων, ειλικρινείς επιστήμονες και άλλοι που θα έλκονται από τη φήμη και τα χρήματα, αλλά τελικά η αλήθεια θα θριαμβεύει για πάντα. Πάντα θα υπάρχουν Δον Κιχώτες και Γαλιλαίοι. Η επιστήμη δεν σταματά, η έρευνα δεν έχει τέλος. Οι γνώσεις μας βελτιώνονται συνεχώς και νέες θεωρίες αναπτύσσονται πάνω στα ερείπια των παλιών δογμάτων.

Η επιστήμη προοδεύει ακόμα και αν μερικοί προσπαθούν να την διαστρέψουν υποκινούμενοι από δικές τους ιδεολογίες, οι οποίες γυρίζουν πίσω ως μπούμερανγκ. Όσο για το έργο των πραγματικών επιστημόνων, συνεχίζεται. Θα πάρει πολύ χρόνο, σκληρή δουλειά και πολύ ιδρώτα, για να αρχίσουν να εξάγονται κάποια ασαφή συμπεράσματα για το κλίμα.

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

(Φ. 204)

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ασάφειες, Μύθοι και Πραγματικότητες

Χωρίς τίτλο.jpg

Μέρος MΓ΄

Tο κύριο κριτήριον του Γκομπινώ για την εκτίμηση της ανωτερότητος μιας «φυλής» ήταν η ικανότης της να δημιουργεί έναν μεγάλο πολιτισμό. Κατά την γνώμη του, υπήρχαν δέκα τέτοιοι πολιτισμοί κατά τη διάρκεια της Ιστορίας, επτά στον Παλαιό Κόσμο και τρεις στην Αμερική. Οι επτά ήσαν εκείνοι των Ινδών, των Αιγυπτίων, των Ασσυρίων, των Ελλήνων, των Κινέζων, των Ρωμαίων και τελικώς «των γερμανικών φυλών». Οι Αμερικανικοί πολιτισμοί ήσαν αυτοί των Αλεγκανίων, Μεξικανών και Περουβιανών. Πρέπει να επισημανθεί ότι κατά την εποχή που έγραψε ο Γκομπινώ, ήταν ελάχιστα πιθανόν να συνειδητοποιήσουμε ότι ο πολιτισμός των Ασσυρίων προέρχεται από αυτόν των Σουμέριων. Ο Αλεγκάνιος (alleghanienne) πολιτισμός του ήταν προφανώς ένας κλάδος του αρχαίου πολιτισμού «οικοδομήσεως αναχωμάτων», που εν συνεχεία ανεγνωρίσθη ως ευρέως διαδεδομένος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

[Οι διάφοροι πολιτισμοί αποκαλούμενοι συλλογικώς «Κτίστες Αναχωμάτων» (Mound Builders) ήσαν εγγενείς της Βορείου Αμερικής οι οποίοι, κατά την διάρκεια μιας περιόδου 5.000 ετών, εδημιούργησαν διαφόρους τύπους χωματίνων αναχωμάτων για θρησκευτικούς και τελετουργικούς, ταφικούς και οικιστικούς σκοπούς. Αυτά περιελάμβαναν τους προ-Κολομβιανούς πολιτισμούς της Αρχαϊκής περιόδου, την περίοδο Γούντλαντ (πολιτισμοί Αντένα και Χόουπγουελ). Και η περίοδος του Μισισιπή, η οποία χρονολογείται από το 3500 π.Χ. περίπου («κατασκευή» του Γουώτσον Μπρέϊκ) μέχρι και τον 16ον  αιώνα, και ζώσα σε περιοχές των Μεγάλων Λιμνών, στην κοιλάδα του ποταμού Οχάϊο και στην κοιλάδα του ποταμού Μισισιπή και στα ύδατα των παραπόταμων του.]

Από τον 19ο αιώνα, η κυρίαρχη επιστημονική άποψη είναι ότι τα αναχώματα, κατεσκευάσθησαν από αυτόχθονες λαούς της Αμερικής. Οι Ισπανοί εξερευνητές του δεκάτου έκτου αιώνος εγνώρισαν ιθαγενείς που ζούσαν σε διάφορες μεταγενέστερες πόλεις του Μισισιπή, περιέγραψαν τους πολιτισμούς τους και άφησαν τεχνουργήματα και αντικείμενα. Η έρευνα και η μελέτη αυτών των πολιτισμών και των λαών εβασίσθη κυρίως στην αρχαιολογία και στην ανθρωπολογία.

Είναι σαφές ότι με το όνομα «γερμανικές φυλές» («races germaniques») ο Γκομπινώ ενοούσε την Νορδική / Βόρειο υποφυλή της Λευκής φυλής (τους ανθρώπους τους καλουμένους και Νορδίδες). Ο πολιτισμός της συγχρόνου (μεταμεσαιωνικής) Ευρώπης απεδόθη στους ανθρώπους αυτού του φυλογονιδιακού αποθέματος, που είχαν έλθει σε κάποιο βαθμό σε γάμους με τους Σλάβους και άλλους, χωρίς να υποβαθμίσουν πολύ γρήγορα το φυσικό ένστικτό τους της πρωτοβουλίας. Οι Γερμανικοί πληθυσμοί ήσαν, για τον Γκομπινώ, ένας κλάδος της «Αρίας φυλής», στον οποίον απεδόθησαν, εν μέρει τουλάχιστον, έξι από τους μεγάλους πολιτισμούς του Παλαιού Κόσμου – όλοι, δηλαδή, εκτός από τον Ασσυριακό. Ο Γκομπινώ θεωρούσε ότι, ο πολιτισμός είχε μεταφερθεί στην Κίνα από τους Αρίους των Ινδιών. Οι Άριοι, με την έννοιά του, φαίνεται να ήσαν οι διάφοροι λευκοί λαοί που μιλούσαν ινδο-ευρωπαϊκές γλώσσες, διότι δεν τους εχαρακτήριζε με σαφείς όρους  φυσικής ανθρωπολογίας. Επίστευε πως αυτοί ήσαν οι μεγάλοι επαγωγοί  του πολιτισμού.

«Τα ευρωπαϊκά έθνη και οι απόγονοί τους ανήκουν στην πλέον όμορφη φυλή. Κάποιος πρέπει μόνον να συγκρίνει τους διαφόρους τύπους ανθρώπων διασπάρτους επάνω στην επιφάνεια της γης ώστε να πεισθεί γι ‘αυτό. Από το σχεδόν υποτυπώδες πρόσωπο και την δομή του Πελαγιανού και του Πεσεράϋ (κατοίκου της Γης του Πυρός) έως την υψηλή και με ευγενικές αναλογίες φιγούρα του Καρλομάγνου, την ευφυή κανονικότητα των χαρακτηριστικών του Ναπολέοντος και την επιβλητική μεγαλοσύνη που εκπνέεται από το βασιλικό πρόσωπο του Λουδοβίκου ΙΔ’, υπάρχει μια σειρά διαβαθμίσεων. Οι λαοί που δεν είναι λευκού αίματος προσεγγίζουν την ομορφιά, αλλά δεν την επιτυγχάνουν. Όσοι είναι πιο κοντά σε εμάς, έρχονται πιο κοντά και στην ομορφιά. Όπως είναι τα εκφυλισμένα αποθέματα των Άριων της Ινδίας και της Περσίας και οι σημιτικοί λαοί οι οποίοι εμολύνθησαν ολιγότερον από την επαφή με την μαύρη φυλή».

Και συνεχίζει ο ψευδεπιγράφως και δαιμονολογικώς θεωρούμενος ως «πρωτοκήρυξ» του πλέον αμειλίκτου ρατσισμού : «Ημπορεί να παρατηρηθεί ότι το πλέον ευχάριστο μείγμα, από την άποψη της ομορφιάς, είναι αυτό που παράγεται  από τον γάμο λευκού και μαύρου. Χρειάζεται μόνον να παραθέσουμε την εντυπωσιακή γοητεία πολλών μουλάτων, κρεολών και καντρούνων (μιγάδων κατά τεταρτημόριο), δίπλα σε μείγματα κιτρίνου και λευκού, τέτοια όπως οι Ρώσοι και οι Ούγγροι. Η σύγκριση δεν είναι προς όφελος των τελευταίων. Δεν είναι ολιγότερον βέβαιον ότι ένας όμορφος Ινδός από το Ρατζπούτ (βορειοκεντρική Ινδία – από το raja-putra, «υιος ενός βασιλέως») είναι  σαφώς ιδανικότερος  απ’ ό,τι ο τελειότερος Σλάβος.»

Στο 16ο κεφάλαιο του Α’ βιβλίου γράφει : «Αυτό είναι το μάθημα της Ιστορίας. Μας δείχνει ότι όλοι οι πολιτισμοί προέρχονται από την λευκή φυλή, ότι κανένας πολιτισμός δεν ημπορεί να υπάρξει χωρίς την βοήθειά της και ότι, μια κοινωνία είναι μεγάλη και λαμπρή μόνον στο μέτρο που διατηρεί το αίμα της ευγενικής ομάδος που την εδημιούργησε, Στον πλέον ένδοξο κλάδο του είδους μας. Από το πλήθος των λαών που ζουν ή έχουν ζήσει στην γη, μόνον δέκα έχουν ανέλθει στην θέση των πλήρων κοινωνιών. Οι  υπόλοιποι έχουν στροβιλισθεί γύρω από αυτές περισσότερον ή ολιγότερον ανεξάρτητοι, όπως οι πλανήτες γύρω από τους ηλίους τους. Αν υπάρχει κάποιο στοιχείο ζωής σε αυτούς τους δέκα πολιτισμούς το οποίον δεν οφείλεται στην ώθηση των λευκών φυλών, σε οποιονδήποτε σπόρο του θανάτου που δεν προέρχεται από τα κατώτερα αποθέματα τα οποία αναμιγνύονται μαζί τους, τότε ολόκληρη η θεωρία επί της  οποίας στηρίζεται αυτό το βιβλίο είναι ψευδής. Από την άλλη πλευρά, αν τα γεγονότα είναι όπως λέω, τότε έχουμε μιαν απρόσβλητη απόδειξη της ευγενείας του ιδικού μας είδους.

Μόνον οι πραγματικές λεπτομέρειες ημπορούν να δώσουν την τελική σφραγίδα της αληθείας στο σύστημά μου, και μόνο αυτές ημπορούν να δείξουν με αρκετή ακρίβεια τις πλήρεις συνέπειες της κυρίας θέσεώς  μου ότι, οι λαοί εκφυλίζονται μόνον λόγω των διαφόρων προσμίξεων αίματος στις οποίες υποβάλλονται. Ότι ο εκφυλισμός τους ανταποκρίνεται ακριβώς στην ποσότητα και στην ποιότητα του νέου αίματος και ότι η πλέον απίστευτη κατέρρειψη στην ζωτικότητα ενός πολιτισμού δίνεται όταν τα κυβερνώντα στοιχεία μιας κοινωνίας και εκείνα που αναπτύσσονται από την φυλετική αλλαγή έχουν γίνει τόσον πολυάριθμα, ώστε σαφώς απομακρύνονται από την ομοιογένεια που είναι απαραίτητη για την ζωή τους και συνεπώς καθίσταται αδύνατο να εναρμονισθούν και να αποκτήσουν τα κοινά ένστικτα και συμφέροντα, την κοινή λογική της υπάρξεως, η οποία είναι η μόνη δικαίωση για οποιονδήποτε κοινωνικό δεσμό. Δεν υπάρχει μεγαλυτέρα κατάρα από αυτήν την διαταραχή, διότι όσο κακό ημπορεί να έχει προξενήσει στην παρούσα κατάσταση των πραγμάτων, υπόσχεται ακόμη χειρότερο για το μέλλον.»

Οι  κατά Γκομπινώ «δέκα πολιτισμοί» που προανεφέρθησαν είναι οι εξής:

«I. Ο Ινδικός πολιτισμός…

II … Οι Αιγύπτιοι, γύρω από τους οποίους συνεκεντρώθησαν οι Αιθίοπες, οι Νούβιοι και μερικοί μικρότεροι λαοί στα δυτικά της οάσεως του Άμμωνος. Αυτή η κοινωνία εδημιουργήθη από μιαν Άρια αποικία από την Ινδία, που εγκατεστάθη στην άνω κοιλάδα του Νείλου. .. και

III. Οι Ασσύριοι, με τους οποίους ημπορούν να ταξινομηθούν οι Εβραίοι, οι Φοίνικες, οι Λύδιοι, οι Καρχηδόνιοι και οι Χυμιαρίτες. Εχάρησαν τις πολιτιστικές ιδιότητές τους στις μεγάλες Λευκές εισβολές που ημπορούν να ομαδοποιηθούν κάτω από το όνομα των απογόνων του Σημ και του Χαμ. Οι Ζωροαστρικοί Ιρανοί που εκυβέρνησαν μέρος της Κεντρικής Ασίας υπό τα ονόματα των Μήδων, των Περσών και των Βακτρίων, ήσαν κλάδοι  της οικογενείας των Αρίων.

  1. Οι Έλληνες …
  2. Ο κινεζικός πολιτισμός, που προέρχεται από μιαν αιτία παρομοία προς εκείνη που λειτουργεί στην Αίγυπτο. Μια αποικία της Αρίας φυλής από την Ινδία έφερε το φως του πολιτισμού και στην Κίνα. Αντί, όμως, να αναμειχθούν με μαύρους λαούς, όπως στον Νείλο, η αποικία απερροφήθη από τους Μαλαίους και τις κίτρινες φυλές και ενισχύθηκε, από τα βορειοδυτικά, με έναν ικανό αριθμό λευκών στοιχείων, εξίσου Αρίων, αλλά όχι πλέον Ινδουιστών.
  3. Ο αρχαίος πολιτισμός της ιταλικής χερσονήσου, το λίκνο του ρωμαϊκού πολιτισμού ….

VII. Οι γερμανικές φυλές, οι οποίες τον 5ον  αιώνα μετεμόρφωσαν τον δυτικό νου. Αυτοί ήσαν επίσης Άριοι.

VIII – X. Οι τρεις πολιτισμοί της Αμερικής: ο Αλεγκάνιος , ο Μεξικανικός και ο Περουβιανός.»

Το εκτεταμένο  βιβλίο του Γκομπινώ τελειώνει σε μιαν απαισιόδοξη σημείωση: Η υβριδοποίηση κατέστρεψε τους μεγάλους πολιτισμούς της συγχρόνου εποχής, όπως είχε καταστρέψει και εκείνους του παρελθόντος. «Έτσι η ανάμειξη, η ανάμειξη παντού, πάντοτε ανάμειξη: αυτό είναι το σαφέστερο, το βεβαιότερο και ανθεκτικότερο έργο των μεγάλων κοινωνιών και των ισχυρών πολιτισμών !». Ο πολυμαθής στοχαστής αναγνωρίζει δύο περιόδους στην ύπαρξη του ανθρώπου στην Γη : «Αυτή που έχει περάσει, είχε ιδεί και κατείχε την νεότητα, την δύναμη, το πνευματικό μεγαλείο του είδους. Η άλλη, που έχει αρχίσει, θα γνωρίσει την παραπαίουσα πομπή προς την απαθλίωση».

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Φ. 203)

Χεζμπολλά: Βλέπει πόλεμο εναντίον του Ιράν

Χωρίς τίτλο.jpg

Ο ηγέτης της Χεζμπολλά, Χασάν Νασράλλα, ασκώντας κριτική στους ηγέτες της Μέσης Ανατολής που συναντήθηκαν με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ, είπε πως «Μπορείτε να επαινείτε όσο θέλετε τον Τραμπ, αυτός ενδιαφέρεται μόνο για τα χρήματα και για τα συμφέροντα του Ισραήλ».

Στην δήλωση που έκανε, αναφορικά με την Σαουδική Αραβία και την συμφωνία με τις ΗΠΑ, αγοράς όπλων, είπε: «Ο δρόμος που επιλέξατε θα προκαλέσει ξόδεμα ακόμα περισσότερων εκατομμυρίων δολαρίων και περαιτέρω αιματοχυσία, ενώ θα αποτύχετε κιόλας. Συμβουλεύω τους Σαουδάραβες να αφήσουν το μίσος και τον πόλεμο», τόνισε, και πρόσθεσε πως «Η μόνη λύση για την περιοχή είναι η έναρξη διαλόγου με το Ιράν και οι συνομιλίες μαζί του».

Αυτό το αίτημα που μετέφερε ο ηγέτης της Χεζμπολλά αποκαλύπτει τους φόβους του Ιράν και των συμμάχων του στην περιοχή, και αναδεικνύει σε ορατό το επόμενο χτύπημα των  ΗΠΑ και των Συμμάχων τους,  εναντίον του Ιράν.

Ο Νασράλλα αναρωτήθηκε πάντως «Για ποιο λόγο οι Σαουδάραβες τιμούνε τόσο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αν και ξέρουν πως αυτός είναι που περισσότερο προσβάλλει τους μουσουλμάνους, τους Άραβες, τις χώρες του Κόλπου και τους Σαουδάραβες ; Ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται για τους επαίνους που του γίνονται, αλλά μόνο για τα χρήματα και τα συμφέροντα του Ισραήλ».

Ο χρόνος θα δείξει πόσο καιρό θα χρειαστούν οι «διαπαραγματευτές» μέχρι να βρουν την κατάλληλη στιγμή για το χτύπημα εναντίον του Ιράν.

(Φ. 203)

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑